< p>

VCO Compliance Symposium

Veranderingen zijn niet vreemd voor compliance officers. Wijzigingen in het productaanbod of veranderingen in het aanbod van diensten, in procedures en in wet- en regelgeving maken het werk van de compliance officer dynamisch en uitdagend. Helemaal nu ook technologische veranderingen en bijbehorende risico’s aan de compliancelijst kunnen worden toegevoegd.

Veranderingen: ook uw en onze organisatie ontkomt er niet aan. Daarom hebben we voor het VCO Compliance Symposium 2017 een passend subthema bedacht:

‘From old school to new school’.

Dit thema is uiteraard terug te vinden in het educatief programma dat we voor u hebben samengesteld, maar ook de locatie spreekt tot de verbeelding.
U bent van harte uitgenodigd om het zelf te komen ervaren!

Tijdens ons symposium presenteren experts de laatste ontwikkelingen op het gebied van toezicht, wetgeving, competenties en technologie.

VCO is er voor haar leden, maar vooral door haar leden
 “Wij willen als VCO bestuur nog meer toegevoegde waarde creëren aan een lidmaatschap van de VCO. Dit gebeurt door leden meer te betrekken bij onze activiteiten en te faciliteren, opdat kennis en ervaring onderling optimaal worden gedeeld. Juist de uitgebreid aanwezige kennis en ervaring binnen de VCO zijn hiervoor twee unieke steunpilaren”.
Stijn Sarneel – voorzitter van bestuur VCO

 

Klik hier om direct lid te worden van de VCO. Geniet van €150,– voordeel* bij aanmelding voor het VCO Compliance Symposium.

*Contributie VCO bedraagt €100,– per jaar.

Datum:

28 september 2017

Tijden:

Het symposium begint om 09.30 uur en eindigt om 17.45 uur, gevolgd door een afsluitende borrel en een facultatief diner.

Kosten:

VCO leden: € 360,- per persoon (vrijgesteld van btw)
Niet-leden: € 510,- per persoon (vrijgesteld van btw)
De prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunch, borrel, programmaboekje en congresmap.

Kosten diner:

Facultatief netwerk diner, inclusief drankjes, €38,50 per persoon (inclusief BTW).

Het aantal plaatsen is beperkt. Meld u daarom snel aan!

Tijden Programma Sprekers
09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.15 Welkom door de dagvoorzitter

M.T. (Tom) van ’t Hek

10.15 – 10.45 Internal branding en de compliance functie

drs. M. (Marc) van Eck

 
10.45 – 11.15 Veranderingen in het toezicht van AFM

mr. drs. K. Raaijmakers

11.15 – 11.40 Koffie- en theepauze
11.40 – 12.10  

Ontwikkelingen in samenwerking overheid bij aanpak niet-integer gedrag in de financiële sector

H.A.A. (Heidi) Broekhuis en mr. Th.J. (Dick) Blommesteijn RA

 

12.10 – 12.40 Het auditen van gedrag & cultuur in de praktijk

S. (Sharona) Glijnis

12.40 – 12.50 Afsluiting ochtend door de dagvoorzitter
12.50 – 13.50 Lunch
13.50 – 14.50 Keuzevak ronde A
14.50 – 14.55 Wisselen van klaslokaal
14.55 – 15.55 Keuzevak ronde B
15.55 – 16.10 Koffie- en theepauze
16.10 – 17.10 Keuzevak ronde C
17.10 – 17.15 Dankwoord vanuit het VCO bestuur

mr. S.S. (Stijn) Sarneel MBA CIPP/E

17.15 – 17.45 Afsluiting door key note spreker

 mr. dr. B.W. (Bart) Schermer

17.45 – 18.45 Borrel
19.00 – 21.00 Facultatief diner
Broekhuis, Mr. H.A.A. (Heidi)

Broekhuis, Mr. H.A.A. (Heidi)

Financieel Expertise Centrum

Mr H.A.A. (Heidi) Broekhuis is sinds september 2014 het hoofd van de FEC-eenheid, hiermee heeft ze een spilfunctie binnen het FEC-samenwerkingsverband. Heidi is gedetacheerd vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) en vervult de functie van hoofd FEC-eenheid voor maximaal vier jaar. Binnen DNB heeft ze de afgelopen jaren diverse leidinggevende, beleidsmatige en uitvoerende functies vervult, met name op het gebied van toezicht op de financiële sector en het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Heidi heeft een juridische achtergrond; voorafgaand aan DNB heeft ze onder meer gewerkt voor de Verenigde Naties en het Ministerie van Financiën.

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen zeven Nederlandse autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector. Het FEC beoogd door doeltreffende samenwerking én gegevensuitwisseling tussen alle autoriteiten met een taak bij de handhaving van de integriteit van de financiële sector bij te dragen aan het versterken van de integriteit in de financiële sector. De FEC-partners hebben daarbij als missie resultaatgericht samen te werken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

Blommesteijn, Mr. Th.J. (Dick) RA

Blommesteijn, Mr. Th.J. (Dick) RA

Belastingdienst

Dick is werkzaam bij de landelijke doelgroep financiële instellingen van de Belastingdienst. Na zijn opleiding tot registeraccountant heeft Dick altijd affiniteit gehad met fraudeonderzoek. Op dit werkterrein heeft hij zich verder willen ontwikkelen. Vandaar ook zijn keuze voor de opleiding tot forensisch accountant en zijn studie Nederlands recht, differentiatie strafrecht.

Dick is vanuit zijn functie bij de belastingdienst reeds lange tijd betrokken bij het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen financiële toezichthouders, politie en justitie, dat er op gericht is om de integriteit van de financiële sector te borgen. Vanuit zijn functie is Dick verantwoordelijk voor de bijdrage van de Belastingdienst aan het FEC.

 

Eck van, drs. M. (Marc)

Eck van, drs. M. (Marc)

Business Openers

Als managing partner van Business Openers is Marc van Eck al 16 jaar adviseur voor directie van menig organisatie, groot en klein, privaat en publiek. Hij is de grondlegger van het gedachtegoed van Internal Branding in Nederland. Tevens is Marc auteur van diverse boeken

Gevers, V. (Victor)

Gevers, V. (Victor)

GDI Foundation

Victor is een senior ICT beveiliging specialist die als innovatie manager werkzaam is bij de Nederlandse overheid. Hij is gespecialiseerd in beheersing van netwerken, mobiele en internet applicaties. Hij onderzoekt constant welke ‘best practises’ en hacking technieken/ protocols gebruikt worden.

In zijn vrije tijd is hij vulnerability researcher die zwakheden onderzoekt in beveiligingsnetwerken. Victor staat bekend als een prediker voor de electronische veiligheid/ Victor heeft ruime ervaring en heeft meer dan vijf duizend beveiligingsrisicos transparant gemaakt wereldwijd.

Glijnis, S. (Sharona)

Glijnis, S. (Sharona)

KPMG

Sharona Glijnis heeft uitgebreide ervaring met externe en interne audit. Als Register Accountant is de financial audit haar niet onbekend. Daarnaast heeft zij in voorgaande posities ondersteuning geboden aan het bouwen van professionele audit functies, dan wel het oprichten en professionaliseren van de interne beheersingsomgeving.
Daar is eveneens haar voorliefde voor culturele en gedragsaspecten ontstaan. Het is haar overtuiging dat cultuur het fundament is voor effectieve inrichting van de beheersingsomgeving, effectief risicomanagement en goed bestuur. Immers, vaak zijn haperende soft controls de onderliggende oorzaak van financiële, reputatie- en integriteitsrisico’s. Soft controls zijn niet-tastbare, maar wel gedrag-beïnvloe­dende factoren in organisaties die kunnen helpen bij het reali­seren van (financiële) doelstellingen en het managen van risico’s.

 

Als specialist soft controls bij KPMG is Sharona sparringpartner op het gebied van integriteit, ethiek, compliance, fraudepreventie, cultuur en gedrag. In de dagelijkse praktijk maakt zij cultuur en gedrag meetbaar.

Grinwis, K. (Kim)

Grinwis, K. (Kim)

Ten Have Change Management

Kim is na haar studie bedrijfskunde gaan werken voor Twijnstra Gudde en sinds 2013 werkzaam voor THCM als senior adviseur. Zij is werkzaam in vele verschillende sectoren en adviseert directies over verandermanagement en organisatie inrichting. Zij is gespecialiseerd in governance vraagstukken.

THCM is een bureau dat adviseren voor middelgrote en grote organisaties bij complexe veranderingen, combineert met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Zo is THCM verbonden aan de postgraduate opleiding Verandermanagement van de Vrije Universiteit in Amsterdam en verschijnen er regelmatig boeken over verandermanagement en artikelen in toonaangevende bladen.

Hek van ‘t, M.T. (Tom)

Hek van ‘t, M.T. (Tom)

Tom van ’t Hek is lang het geluid van de vroege ochtend geweest op BNR Nieuwsradio. Hij presenteerde van 2013 tot 2016 de Ochtendspits. Zijn programma was scherp, snel en informatief. Tom gaat een goede grap ook zeker niet uit de weg.

 

Voordat hij naar BNR Nieuwsradio kwam presenteerde Tom jarenlang het NOS-programma Langs de Lijn. Sport is een van zijn grote passies. Als tophockeyer kwam hij 16 jaar lang uit voor het Nederlands Elftal. Als coach werd Tom onder meer Europees kampioen met het Nederlands dameshockeyelftal, haalden zij een bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Atlanta en een zilveren medaille bij het wereldkampioenschap in Utrecht en een bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Sydney.

 

Zijn ervaring als topsporter, huisarts en nieuwsanchor maken hem tot een breed inzetbare dagvoorzitter en gastspreker, die zich altijd tot in detail voorbereidt.

Jans, mr. M.E.P.A.R. (Marlène) CCP

Jans, mr. M.E.P.A.R. (Marlène) CCP

Jans Juridisch Advies

In de rol van interim compliance officer is Marlène voor meerdere banken en verzekeraars, alsmede voor een toezichthouder op de financiële markt werkzaam (geweest). Daarnaast is zij als Senior Research Fellow verbonden aan de vakgroep Financieel Recht van Erasmus Universiteit, begeleidt studenten met hun scripties, publiceert met collega’s en heeft onder meer in opdracht van de Monitoring Commissie Code Banken onderzoek verricht naar de wijze waarop de Nederlandse banken de Code Banken naleven. Op haar initiatief is de Kennistafel Gedrag & Cultuur van de VCO opgericht.

Merkens, drs. mr. C.C. (Carolien) RA

Merkens, drs. mr. C.C. (Carolien) RA

Asunta

Carolien Merkens is een ervaren en breed ontwikkelde professional met een brede achtergrond in ethics & compliance, risk management en organisatiebeheersing. Naast het inhoudelijke profiel heeft Carolien zich sterk ontwikkeld op het gebied van change management. Carolien heeft ruime ervaring met het opzetten en implementeren van GRC en het behandelen van integriteitsvraagstukken.

Carolien is haar loopbaan gestart in de accountancy bij Price Waterhouse en heeft vervolgens als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank en compliance officer bij Bank Nederlandse Gemeenten gewerkt. Daarna heeft Carolien 9 jaar als managing consultant in diverse branches gewerkt bij organisatieadviesbureau SeederDeBoer. Sinds 2016 werkt Carolien als zelfstandig Risk & Compliance consultant.

Oenema, B. (Brenda) EMoC CCO

Oenema, B. (Brenda) EMoC CCO

Monuta Holding

Brenda heeft een ruime ervaring als compliance en privacy professional. Na vele jaren als compliance professional werkzaam geweest te zijn bij PGGM, is zij sinds 2015 Manager Compliance, Legal en Privacy bij Monuta NV. Zij is al meer dan 10 jaar betrokken bij privacy wet en regelgeving, eerst als verantwoordelijke binnen PGGM en nu als Functionaris Gegevensbescherming binnen Monuta. Brenda is momenteel tafelvoorzitter van de privacy kennistafel binnen het VCO.

Poelstra, drs. J.D. (Jan Douwe)

Poelstra, drs. J.D. (Jan Douwe)

Achmea

Jan Douwe Poelstra werkt momenteel als compliance officer voor de levensverzekeraar binnen Achmea (pensioenverzekeringen en individuele levensverzekeringen). Customer due diligence, fraudebeheersing en voldoen aan informatie verplichtingen zijn de belangrijkste aandachtsgebieden.

Jan Douwe studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en startte tijdens zijn studie in 1993 bij de franchiseformule “De Hypotheker”. Was betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling, waar onderwerpen als beheerste bedrijfsvoering, zorgplicht, permanente educatie en provisie verbod werden geadresseerd. Tussen 2001 en 2006 werkte Jan Douwe voor een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen Robeco. Vanaf 2006 bij Achmea, onder andere voor de onderdelen Vermogensbeheer, Pensioen(fondsen) beheer.

Gedurende zijn werkzame periode ontwikkelde zijn vakkennis door opleidingen Register Operational Auditing en Certified Compliance Officer.

Raaijmakers, mr. drs. K. (Karina)

Raaijmakers, mr. drs. K. (Karina)

Autoriteit Financiele Markten

Karina Raaijmakers is bij de AFM als Hoofd verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeren en pensioenen. Daarnaast heeft zij als specifiek aandachtsgebied Innovatie in Retaildienstverlening. Karina studeerde Economie & Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit en ging na haar afstuderen aan de slag bij de AFM. In die tijd volgde zij ook de postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit Management aan de Vrije Universiteit. Ook was zij binnen deze opleiding docent. Na 5 jaar verliet Karina de AFM om aan de slag te gaan bij een adviesbureau dat gericht is op het verbeteren van toezichthouders. Na enkele jaren bij veel verschillende toezichthouders in de keuken te hebben gekeken en te hebben genoten van het ondernemerschap, keerde zij in maart 2016 terug bij de AFM.

Sarneel, mr. S.S. (Stijn) MBA CIPP/E

Sarneel, mr. S.S. (Stijn) MBA CIPP/E

Lumen Group

Stijn is sinds 2015 bestuursvoorzitter van de VCO en maakt zich in die rol sterk voor een duidelijkere positionering van de rol van de compliance officer binnen organisaties. Daarnaast is hij Managing Partner van het consultancy bedrijf Lumen Group dat diensten levert op het terrein van privacy & data protectie en advisering rondom de nieuwe Data Protection Officer (DPO) functie.

Schermer, mr. dr. B.W. (Bart)

Schermer, mr. dr. B.W. (Bart)

Considerati

Bart is een toonaangevend expert in Nederland op het gebied van ICT recht. Hij adviseert multinationals en overheden over vraagstukken op het gebied van privacy, cybercrime en ISP-aansprakelijkheid. Bart is gepromoveerd op een onderzoek naar de privacy rechtelijke aspecten van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de opsporing.
Bart is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de vakgroep eLaw@Leiden en fellow aan het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappen. Hij is lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (Commissie Mensenrechten) en lid van het Kenniscentrum Cybercrime van het Hof Den Haag. Bart publiceert regelmatig in nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften.

Smit, S. (Stefan)

Smit, S. (Stefan)

Ten Have Change Management

Stefan is technisch bedrijfskundige van achtergrond en heeft voor verschillende organisaties in de profit en nonprofit sector gewerkt. Hij werkte de afgelopen 10 jaar voor THCM,als senior advisuer, waar hij zich heeft gespecialiseerd in leiderschap en gedrag bij verandering. Stefan verzorgt ook opleidingen en bijdragen aan leergangen.

THCM is een bureau dat adviseren voor middelgrote en grote organisaties bij complexe veranderingen, combineert met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Zo is THCM verbonden aan de postgraduate opleiding Verandermanagement van de Vrije Universiteit in Amsterdam en verschijnen er regelmatig boeken over verandermanagement en artikelen in toonaangevende bladen.

Sunder van, B. (Bram)

Sunder van, B. (Bram)

EY

Bram van Sunder is Senior Manager bij EY Advisory en is in Nederland verantwoordelijk voor de thema’s Conduct Risk & Financial Crime. In deze rol is hij verantwoordelijk voor diverse projecten in binnen- en buitenland die zich richten op thema’s als het oplossen van historische vraagstukken (zoals de rentederivaten en woekerpolissen in Nederland) maar ook met zaken als CDD/AML en transactie monitoring. Bram richt zie hierbij met name op banken, trustkantoren en vermogensbeheerders.

