Rijksoverheid publiceert rapport: ‘Rijk aan gedragsinzichten’

28 november 2017

Het Behavioral Insights Netwerk Nederland heeft haar rapport gepubliceerd over hoe inzichten van gedragswetenschappen vorm krijgen in de praktijk van de Rijksoverheid.

In het rapport wordt een aantal inzichten uitgeschreven en wordt uitgebreid stilgestaan bij 14 verschillende showcases bij verschillende ministeries. Daarnaast biedt het rapport 5 lessen en 7 tools over hoe gedragsinzichten kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling en -uitvoering, communicatie en toezicht.

“Het benutten van gedragswetenschappelijke kennis maakt in de eerste plaats een rijkere en meer realistische beleidsanalyse mogelijk. Hiermee is het relevant voor alle typen beleidsinstrumenten, zoals wet- en regelgeving, subsidies en communicatie. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om nudging, een nieuw type beleidsinstrument, toe te passen. Hoe dit in de praktijk van de Rijksoverheid vorm krijgt, is te lezen in dit rapport.”

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

De minister voor Rechtsbescherming heeft de evaluatieresultaten van de Wet bestuur en toezicht, welke op 1 januari 2013 is ingegaan, aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatieresultaten worden meegenomen in de stukken van het aanhangige wetsvoorstel van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en bij de voortgangsbrief van de minister van OC&W over de gelijke kansen van vrouwen op leidinggevende posities.

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend