< p>

 • Ethiekcommissies: Een verkenning van hun functies en kenmerken

  Ethiekcommissies: Een verkenning van hun functies en kenmerken

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van T. Arik. Dit artikel kan worden beschouwd als een eerste handreiking voor factoren die rondom ethiekcommissies van belang zijn. In de eerste paragrafen wordt een korte omschrijving van al bestaande kennis over de functies en kenmerken van ethiekcommissies gegeven, om daarna in te gaan op mijn praktijkonderzoek naar de functies en de kenmerken van ethiekcommissies. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Daardoor draagt dit artikel bij aan een  praktijkgericht begrip van ethiekcommissies, waarin professionals hun ervaringen met ethiekcommissies beschrijven.

  Bekijk product
 • Inzicht verplicht?

  Inzicht verplicht?

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. H.A. Lesscher, mr. B. Peters en J. van Leeuwen MSc. In dit artikel wordt er aan de hand van een aantal concrete en geanonimiseerde verdachte transacties nader ingegaan op de inzichten die zijn ontstaan met betrekking tot de positie van financiële instellingen, in het bijzonder van banken (gegeven de casuïstiek).

  Bekijk product
 • De toepassing van technologie in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit

  De toepassing van technologie in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van dr. J.S. van der Graaf. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruiken van technologische toepassingen in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces voor het mitigeren van risico’s ten aanzien van FEC. Daarnaast zullen de uitdagingen die hiermee gepaard gaan voor financiële instellingen, waaronder voor de rol van de compliance officer, en toezichthouders worden belicht.

  Bekijk product
 • Ken uw (potentiële) medewerkers

  Ken uw (potentiële) medewerkers

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van J.C.P. Slaman en mr. M. Elmas. In dit artikel wordt vanuit het perspectief van compliance en integriteit ingegaan op het screenen van kandidaat-medewerkers in de financiële sector.Dit artikel is gericht op de betrouwbaarheidsvereisten jegens kandidaat-medewerkers van een financiële onderneming en de uitvoering van een pre- en in-employmentscreening in de praktijk.

  Bekijk product
 • Een 9+ compliance- én klantbeleving door het ondernemen van compliance customer journeys

  Een 9+ compliance- én klantbeleving door het ondernemen van compliance customer journeys

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. J.M.H. Eijkelberg, drs. H. Honders en M.L.J. van der Aa. Dit artikel is als volgt opgebouwd: er wordt begonnen met een nadere introductie van de customer journey. Daarna wordt er ingegaan op de achtergrond en de toegevoegde waarde van het toepassen van customer journeys in de context van de compliancepraktijk. Vervolgens wordt de aanpak en fases van compliance customer journeys geïllustreerd aan de hand van twee cases. Er wordt geëindigd met een reflectie over de toepassing customer
  journeys, waarbij ook enkele valkuilen en beperkingen bij het implementeren van compliance customer  journeys aan bod komen.

  Bekijk product
 • Scrimmage voor het doel!

  Scrimmage voor het doel!

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van M.L.M. Bevers en mr. drs. W. van Dijk. In dit artikel staat de volgende vraag centraal, of belastingontwijking tegenwoordig een compliancethema is. Alvorens deze vraag te beantwoorden wordt eerst de problematiek die samenhangt met belastingontwijking en -ontduiking geschetst. Tevens wordt er in dit artikel dieper ingegaan op het ontwikkelde model voor een fiscaal toetsingskader. Dit model is mede tot stand gekomen aan de hand van onze interviews met een aantal compliance-experts in het kader van de Nyenrode opleiding ‘Executive Compliance Program’ en vanuit de thesis van de auteurs over dit onderwerp.

  Bekijk product
 • De financiële sector als poortwachter bij de bestrijding van terrorismefinanciering

  De financiële sector als poortwachter bij de bestrijding van terrorismefinanciering

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van mr. dr. M. Aelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de rol van de financiële sector ten aanzien van terrorismefinanciering.

  Bekijk product
 • Over boetes en het (on)vermogen om die te dragen

  Over boetes en het (on)vermogen om die te dragen

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van mr. M. Altena en mr. R.P.A. Kraaijeveld.

  Bekijk product

Send this to a friend