< p>

De Compliance Award uit het jaar 2012 is toegekend aan drs. C.J.E. (Cor Jan) Dasselaar RA.

Motivatie van de jury
Cor Jan Dasselaar is genomineerd vanwege zijn rol als voorzitter van het bestuur van de VCO. Hij is voorzitter van de beroepsvereniging geweest van februari 2006 tot november 2011. Tijdens zijn voorzitterschap heeft Cor Jan zich op een breed terrein buitengewoon verdienstelijk gemaakt. Zo had hij een leidende rol bij de introductie van het Compliance Professional Register van het DSI, het register ter bevordering van de professionalisering van de compliancefunctie. Bovendien werd onder zijn voorzitterschap met grote voortvarendheid het Beroepscompetentieprofiel voor de compliance officer opgesteld.

Daarnaast zorgde hij ervoor dat de vereniging onder zijn leiding bijeenkomsten organiseerde waarbij kennis delen voorop staat. Overweging van de jury om de Award van 2012 toe te kennen aan Cor Jan is wegens zijn Compliance Award 2012inzet over meerdere jaren voor de ontwikkeling van compliance als een professioneel vakgebied. De Award wordt aldus dit jaar niet specifiek toegekend vanwege zijn werk in 2012 alleen. De jury heeft daarbij aangegeven dat zij met name de positieve aanpak waarderen die Cor Jan heeft gebruikt om het compliancevak te professionaliseren.

Send this to a friend