< p>

 • De Agile compliance officer

  De Agile compliance officer

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2019 van B. van Oirsouw MSc. Agile betekent vrij vertaald zoiets als ‘wendbaar’, of ‘flexibel’. Agile maakt het voor bedrijven mogelijk om met doorlopende verandering om te gaan. In een steeds onzekerder wordende wereld, bieden Agile methodes aangrijpingspunten om (projectmatige) werkzaamheden beter uit te voeren dan ‘traditionele’ aanpakken. Door Agile te werken kunnen organisaties bovendien sneller reageren op veranderende behoeften van stakeholders, waaronder klanten. Daarom is Agile belangrijk voor iedereen die werkzaam is in een omgeving met snel veranderende behoeften.

  Bekijk product
 • Witwassen: een Europees probleem

  Witwassen: een Europees probleem

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2019 van dr. mr. ir. R.J. Hoff, drs. R.M. Jansen RO CIA en C.M.M. Dijkstra MSc. Het toezicht ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit staat, mede vanwege recente casussen zoals de Letse ABLV casus en de Maltese Pilatus Bank casus, in de spotlights. Deze cases onderstrepen het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering en van het belang van een internationale aanpak. Echter, in Europa is het toezicht op de  naleving van de regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering belegd bij nationale toezichthouders. Die situatie staat steeds meer onder druk: “De strijd tegen dubieuze geldstromen gebeurt op ‘extreem heterogene wijze’”. In dit artikel gaan we eerst in op het huidige Europese kader ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT3-kader), waarna we twee cases bespreken die mede aanleiding zijn geweest voor een herbezinning op dit kader.  Hierna gaan we in op deze Europese ontwikkelingen, die ook invloed zullen hebben op de Nederlandse situatie.

  Bekijk product
 • De steen van Rosetta

  De steen van Rosetta

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2019 van drs. M.H. Hoekstra. In het jaar 1799 valt het Napoleontische leger Egypte binnen vanaf de Middellandse zee. Hoe het precies gegaan is, is niet meer duidelijk, maar ik stel me zo voor dat een van de soldaten op een gegeven moment struikelde over iets dat uitstak uit het zand. Het bleek een steen te zijn met daarop drie verschillende inscripties. Na uitgebreide inspectie bleek dat op de steen een decreet stond waarin een farao een wet aankondigt in maar liefst drie talen. Onderaan de steen werd het decreet beschreven in het oud-Grieks, een taal die redelijk gangbaar was in die tijd. In het midden stond het decreet geschreven in Demotisch schrift, een taal die toentertijd door wetenschappers te ontcijferen was. Maar bovenaan stond, naar later bleek, dezelfde tekst in hiërogliefen, en die taal was tot dan toe niet te ontcijferen. Al vaker hadden mensen zich verwonderd over de rijke inscripties op beelden en tempels, maar niemand was het ooit gelukt om erachter te komen wat er stond. Na lang onderzoek is het wetenschappers gelukt om op basis van deze steen toegang te krijgen tot de rijkdom aan informatie beschreven in hiëroglifisch schrift en is de steen ‘de steen van Rosetta’ gaan heten, naar haar vindplaats in Egypte.

  Bekijk product
 • Het feestje van compliance. Waar is hier de nooduitgang?

  Het feestje van compliance. Waar is hier de nooduitgang?

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2019 van mr. J.M. Wanders CCP en C.A. Wielenga. Hoe komt het dat compliance officers als business blockers gezien worden? Wanneer net een mooi plan is gelanceerd voor een nieuw innovatief product, komen de show stoppers toch vaak vanuit de compliance-, legal- of riskhoek. De oorsprong van het compliance vak is gelegen in het bewaken van wetten en regels en te vertellen wat er niet mag. Hoewel steeds meer compliance officers hun best doen om vooral ook te kijken naar wat er wèl mogelijk is, blijft het negatieve imago aan het vak kleven. Kan het ook anders?

  Bekijk product
 • De regulering van crypto’s: van onbekend en onbemind naar bekend en dus bemind?

  De regulering van crypto’s: van onbekend en onbemind naar bekend en dus bemind?

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2019 van mr. drs. M.J. Bökkerink. In dit artikel worden de risico’s beschreven die gepaard gaan met crypto’s, de voorgestelde regelgeving om wisselplatforms en bewaarportemonnees voor crypto’s te reguleren en de gevolgen van die regulering. Ter conclusie de vraag of door deze regulering instellingen die handel in crypto’s faciliteren geaccepteerd zullen worden en of daarmee crypto’s een gangbaar financieel product zullen worden. Zullen, nu providers van cryptodiensten gereguleerd en daarmee legitiem gaan worden, deze providers ook bekend en daarmee bemind worden?

  Bekijk product
 • De invloed van FinTech en de verwerking in de systematische integriteitrisicoanalyse

  De invloed van FinTech en de verwerking in de systematische integriteitrisicoanalyse

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. R.M.L. Noordhoek. Dit artikel is met name geschreven voor compliance officers binnen de financiële sector, die bekend zijn met en betrokken zijn bij de compliancerisicoanalyse, ook wel systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA)3 genoemd.Het doel van dit artikel is om te kijken naar huidige en toekomstige FinTech-ontwikkelingen en de risico’s en mogelijkheden van FinTech met behulp van de SIRA-methodiek te benaderen. Deze methode kan als handvat dienen bij het implementeren van FinTech
  ontwikkelingen in de SIRA.

  Bekijk product
 • It’s lonely at the top!

  It’s lonely at the top!

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. P.J.C. Pluimert en mr. J.M. Wanders. Hoe beoordeel je het gedrag in de boardroom als het gaat om integriteit? Dit artikel vormt een praktische leidraad voor compliance officers om individueel gedrag en groepsdynamieken in de boardroom te observeren en te beoordelen.

  Bekijk product
 • Compliance anno 2017: kansen en bedreigingen

  Compliance anno 2017: kansen en bedreigingen

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van drs. L.C.M. Bouchier-Morssink. Welke gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat compliance zich zo razendsnel heeft ontwikkeld en verankerd? Waar staat het vak anno 2017 en hoe zal het zich in de komende jaren verder ontwikkelen? Vanuit een historische context belicht dit artikel de huidige stand van compliance als vakgebied en functie. Vervolgens geeft het met een analyse van trends en ontwikkelingen een doorkijkje naar de toekomst. Het beoogt deels antwoord te geven op de vraag of en hoe compliance nog gelijke pas kan houden met maatschappelijke, politieke, technologische en economische ontwikkelingen.

  Bekijk product

Send this to a friend