Voordat Bram bij EY kwam werken heeft hij Business Studies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie heeft hij voor een langere periode in a.o. China en het Verenigd Koninkijk gewerkt.

Tijum van, mr. A. (Ayolt)

Tijum van, mr. A. (Ayolt)

Autoriteit Financiële Markten

Na zijn studie Recht & Bedrijfswetenschappen is Ayolt sinds 2000 werkzaam geweest als jurist en vervolgens sinds 2010 als compliance officer bij zowel de AFM als bij enkele financiële instellingen, als specialist en in managementrollen. Momenteel is Ayolt (intern) compliance officer van de AFM.

Ayolt is algemeen bestuurslid bij de VCO en neemt naast de algemene bestuurstaken het aandachtsgebied kennis en ontwikkeling voor zijn rekening, waaronder de Kennistafels. Ayolt is verder penningmeester plaatsvervanger.

Vermeulen, drs. G.P.H.M. (Geert)

Vermeulen, drs. G.P.H.M. (Geert)

ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting)

drs. G.P.H.M. (Geert) Vermeulen

Geert Vermeulen is a seasoned compliance professional, specialized in establishing and improving ethics and compliance programs. In 2016 Geert founded ECMC: Ethics & Compliance Management & Consulting. ECMC provides compliance training, compliance consulting and interim ethics & compliance management. Geert also speaks and writes on compliance and ethics.

Geert obtained most of his experience in-house. As Chief Compliance Officer Aon EMEA (Europe, Middle East and Africa) he coordinated compliance efforts in some 60 countries. During his tenure Aon reached a trade sanctions settlement with OFAC and corruption settlements in the UK and the US. Geert then moved on to become the Global Head of Compliance of Damco, the freight forwarding arm of the AP Möller-Maersk Group, where he was responsible for the compliance activities in 90 countries, mainly focusing on anti-corruption, trade sanctions and export controls.

Before starting ECMC Geert worked as a Director of the Netherlands Compliance Institute (NCI). He has been the President of the Dutch Compliance Officer Association and just started the Financial Economic Crime expert group of the Association.

Willems, drs. M. (Marnix)

Willems, drs. M. (Marnix)

Q&A Company

Marnix is gespecialiseerd in gespreksvaardigheden en omgaan met weerstand. Hij traint en coacht professionals die lastige gesprekken voeren als onderdeel van hun functie.
Doelgroepen zijn fraudeonderzoekers en compliance medewerkers van banken en verzekeraars, inspecteurs, zorgconsulenten, rechercheurs etc.

Marnix is organisatiepsycholoog. Hij begon zijn carrière bij de Universiteit van Groningen, waar hij als docent verantwoordelijk was voor verschillende cursussen op het gebied van groepsdynamische, sociale- en gespreksvaardigheden.

Vervolgens maakte hij de overstap naar de Politieacademie waar hij in de rol van docent/onderzoeker verhoorspecialisten en recherchekundigen opleidde en adviezen gaf bij complexe verhoren in het politiewerkveld. Bij de Universiteit en de Politieacademie heeft hij zijn vak als trainer en coach vormgegeven en sinds 2010 is hij zelfstandig actief in deze rollen.

Marnix Willems versterkt met passie competenties van professionals. “Luisteren naar het individu staat daarbij centraal. Als het gaat over vaardigheden van professionals dan is er altijd sprake van maatwerk; elk individu is immers anders.”

Zevenhuizen, drs. H.P. (Han) RA EMoC

Zevenhuizen, drs. H.P. (Han) RA EMoC

C.E.C.G.

Han is werkzaam als zelfstandig adviseur op het snijvlak van strategie, risicobeheersing en toezicht en heeft ruim 16 jaar werkervaring. Daarnaast is Han voorzitter en mede oprichter van The Compliance Network, een netwerkorganisatie van compliance adviseurs actief in de financiële sector en ook daarbuiten. Eerder was Han werkzaam als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank N.V. en als adviseur op het gebied van risicomanagement, integriteit en compliance bij Deloitte en Ernst & Young. Han startte zijn carrière als registeraccountant bij EY. Regelmatig verzorgt Han colleges binnen het curriculum van de compliance professional.

