< p>

Artikelen

 • RegTech en de vervaging van de traditionele drie lijnen van defensie

  RegTech en de vervaging van de traditionele drie lijnen van defensie

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van ing. M.A. Krol en R.R. Oskamp.

  Bekijk product
 • De 1MDB-case of hoe eenvoudig het is om via banken miljarden wit te wassen

  De 1MDB-case of hoe eenvoudig het is om via banken miljarden wit te wassen

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van dr. mr. ir. R.J. Hoff en drs. R.M. Jansen. In dit artikel wordt er aan de hand van de spraakmakende 1MDB-casus toegelicht hoe financiële instellingen internationaal betrokken kunnen raken bij financieel-economische criminaliteit. Deze casus illustreert waarom het belangrijk is dat compliance officers, en met hen ook de andere medewerkers, voortdurend alert zijn op integriteitsrisico’s, en over  voldoende doortastendheid, overtuigingskracht en stevigheid beschikken om te zorgen dat de leiding van financiële instellingen tijdig en adequaat actie onderneemt voordat risico’s zich materialiseren.

  Bekijk product
 • Gedragswetenschappelijk toezicht

  Gedragswetenschappelijk toezicht

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van Dr. J. van Wolferen en Dr. W.G. Zijlstra. De AFM wil samen met financiële ondernemingen onder haar toezicht vaker gedragswetenschappelijk onderzoek doen om te toetsen of een  bepaalde actie van de financiële dienstverlener tot een betere uitkomst voor klanten leidt. We lichten daarom toe hoe en waarom de AFM gedragswetenschappelijke kennis gebruikt en welke modellen we gebruiken om kansrijke interventies voor te stellen. Daarnaast beantwoorden we de vraag: Hoe voer ik een betrouwbaar gedragsexperiment uit?

  Bekijk product
 • Een evolutionair perspectief op compliance

  Een evolutionair perspectief op compliance

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018  van Dr. E.D. Karssing. Hoe ziet de vierde fase in compliancemanagement eruit en wat zal hieraan ten grondslag liggen?

  Bekijk product
 • Klokkenluider, handlanger of activist

  Klokkenluider, handlanger of activist

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van A. Kleijwegt. Een kritische beschouwing over het huidige Huis voor Klokkenluiders en aanverwante regelgeving vanuit een internationaal en cultureel-historisch perspectief. Daarbij wordt de rol en bejegening van klokkenluiders in Nederland vergeleken met die in De Verenigde Staten en in Duitsland. Laatstgenoemde twee landen hebben een totaal verschillend vertrekpunt als het aankomt op klokkenluiders. Nederland zit daar ergens tussenin.

  Bekijk product
 • Compliancemonitoring: kijken of er gekeken wordt

  Compliancemonitoring: kijken of er gekeken wordt

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van C.A. Wielenga. Dit artikel is geschreven voor compliance officers die een  monitoringsfunctie moeten inrichten en daar nog geen ervaring mee hebben. Het artikel is bedoeld als leidraad om de monitoringsfunctie in te richten.

  Bekijk product
 • Beloningen in de financiële sector, geen rustig bezit

  Beloningen in de financiële sector, geen rustig bezit

   10,00

  Een artikel uit het jaarboek 2018 van mr. R.A.M. Houben. In dit artikel wordt kort ingegaan op het regelgevend kader en enkele praktijkproblemen (paragraaf 2). Daarna wordt er wat uitgebreider ingegaan op de wenselijkheid en effectiviteit van regulering van beloningen (paragraaf 3) en wordt er afgerond met enkele kritische observaties en aanbevelingen (paragraaf 4).

  Bekijk product

Send this to a friend