< p>

Rapport Monitoring Commissie Code Banken 2016 gepubliceerd

20 januari 2017

Op 16 januari 2017 heeft de Monitoring Commissie Code Banken het rapport over het boekjaar 2015 gepubliceerd. Dit is het eerste rapport over de herziene Code Banken die op 1 januari 2015 in werking trad.

Belangrijkste conclusies

  • 31 van de 34 banken leven de meetbare principes allemaal na.
  • De uitleg over de niet-meetbare principes zoals goed leiderschap, integriteit en de maatschappelijke rol van banken laat volgens de commissie nog veel te wensen over.
  • Bestuurders en commissarissen zijn in hoge mate tevreden over hun eigen prestaties en over die van de bank. Toch is het vertrouwen van consumenten in de bankensector onverminderd laag. Het is daarom noodzakelijk dat banken onderkennen dat de samenleving nog niet positief tegenover de sector staat.
  • De commissie waarschuwt, met het oog op concurrentie van technologiebedrijven, voor problemen bij het waarborgen van een robuuste IT-infrastructuur.
  • De commissie adviseert banken – ondanks de grote diversiteit – gezamenlijk te werken aan het herstel van vertrouwen in de sector als geheel, omdat de consument slechts één bankensector kent, alwaar ze geen vertrouwen in heeft.
  • De commissie adviseert banken om hun medewerkers op alle niveaus te leren omgaan met (ethische) dilemma’s. Bijvoorbeeld door debatten te voeren dwars door alle lagen van de organisatie heen.
  • De commissie adviseert om duidelijker te communiceren. Bijvoorbeeld over spanningen die banken ervaren bij het afwegen van maatschappelijke en zakelijke belangen. De aanbeveling over betere communicatie werd ook in de rapportage over het boekjaar 2014 gegeven.
  • De commissie ziet in de rapportages nog niet goed terug wat er in de kern veranderd is bij de banken sinds de bankencrisis. Waar de code en het maatschappelijk statuut sterk de nadruk legt op de invulling van de maatschappelijke rol van de bank, laten nog weinig banken zien dat dit van invloed is geweest op de beoordeling van hun zakelijke activiteiten.

Onderzoeksmethode

De commissie heeft eigen onderzoek gedaan door desk research en enquêtes uit te zetten onder RvB- en RvC-leden van 41 banken. Daarnaast heeft zij gebruik gemaakt van onderzoeken van DNB, de AFM, de NVB en KPMG. Zij heeft daarnaast dialoogbijeenkomsten georganiseerd met de sector en belanghebbenden. Opvallend daarbij is dat het aparte sessies waren: een sessie voor belanghebbenden en een sessie voor banken. In hoeverre kun je dan spreken van een dialoog?

Achtergrond

De Code Banken II trad op 1 januari 2015 in werking. Het is een vervolg op de eerste Code Banken die op 1 januari 2010 van kracht werd en toen tijdelijk wettelijk is verankerd. De code is opgesteld door de banken om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de bankensector. De code vormt samen met het Maatschappelijk Statuut, de bankierseed en het tuchtrecht het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’.

Toekomst Monitoring Commissie Code Banken

De commissie heeft aangegeven dat het niet langer nodig is om de Code Banken te monitoren. Zij geeft daarbij aan dat het nu aan de sector zelf is om de code levend te houden en de dialoog op te blijven zoeken met belanghebbenden, bijvoorbeeld met behulp van de gebruikte enquête. De commissie maakt het niet expliciet, maar wij leiden hieruit af dat dit de laatste rapportage van de Monitoring Commissie Code Banken is geweest. Dat is jammer, omdat het nog maar de vraag is of de sector zelfstandig en eensgezind de dialoog zal opzoeken zoals de commissie adviseert. Daarnaast zou het goed zijn wanneer de commissie juist meer onderzoek zou doen naar de naleving van de niet-meetbare principes. Want juist de niet-meetbare principes, zoals goed leiderschap, integriteit en de maatschappelijke rol van banken, kunnen het verschil maken in het verkleinen van de eerder genoemde kloof tussen consument en de bankensector.

Cora Wielenga

Bron: Monitoring Commissie Code Banken

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend