< p>

Rapport over de samenwerking tussen de FIU’s in het bestrijden van belastingcriminaliteit gepubliceerd

16 maart 2017

De interne onderzoeksafdeling van het Europese Parlement heeft de resultaten van een onderzoek naar de rol, bevoegdheden en activiteiten van financiële inlichtingen eenheden (FIU’s) gepubliceerd. Dit vanuit de gedachte dat de uitwisseling van informatie tussen FIU’s de sleutel is tot het detecteren van illegale geldstromen en het instellen van vervolging door handhavingautoriteiten. De focus van deze publicatie is financieel economische criminaliteit in het algemeen en fiscale misdrijven in het bijzonder.

Bron: European Parliamentary Research Service

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend