< p>

Pionieren voor compliance officers

24 september 2020

Voor compliance officers die overstappen vanuit de financiële sector naar een organisatie in een andere branche is het vaak even zoeken en wennen. Bij de meeste financiële organisaties is de compliancefunctie al redelijk volwassen. De aandachtsgebieden van de compliancefunctie zijn helder, de organisatie is eraan gewend, de communicatie- en rapportagelijnen zijn duidelijk en beoefend. Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten.

Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. De compliancefunctie is vaak geen verplichting. De behoefte eraan is intrinsiek. Het juridisch kader van de functie is niet altijd uitgekristalliseerd en de reikwijdte van de functie daardoor ook niet. Natuurlijk geldt dit niet voor alle organisaties buiten de financiële sector, gelukkig niet. Er is al een behoorlijk aantal organisaties, met name de grote corporates, die net als de financiële sector al een tijdje compliancefuncties inricht. Wat de laatste jaren opvalt, is dat er steeds meer compliance officers uit de financiële sector overstappen naar organisaties waar nog niet eerder een compliance officer is aangesteld. Zij zijn daar de pioniers. Zij beginnen van scratch af aan. Leuk om te doen, maar vaak ook lastig.

Voor compliance officers die ervaring hebben in de financiële sector en willen overstappen of zijn overgestapt hebben we de Plusmodule Integere en beheerste bedrijfsvoering Profit & non-profit ontwikkeld. Deze plusmodule richt zich specifiek op thema’s die bij niet-financiële organisaties vaak aan de orde zijn voor compliance officers zoals fraudebestrijding, export controls, mededinging en psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast staan we tijdens een facultatief dagdeel stil bij de uitdagingen waar je als compliance officer uit een financiële organisatie mee te maken je krijgt wanneer je overstapt naar een non-financial waar je dan nog veel moet inrichten.

Deze plusmodule hebben wij ontwikkeld voor compliance officers die eerder bij ons de LCO of de LCP of een vergelijkbare opleiding elders hebben gevolgd. Compliance officers die geen vergelijkbare vooropleiding hebben gevolgd zijn ook van harte welkom. Hen raden we aan om wel vooraf enige basiskennis op te doen. Eventueel kan dit door kennis te nemen van het Handboek Compliance Professional 2021. Hoewel dit handboek is geschreven voor compliance officers in de financiële sector, biedt het een goede basis voor compliance officers buiten de financiële sector.

Wil je meer lezen over compliance bij profit & non profit-organisaties, dan raad ik je de volgende publicaties aan:

Mocht je willen weten of de plusmodule aansluit bij je leerbehoefte? Neem gerust contact met mij (Cora Wielenga) op of met mijn collega Christa Naves.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Senior Compliance officer – HDI (Rotterdam)

Senior Compliance officer – HDI (Rotterdam)

Update Compliance 2020

Update Compliance 2020

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

Op 1 en 2 oktober organiseren we opnieuw de Update Compliance.

Send this to a friend