• Klokkenluider, handlanger of activist

  Klokkenluider, handlanger of activist

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van A. Kleijwegt. Een kritische beschouwing over het huidige Huis voor Klokkenluiders en aanverwante regelgeving vanuit een internationaal en cultureel-historisch perspectief. Daarbij wordt de rol en bejegening van klokkenluiders in Nederland vergeleken met die in De Verenigde Staten en in Duitsland. Laatstgenoemde twee landen hebben een totaal verschillend vertrekpunt als het aankomt op klokkenluiders. Nederland zit daar ergens tussenin.

  Bekijk product
 • Compliancemonitoring: kijken of er gekeken wordt

  Compliancemonitoring: kijken of er gekeken wordt

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van C.A. Wielenga. Dit artikel is geschreven voor compliance officers die een  monitoringsfunctie moeten inrichten en daar nog geen ervaring mee hebben. Het artikel is bedoeld als leidraad om de monitoringsfunctie in te richten.

  Bekijk product
 • Beloningen in de financiële sector, geen rustig bezit

  Beloningen in de financiële sector, geen rustig bezit

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van mr. R.A.M. Houben. In dit artikel wordt kort ingegaan op het regelgevend kader en enkele praktijkproblemen (paragraaf 2). Daarna wordt er wat uitgebreider ingegaan op de wenselijkheid en effectiviteit van regulering van beloningen (paragraaf 3) en wordt er afgerond met enkele kritische observaties en aanbevelingen (paragraaf 4).

  Bekijk product

Send this to a friend