< p>

Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

20 juli 2017

Namens de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie is het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. In het recent gepubliceerde document wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de ontvangen reacties en de wijze waarop daarmee is omgegaan.

In de periode van 15 juli 2016 tot en met 16 augustus 2016 is het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn publiek geconsulteerd. Deze consultatie bestond uit het concept wetsvoorstel en het concept memorie van toelichting bij Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

De implementatietermijn van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 26 juni 2017 verstreken. Het ontwerp wetsvoorstel is thans voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Beoogd wordt om het ontwerp wetsvoorstel kort na de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen.

De bepalingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot het op te richten register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (het UBO-register) maakt geen deel uit van dit concept wetsvoorstel. De bepalingen uit de richtlijn worden middels een separaat wetsvoorstel in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. Een separaat concept wetsvoorstel ter implementatie van deze bepalingen is in de periode van 31 maart 2017 tot en met 28 april 2017 geconsulteerd. Met betrekking tot deze consultatie zal een afzonderlijk consultatieverslag worden gepubliceerd.

Het verslag kan hier worden geraadpleegd.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend