< p>

De Compliance Award uit het jaar 2011 is toegekend aan het DNB expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit.

Motivatie van de jury
DNB heeft erkend dat in het toezicht niet meer alleen gekeken kan worden naar kwantitatieve kenmerken maar dat de kwalitatieve kenmerken evenzeer belangrijk zijn. De keuze om cultuur in het toezicht te betrekken is niet eenvoudig. Er is veel weerstand. Cultuur is immers een vaag en weinig concreet onderwerp. Hoe kun je dit vatten in het toezicht? DNB heeft besloten om aanvullende expertise binnen te halen die ten aanzien van dit onderwerp noodzakelijk is: psychologen en organisatiesociologen maken sinds een tijd deel uit van het expertisecentrum.
De verschillende thema-onderzoeken dragen bij aan het toezicht op cultuur. Alhoewel het nu nog voor veel toezichthouders, financiële ondernemingen en compliance officers Compliance Award 2011onwennig is, zal cultuur steeds belangrijker worden in het doorlopend toezicht. Dit is mede te danken aan het baanbrekende werk van het expertisecentrum. Zij publiceren regelmatig en zijn vaak vertegenwoordigd als spreker over dit onderwerp. Het zou dan ook een goede aansporing moeten zijn naar de compliance community om deze richting ook op te gaan in onze ontwikkeling als beroepsgroep.

Send this to a friend