< p>

Resultaten tweede enquête vakbekwaamheid

10 maart 2015

De tweede enquête over vakbekwaamheid is ingevuld door achthonderdeenenvijftig respondenten.

De grootste groep respondenten, namelijk zevenhonderdzeventien, valt in de categorie adviseur, bemiddelaar en/of huisvolmacht. Ook hebben drieëntwintig serviceproviders/ gevolmachtigd agenten en negenentachtig medewerkers van aanbieders de enquête ingevuld. Dit komt ongeveer overeen met de verhouding tussen de verschillende vergunninghouders in ons register. Daarnaast hebben drieëntwintig andere belanghebbenden, zoals medewerkers van opleidingsinstituten, hun mening gegeven.

Sector aan de slag
Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen door de eigen organisatie doelgericht wordt aangestuurd (63%). Een krappe meerderheid (59%) geeft aan tijd vrij te willen maken voor de invoering van de nieuwe eisen, terwijl iets minder respondenten aangeven veel energie te steken in een succesvolle invoering van de nieuwe eisen (54%).

Uit de cijfers blijkt ook dat 29% van de respondenten eind 2014 al een of meerdere examens had afgelegd en dat ongeveer de helft van alle af te leggen examens voor de eerste helft van 2015 zijn ingepland. Van degenen die de examens hebben afgelegd, geeft een meerderheid aan dat de examens lastiger waren dan ze van tevoren hadden gedacht. De meeste respondenten bereiden zich voor op examens door (digitale) zelfstudie of opleidingen bij opleidingsinstituten (respectievelijk 30 en 62%). Uit de open tekstvlakken blijkt dat een belangrijk deel van de respondenten behoefte heeft aan tips bij het voorbereiden en afleggen van examens.

Onzekerheid
Uit de enquête blijkt dat veel respondenten negatief zijn over de nieuwe vakbekwaamheidseisen en dat zij zich ongerust maken over de toekomst. Zo geeft 63% aan dat in hun organisatie onzekerheid heerst over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers. Dergelijke geluiden bereiken de AFM ook via andere manieren, zoals via onze gesprekken met de markt.

Verschillende meningen
Op basis van de uitkomsten worden verschillen zichtbaar in de manier waarop door verschillende groepen respondenten naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen wordt gekeken. Zo is een link zichtbaar tussen de grootte van de onderneming en de manier waarop gemiddeld gescoord wordt. Hoe groter de onderneming waar een respondent werkzaam is, hoe positiever de vragen zijn beantwoord.

Daarnaast valt op dat respondenten die al examens hebben afgelegd de stellingen gemiddeld positiever hebben beantwoord dan respondenten die nog geen examens hebben afgelegd.

Bekijk de resultaten.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Wat maakt het nu zo leuk om compliance officer te zijn?

Wat maakt het nu zo leuk om compliance officer te zijn?

We schrijven regelmatig over het compliancevak. In deze bijdragen gaat het vaak om een bepaald inhoudelijk onderwerp, zoals bijvoorbeeld witwasbestrijding, zorgplicht, omzeiling van sancties of vertrouwenspersonen. Maar wat nu als je je nog afvraagt of het compliancevak wel iets voor jou is? Kan je dan voldoende met deze inhoudelijke artikelen en blogs? Misschien niet. Daarom schrijven we deze blog over het vak van de compliance officer.

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend