Overgangsregeling Autoriteit Persoonsgegevens

13 februari 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert een overgangsregeling voor de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek, en voor het goedkeuren van nieuwe gedragscodes. Dit is in het belang vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen een voorafgaand onderzoek door de AP vereist. Daarentegen kent de AVG geen voorafgaand onderzoek. Wel zijn organisaties verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Wanneer sprake is van een hoog risico, zal de verwerking eerst moeten worden voorgelegd aan de AP.

Branches en sectoren kunnen een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens. Zij kunnen er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een goedgekeurde gedragscode. De AP kan op verzoek advies uitbrengen over of de ontwerp-gedragscode overeenkomt met de AVG.

De meldplicht verwerking persoonsgegevens vervalt in de AVG. Echter blijft deze melding geldenvoor gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden gevraagd.

De overgangsregeling vindt u op de website van de AP.

Bron: AP

Gerelateerde informatie

AFM publiceert voortgangrapportage op Rentederivatendossier

AFM publiceert voortgangrapportage op Rentederivatendossier

We lijken in de eindfase van het rentederivatendossier beland. De AFM publiceert onderstaand bericht met daarin de voortgang.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer, hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend