Annuleringsregeling

De prijzen van de meerdaagse opleidingen van het NCI zijn opgebouwd uit opleidingskosten en hotelkosten.

Annulering opleiding

 1. Wanneer u na inschrijving wilt annuleren, dient u dat schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken.
 2. De datum van ontvangst van de annulering bij het NCI geldt als uitgangspunt voor het
  hanteren van de annuleringsregeling.
 3. De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren, tenzij de opleiding binnen deze termijn al is verzorgd.
 4. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding is € 50 administratiekosten verschuldigd. De opleiding vangt aan op de eerste dag van de eerste trainingsmodule op locatie.
 5. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de opleiding dient het gehele bedrag te worden voldaan. Eventueel aan ons gerestitueerde hotelkosten worden wel aan u terugbetaald.
 6. Indien een deelnemer onderdelen of modules uit de opleiding op een ander moment wenst te volgen dan waarvoor deze zich heeft ingeschreven en maakt hij dit binnen 4 weken voor start van deze module bekend, dan dient de deelnemer zich hiervoor opnieuw in te schrijven en dient hij de kosten van dit onderdeel/module vooraf te voldoen. Er vindt geen restitutie plaats van de niet gevolgde onderdelen/modules.
 7. Bent u na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, alsnog verhinderd, dan is het sturen van een vervanger voor de gehele opleiding toegestaan.

Annulering hotel

 1. Wanneer u na inschrijving geen gebruik wilt maken van de overnachtingsmogelijkheid, dient u dat schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
 2. De datum van ontvangst van de annulering bij het NCI geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
 3. Bij annulering van de overnachtingsmogelijkheid tot vier weken voor aanvang van de opleiding wordt € 75,- per nacht worden gerestitueerd.
 4. Bij annulering van de overnachtingsmogelijkheid binnen vier weken voor aanvang van de opleiding wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 5. Bent u na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, alsnog verhinderd, dan is het sturen van een vervanger voor de gehele opleiding toegestaan.

Send this to a friend