Ervaren compliance officer – Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie

Utrecht – 36 uur per week

 

“Het Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie wil ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.”

Dit is de missie van het Prinses Máxima centrum. Het Prinses Máxima centrum bestaat pas enkele jaren. De organisatie heeft één gezamenlijke locatie in Utrecht, naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Deze locatie is op 5 juni door Koningin Maxima geopend.
Om ieder kind met kanker te genezen, werken zij met de beste professionals. Het werken in een toporganisatie vraagt om hoog gekwalificeerde medewerkers die maximaal presteren in een werkomgeving met een continue motivatie voor verbetering.

Prinses Máxima centrum heeft een vacature voor de functie van compliance officer. Het betreft een nieuwe functie in deze organisatie.
Wat wordt van je verwacht als compliance officer van het Prinses Máxima centrum en wie zoeken we hiervoor? Je leest het hieronder.

De functie

De compliance officer geeft vorm en inhoud aan de derdelijns controle op ziekenhuisniveau en beoordeelt het geheel van governance, risicomanagement en interne beheersing. Invalshoeken en objecten daarbij zijn de governance code en richtlijnen, de huidige en nieuwe wet- en regelgeving, bedrijfsprocessen, project- en contractmanagement, financiële processen en –systemen en beveiliging van bedrijfsmiddelen. Je draagt zorg voor beheersing van compliance risico’s en verankert compliance in de werkprocessen onder meer door het creëren van bewustzijn bij bestuurders, managers en medewerkers.

Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Je direct leidinggevende is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Je rapporteert bevindingen en adviezen, en geeft oordelen vanuit een onafhankelijke positie en voorziet in de toekomst daarmee tevens in de rol die in het kader van horizontaal toezicht (vanuit zorgverzekeraars bijvoorbeeld) steeds meer in betekenis toeneemt.

De werkzaamheden

 • Vormgeven aan compliance en integraal risicomanagement o.a. door het opsporen van mogelijke risico’s in de bedrijfsvoering, compliant zijn (externe en interne regels) en de verslaglegging, en daarbij een oordeel vormen over de aanvaardbaarheid. Maakt op methodische wijze inzichtelijke risicoanalyses (top-down, met duiding van impact en speerpunten) ten aanzien van compliance in werkprocessen en het organisatiegedrag in deze processen.
 • Ontwikkelt zelfstandig, proactief, en met gevoel voor in- en externe verhoudingen, beleid op het gebied van compliance met als doel te voldoen aan externe wet- en regelgeving, in regels en verwachtingen. Niet alleen strikt wet- en regelgeving, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en het imago van het Prinses Máxima centrum in relatie tot reputatierisico’s spelen hierbij een rol.
 • Adviseert en initieert procesverbeteringen met oog voor kostenbeheersing en efficiency, ontwikkelt beleid en doet aanbevelingen om (compliance) risico’s te verkleinen met begrip voor de diverse spanningsvelden in de organisatie en in samenwerking met andere relevante disciplines.

Van de nieuwe compliance officer wordt een integrale opzet verwacht, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere organisatieonderdelen en disciplines om vast te stellen waar lacunes zich voordoen en bedrijfsrisico’s aan de orde zijn en of en in welke mate sprake dient te zijn van mitigeren van risico’s.

Je maakt periodiek een overall risicoanalyse, op basis waarvan in overleg met de Raad van Bestuur de onderzoeksgebieden worden bepaald. Voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden maak je gebruik van daarop afgestemde c.q. vooraf gereserveerde capaciteit van de diverse ondersteunende diensten, meer in bijzonder van Finance & Risk, ICT en Kwaliteit en Veiligheid.

Jouw profiel

We zoeken een compliance professional die allereerst, net als alle professionals binnen de organisatie, de missie heeft: “ieder kind met kanker genezen, met een optimale kwaliteit van leven”. Vanuit jouw vakgebied draag je bij aan deze missie. Daarom zoeken we een zelfstandige professional die niet alleen de gevraagde assurance levert, maar dit ook koppelt aan sterk ontwikkelde adviesvaardigheden om draagvlak te creëren en de organisatie mee te nemen in verbetertrajecten.
De functie vraagt daarnaast ruime inhoudelijke werkervaring (op de terreinen risicomanagement, compliance, audit) om op het juiste abstractieniveau te oordelen en te prioriteren.
Je hebt een sterke persoonlijkheid en het statuur c.q. natuurlijk overwicht om de functie waar te maken in de organisatie.

Je voldoet verder aan de volgende eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau bijvoorbeeld door een afgeronde opleiding bedrijfseconomie/ accountancy dan wel rechten, aangevuld met compliance opleidingen, bij voorkeur gericht op de zorg (bijv. NCI);
 • Minimaal 7 werkervaring in een compliance functie, waarvan bij voorkeur 3-5 jaar in de ziekenhuiszorg;
 • Kennis van processen en ontwikkelingen binnen het centrum en binnen de gezondheidszorg, of de competentie deze kennis snel eigen te maken. Inzicht in een complexe, professionele ziekenhuis organisatie, of de competentie dit inzicht snel te verwerven;
 • Up-to-date kennis en vaardigheden op het terrein van methoden en technieken, ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een planmatige aanpak voor het beoordelen van processen op risico’s en maatregelen ter beheersing;
 • Grote mate van affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking en het beoordelen op hun consequenties en bruikbaarheid. Niet alleen wet- en regelgeving van overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders wordt gevolgd, ook wordt aansluiting gehouden bij maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Ervaring met veranderingsprocessen, projectmanagement en business intelligence.

Persoonlijke kenmerken:

 • Integriteit
 • Resultaatgericht & standvastig
 • Onafhankelijk
 • Probleemanalyse
 • Organisatiesensitiviteit
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal

Werken bij het Prinses Máxima Centrum

De aanstelling is voor 36 uur per week. Het betreft in eerste instantie een contract voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het Prinses Máxima Centrum valt onder de cao ziekenhuizen. De functie is indicatief ingeschaald in FWG 75 van de cao ziekenhuizen.

Solliciteren of vragen

Herken jij jezelf in het beschreven profiel en de kernwaarden grensverleggend en gepassioneerd? Solliciteer dan nu op de vacature van Compliance officer bij het Prinses Máxima centrum! We ontvangen je motivatie en c.v. graag via recruitment@compliance-instituut.nl.

Voor vragen over deze of andere vacatures kan je contact opnemen met Annemarie Pierik of Eric Schuiling via recruitment@compliance-instituut.nl of telefoon 088-99 88 100.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Send this to a friend