< p>

Op donderdag 22 januari 2015 heeft oud-bankier en schrijver Hans Ludo van Mierlo, namens de jury van de Compliance Award-verkiezing, bekend gemaakt dat de Nationale Compliance Award 2014 is toegekend aan minister J.R.V.A.(Jeroen) Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem heeft de Compliance Award 2014 toegekend gekregen vanwege de doortastende, zelfbewuste en doelgerichte wijze waarop hij aan het herstel in vertrouwen in de financiële sector een bijdrage levert.

Op woensdag 18 maart 2015 heeft Jeroen Dijsselbloem de Compliance Award 2014 in ontvangst genomen.

WVD-150304-039

Samenvatting van de motivatie van de jury
Jeroen Dijsselbloem heeft zich persoonlijk gecommitteerd aan de algemeen gewenste cultuurverandering in de financiële sector. Hij bepleit die cultuurverandering niet alleen, hij is ook bereid gebleken zich daarvoor persoonlijk in te zetten tegen andere belangen en overtuigingen in. Hij gelooft in zijn missie, is bereid tot debat, wijkt niet bij de eerste weerstand en houdt zicht op het grote doel. Daarmee kan hij gelden als een voorbeeld voor compliance officers die binnen hun bedrijven niet zelden ook op weerstanden stuiten. Ook voor compliance officers in het veld geldt dat ze veel kunnen bereiken met het behoud van het zicht op het grotere doel en met inzet van hun hele persoonlijkheid. In het juryrapport kunt u de volledige motivatie lezen.

Send this to a friend