Rijksoverheid publiceert rapport: ‘Rijk aan gedragsinzichten’

28 november 2017

Het Behavioral Insights Netwerk Nederland heeft haar rapport gepubliceerd over hoe inzichten van gedragswetenschappen vorm krijgen in de praktijk van de Rijksoverheid.

In het rapport wordt een aantal inzichten uitgeschreven en wordt uitgebreid stilgestaan bij 14 verschillende showcases bij verschillende ministeries. Daarnaast biedt het rapport 5 lessen en 7 tools over hoe gedragsinzichten kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling en -uitvoering, communicatie en toezicht.

“Het benutten van gedragswetenschappelijke kennis maakt in de eerste plaats een rijkere en meer realistische beleidsanalyse mogelijk. Hiermee is het relevant voor alle typen beleidsinstrumenten, zoals wet- en regelgeving, subsidies en communicatie. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om nudging, een nieuw type beleidsinstrument, toe te passen. Hoe dit in de praktijk van de Rijksoverheid vorm krijgt, is te lezen in dit rapport.”

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten

Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verheldering gegeven over de openbaarmakingsverplichting voor medisch specialisten (o.a. artsen, apothekers en tandartsen).

Leergang Compliance Professional 2018 (reeds volgeboekt)

Leergang Compliance Professional 2018 (reeds volgeboekt)

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Sinds 2014 is de Wet verbetering bestuur pensioenfondsen (Wvbp) van kracht. Deze wet biedt pensioenfondsen de nodige instrumenten om de governance verder te verbeteren. Bij behandeling van de wet is bepaald dat deze na drie jaar geëvalueerd dient te worden. Regioplan Beleidsonderzoek heeft in samenwerking met Swalef Pensioenjuristen en Academie de evaluatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Send this to a friend