< p>

 • De regulering van crypto’s: van onbekend en onbemind naar bekend en dus bemind?

  De regulering van crypto’s: van onbekend en onbemind naar bekend en dus bemind?

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2019 van mr. drs. M.J. Bökkerink. In dit artikel worden de risico’s beschreven die gepaard gaan met crypto’s, de voorgestelde regelgeving om wisselplatforms en bewaarportemonnees voor crypto’s te reguleren en de gevolgen van die regulering. Ter conclusie de vraag of door deze regulering instellingen die handel in crypto’s faciliteren geaccepteerd zullen worden en of daarmee crypto’s een gangbaar financieel product zullen worden. Zullen, nu providers van cryptodiensten gereguleerd en daarmee legitiem gaan worden, deze providers ook bekend en daarmee bemind worden?

  Bekijk product
 • De invloed van FinTech en de verwerking in de systematische integriteitrisicoanalyse

  De invloed van FinTech en de verwerking in de systematische integriteitrisicoanalyse

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. R.M.L. Noordhoek. Dit artikel is met name geschreven voor compliance officers binnen de financiële sector, die bekend zijn met en betrokken zijn bij de compliancerisicoanalyse, ook wel systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA)3 genoemd.Het doel van dit artikel is om te kijken naar huidige en toekomstige FinTech-ontwikkelingen en de risico’s en mogelijkheden van FinTech met behulp van de SIRA-methodiek te benaderen. Deze methode kan als handvat dienen bij het implementeren van FinTech
  ontwikkelingen in de SIRA.

  Bekijk product
 • It’s lonely at the top!

  It’s lonely at the top!

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. P.J.C. Pluimert en mr. J.M. Wanders. Hoe beoordeel je het gedrag in de boardroom als het gaat om integriteit? Dit artikel vormt een praktische leidraad voor compliance officers om individueel gedrag en groepsdynamieken in de boardroom te observeren en te beoordelen.

  Bekijk product
 • Compliance anno 2017: kansen en bedreigingen

  Compliance anno 2017: kansen en bedreigingen

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. L.C.M. Bouchier-Morssink. Welke gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat compliance zich zo razendsnel heeft ontwikkeld en verankerd? Waar staat het vak anno 2017 en hoe zal het zich in de komende jaren verder ontwikkelen? Vanuit een historische context belicht dit artikel de huidige stand van compliance als vakgebied en functie. Vervolgens geeft het met een analyse van trends en ontwikkelingen een doorkijkje naar de toekomst. Het beoogt deels antwoord te geven op de vraag of en hoe compliance nog gelijke pas kan houden met maatschappelijke, politieke, technologische en economische ontwikkelingen.

  Bekijk product
 • Ethiekcommissies: Een verkenning van hun functies en kenmerken

  Ethiekcommissies: Een verkenning van hun functies en kenmerken

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van T. Arik. Dit artikel kan worden beschouwd als een eerste handreiking voor factoren die rondom ethiekcommissies van belang zijn. In de eerste paragrafen wordt een korte omschrijving van al bestaande kennis over de functies en kenmerken van ethiekcommissies gegeven, om daarna in te gaan op mijn praktijkonderzoek naar de functies en de kenmerken van ethiekcommissies. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Daardoor draagt dit artikel bij aan een  praktijkgericht begrip van ethiekcommissies, waarin professionals hun ervaringen met ethiekcommissies beschrijven.

  Bekijk product
 • Inzicht verplicht?

  Inzicht verplicht?

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. H.A. Lesscher, mr. B. Peters en J. van Leeuwen MSc. In dit artikel wordt er aan de hand van een aantal concrete en geanonimiseerde verdachte transacties nader ingegaan op de inzichten die zijn ontstaan met betrekking tot de positie van financiële instellingen, in het bijzonder van banken (gegeven de casuïstiek).

  Bekijk product
 • De toepassing van technologie in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit

  De toepassing van technologie in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van dr. J.S. van der Graaf. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruiken van technologische toepassingen in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces voor het mitigeren van risico’s ten aanzien van FEC. Daarnaast zullen de uitdagingen die hiermee gepaard gaan voor financiële instellingen, waaronder voor de rol van de compliance officer, en toezichthouders worden belicht.

  Bekijk product
 • Ken uw (potentiële) medewerkers

  Ken uw (potentiële) medewerkers

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van J.C.P. Slaman en mr. M. Elmas. In dit artikel wordt vanuit het perspectief van compliance en integriteit ingegaan op het screenen van kandidaat-medewerkers in de financiële sector.Dit artikel is gericht op de betrouwbaarheidsvereisten jegens kandidaat-medewerkers van een financiële onderneming en de uitvoering van een pre- en in-employmentscreening in de praktijk.

  Bekijk product

Send this to a friend