< p>

Begrippenlijst

Integriteitsincident

Gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de onderneming.

Misstanden

Een misstand is een gedraging of gebeurtenis waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift of er een gevaar is voor;

  • de volksgezondheid,
  • de veiligheid van personen,
  • de aantasting van het milieu,
  • het goed functioneren van de organisatie.

Wanneer een werknemer een vermoeden van een misstand heeft, moet dit vermoeden gebaseerd zijn op redelijke gronden.

Onregelmatigheid

Gedraging of gebeurtenis die potentieel een integriteitsincident of een misstand kan worden.

Send this to a friend