< p>

Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

20 juli 2017

Namens de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie is het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. In het recent gepubliceerde document wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de ontvangen reacties en de wijze waarop daarmee is omgegaan.

In de periode van 15 juli 2016 tot en met 16 augustus 2016 is het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn publiek geconsulteerd. Deze consultatie bestond uit het concept wetsvoorstel en het concept memorie van toelichting bij Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

De implementatietermijn van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 26 juni 2017 verstreken. Het ontwerp wetsvoorstel is thans voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Beoogd wordt om het ontwerp wetsvoorstel kort na de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen.

De bepalingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot het op te richten register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (het UBO-register) maakt geen deel uit van dit concept wetsvoorstel. De bepalingen uit de richtlijn worden middels een separaat wetsvoorstel in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. Een separaat concept wetsvoorstel ter implementatie van deze bepalingen is in de periode van 31 maart 2017 tot en met 28 april 2017 geconsulteerd. Met betrekking tot deze consultatie zal een afzonderlijk consultatieverslag worden gepubliceerd.

Het verslag kan hier worden geraadpleegd.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend