Nationale Compliance Award

Uitreiking-Compliance-Award back up

Het Nederlands Compliance Instituut kent jaarlijks de Nationale Compliance Award toe aan de persoon of de instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance, het professionaliseren van de compliancefunctie en het versterken van integriteit binnen organisaties. In de afgelopen 25 jaar is compliance uitgegroeid tot een volwassen vakgebied waarin specialisten vanuit verschillende disciplines werkzaam zijn. In verschillende sectoren is compliance een belangrijk onderdeel geworden van de organisatie en is veelal ingebed op grond van wettelijke verplichtingen. Belangrijker nog dan het inrichten van compliance en compliancefuncties is het versterken en waarborgen van integriteit.

Het Nederlands Compliance Instituut heeft in 2004 de Nationale Compliance Award ingesteld met het doel de ontwikkelingen in het vakgebied te stimuleren, de compliancefunctie verder te professionaliseren en integriteit binnen organisaties te versterken.

Het Nederlands Compliance Instituut heeft geen invloed op wie genomineerd is dan wel
wie de winnaar wordt van de Compliance Award. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol in de awardverkiezing.

Voordracht genomineerden

U kunt uw voordracht van een genomineerde indienen bij het Nederlands Compliance Instituut. De voordracht kan één of meer personen of een organisatie betreffen. Medewerkers van het Nederlands Compliance Instituut en het instituut zelf kunnen niet voor nominatie worden voorgedragen.

Minimum vereisten nominatie

Controle van elke nominatie, inzake minimum vereisten bij nominatietekst.

 1. Naam genomineerde
 2. Beroep
 3. Functie
 4. Motivatie van tenminste 250 woorden.
 5. NAW-gegevens aandrager.

NB: prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award.

De nominatie moet zowel naar het Nederlands Compliance Instituut als naar de notaris (Limes Netwerk Notarissen) worden verstuurd. Dit gebeurt automatisch bij de nominatie.

Notaris

Notaris mr. J. Wolterink ziet toe op het juiste verloop van het proces, maar zal zich niet inhoudelijk bezighouden met de criteria aan de hand waarvan een winnaar wordt gekozen.

Procedure

Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd. Hierom zal het proces als volgt verlopen:

 1. Nomineren kan vanaf de dag van de uitreiking van de Nationale Compliance Award van het afgelopen jaar.
 2. Tot en met donderdag 29 november 2018 12.00 uur worden nominaties meegenomen in het proces.
 3. Alle nominaties zullen aan de notaris worden voorgelegd en worden gecontroleerd op de minimumvereisten.
 4. Vervolgens worden de genomineerden op de hoogte gesteld en gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de nominatie.
 5. Via verschillende media worden verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de genomineerden.
 6. De uitkomst hiervan zal meetellen in het besluit van de jury. Het publiek heeft één stem in de jury.
 7. De jury moet met een meerderheid van stemmen de winnaar kiezen.
 8. De uitreiking vindt plaats tijdens de Relatiedag van het Nederlands Compliance Instituut.

De jury 

De jury bestaat uit:

 1. Eén van de winnaars van de Nationale Compliance Award (meest recente winnaar, tenzij er sprake kan zijn van belangenverstrengeling)
 2. Een (financieel) journalist
 3. Een bestuurslid van de Vereniging voor Compliance Officers
 4. De voorzitter van de Vereniging voor Compliance in de Zorg
 5. Het publiek

Het Nederlands Compliance Instituut zal optreden als niet stemmend secretaris.

De jury zal aan de hand van de criteria de nominaties beoordelen en de uiteindelijke winnaar kiezen. Deze criteria zijn:

 • Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit;
 • Toont een grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking;
 • Is actief betrokken bij kennisoverdracht;
 • Heeft innoverende ideeën;
 • Publiceert regelmatig op het terrein van compliance en integriteit.

NB: prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award.

De jury zal na de uitreiking de onderbouwing van haar keuze bekend maken.

Jaarboek

Iedere nominatie die voldoet aan de minimumvereisten zal worden beloond met een gratis nieuwe editie van het Jaarboek Compliance.

De Nationale Compliance Award 

De Nationale Compliance Award is een bronzen sculptuur op een sokkel van hardsteen en gemaakt door de beeldhouwer en schilder Jos Gielen, in opdracht van het Nederlands Compliance Instituut. De sculptuur symboliseert enerzijds de samenwerking die noodzakelijk is om tot een optimale compliance in een organisatie te komen en anderzijds de bescherming van medewerkers en bestuurders tegen de gevolgen van compliancerisico’s.

Stichting KiKa

Aan de toekenning van de Nationale Compliance Award is een geldprijs verbonden die ten goede zal komen van de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). De geldprijs is een bedrag van € 500,-.

Send this to a friend