• De financiële sector als poortwachter bij de bestrijding van terrorismefinanciering

  De financiële sector als poortwachter bij de bestrijding van terrorismefinanciering

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van mr. dr. M. Aelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de rol van de financiële sector ten aanzien van terrorismefinanciering.

  Bekijk product
 • Over boetes en het (on)vermogen om die te dragen

  Over boetes en het (on)vermogen om die te dragen

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van mr. M. Altena en mr. R.P.A. Kraaijeveld.

  Bekijk product
 • Banken falen niet, mensen wel

  Banken falen niet, mensen wel

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van prof. dr. A.B. Hoogenboom en prof. dr. mr. M. Pheijffer.

  Bekijk product
 • De rol van transparantie bij regelnaleving

  De rol van transparantie bij regelnaleving

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van prof. mr. dr. F. de Vries. In dit artikel wordt ingegaan op de gedachte achter de roep om meer transparantie die in de literatuur worden onderkend.  Tevens wordt de functie van transparantie in het toezicht en het wettelijk kader van transparantie besproken. Vervolgens wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of en op welke wijze transparantie bijdraagt aan naleving. Tot slot wordt er in het laatste paragraaf een aantal lessen getrokken voor het werk van de compliance officer.

  Bekijk product
 • RegTech en de vervaging van de traditionele drie lijnen van defensie

  RegTech en de vervaging van de traditionele drie lijnen van defensie

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van ing. M.A. Krol en R.R. Oskamp.

  Bekijk product
 • De 1MDB-case of hoe eenvoudig het is om via banken miljarden wit te wassen

  De 1MDB-case of hoe eenvoudig het is om via banken miljarden wit te wassen

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van dr. mr. ir. R.J. Hoff en drs. R.M. Jansen. In dit artikel wordt er aan de hand van de spraakmakende 1MDB-casus toegelicht hoe financiële instellingen internationaal betrokken kunnen raken bij financieel-economische criminaliteit. Deze casus illustreert waarom het belangrijk is dat compliance officers, en met hen ook de andere medewerkers, voortdurend alert zijn op integriteitsrisico’s, en over  voldoende doortastendheid, overtuigingskracht en stevigheid beschikken om te zorgen dat de leiding van financiële instellingen tijdig en adequaat actie onderneemt voordat risico’s zich materialiseren.

  Bekijk product
 • Gedragswetenschappelijk toezicht

  Gedragswetenschappelijk toezicht

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van Dr. J. van Wolferen en Dr. W.G. Zijlstra. De AFM wil samen met financiële ondernemingen onder haar toezicht vaker gedragswetenschappelijk onderzoek doen om te toetsen of een  bepaalde actie van de financiële dienstverlener tot een betere uitkomst voor klanten leidt. We lichten daarom toe hoe en waarom de AFM gedragswetenschappelijke kennis gebruikt en welke modellen we gebruiken om kansrijke interventies voor te stellen. Daarnaast beantwoorden we de vraag: Hoe voer ik een betrouwbaar gedragsexperiment uit?

  Bekijk product
 • Een evolutionair perspectief op compliance

  Een evolutionair perspectief op compliance

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018  van Dr. E.D. Karssing. Hoe ziet de vierde fase in compliancemanagement eruit en wat zal hieraan ten grondslag liggen?

  Bekijk product

Send this to a friend