< p>

‘Compliance gaat al heel lang niet meer over wetten, maar over het gedrag van mensen.’

C.A. (Cora) Wielenga is senior compliance professional en specialist in governance gedrag en cultuur. Zij onderzoekt gewenst en ongewenst gedrag binnen organisaties als onderdeel van oorzaakanalyses en cultuuronderzoeken. Zij ondersteunt verschillende organisaties bij de evaluatie en  (her-)inrichting van het compliancesysteem. Daarnaast coacht zij compliance officers.

Cora is gecertificeerd vertrouwenspersoon. Zij treedt op als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit. Waar zij is aangesteld als vertrouwenspersoon, verricht zij vanzelfsprekend geen compliancewerkzaamheden en vice versa.

Sinds 2004 werkt Cora bij het Nederlands Compliance Instituut, waar zij in 2010 benoemd werd tot directeur. Van 2000 tot 2004 werkte Cora bij KPMG.

Contact Cora Wielenga

linkedin-button

Ruud van der Mast

‘Compliance is niet te bevatten in een functie of afdeling maar een manier van denken in de hele organisatie.’

R.N.M. (Ruud) van der Mast is sinds 2006 verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut als compliance consultant en trainer.

Ruud is sinds 2013 directeur bij het Nederlands Compliance Instituut, hiervoor was hij adjunct directeur. Hij is als externe compliance officer en -adviseur betrokken bij enkele banken, verzekeraars, trustkantoren en pensioenfondsen. Hij maakt deel uit van een team van NCI-specialisten, dat compliance screeningen uitvoert bij onder meer banken, verzekeraars en trustkantoren.

Ruud is verantwoordelijk voor onze adviesdiensten en onze opleidingen waaronder de Leergangen Compliance en onze e-learningen. Daarnaast traint hij compliance officers op het gebied van compliance, wet- en regelgeving en de zorgplicht.

Contact Ruud van der Mast

linkedin-button

Send this to a friend