Keuzevakken

Er zijn drie rondes Keuzevakken. Tijdens het keuzevak kunt u actief deelnemen. Per ronde kan aan één keuzevak worden deelgenomen. U kunt in de middag aan drie keuzevakken deelnemen.

Keuzevak 1: RegTech: ontwikkelingen in geautomatiseerd toezicht
B. (Bram) van Sunder – EY

 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van techischtoezicht
 • Wijze waarop de compliance officer gebruik kan maken van techniek
Keuzevak 2: Privacy in de praktijk
B. (Brenda) Oenema EMoC CCO – Monuta

 • Trends en ontwikkelingen binnen de inrichting van de privacy functie
Keuzevak 3: Beroep Competentie Profiel
drs. H.P. (Han) Zevenhuizen RA EMoC – CECG
mr. A. (Ayolt) van Tijum – Autoriteit Financiële Markten

 • Het aangepaste competentieprofiel voor de compliance functie
 • Waargenomen veranderingen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen
Keuzevak 4: Gedrag & Cultuur
mr. M.E.P.A.R. (Marlene) Jans CCP – Jans Juridisch Advies
mr. drs. C.C.(Carolien) Merkens RA – Asunta

 • Het risico van schending van verantwoord gedrag of een niet-gezonde cultuur binnen organisaties neemt toe. Wat is de rol en de positie van de CO t.a.v. gedrag en cultuur? En hoe kan de CO aan die rol inhoud geven? Marlène en Carolien vertellen over de ontwikkelingen binnen de Kennistafel Gedrag & Cultuur.
Keuzevak 5: Root cause analysis
drs. M. (Marnix) Willems – Q&A Company

 • Introductie in onderzoekstechnieken om de aard van het probleem te identificeren
 • Onderzoeksgesprekken in de praktijk
Keuzevak 6: Financial Economic Crime
drs. G.P.H.M. (Geert) Vermeulen – ECMC
drs. J.D. (Jan Douwe) Poelsatra – Achmea

 • Introductie van de FEC kennistafel
 • Trends en ontwikkelingen binnen de financiele misdaad
Keuzevak 7: The ethical hacker
V. (Victor) Gevers – GDI Foundation

 • Trends in cyber bedreigingen
 • Toelichting op concrete risico’s die organisaties lopen
 Keuzevak 8: Verandermanagement voor de compliancefunctie
K. (Kim) Grinwis – Ten Have  Change Management
S. (Stefan) Smit – Ten Have Change Management

 • Wat zijn de belangrijkste faal- en slaagfactoren bij verandering
 • Welke rol heb ik als compliance officer bij grote ingrijpende veranderingen

Het VCO Compliance Symposium wordt georganiseerd in het

The Colour Kitchen Zuilen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL  UTRECHT

plan uw route

 

Een bijzondere en sfeervolle locatie in Zuilen

Waan je even terug in je schooltijd als je het karakteristieke schoolgebouw uit de jaren ’30 binnenloopt. Een bijzondere en sfeervolle locatie midden in de Utrechtse wijk Zuilen waar je kunt vergaderen of dineren.

The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel hospitality concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten en partners het verschil maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden. We leren hen de kneepjes van het vak in onze horecabedrijven, bedrijfscatering en partycatering.

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deelname aan het VCO Compliance Symposium worden 6 PE uren toegekend.

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) – de beroepsvereniging die kennisuitwisseling tussen compliance professionals bevordert en het onderlinge compliancenetwerk versterkt – organiseert op 28 september a.s. haar jaarlijkse kennisdag onder een nieuwe naam: het VCO Compliance Symposium. Het symposium is zowel bedoeld voor leden als voor niet-leden.

Het subthema van het symposium is ‘From old school to new school’, wat duidt op een veranderende strategische benadering door de VCO. Tijdens deze dag zullen verschillende vooraanstaande sprekers vanuit het toezicht, de VCO en de praktijk de deelnemers bijpraten over de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het compliancevakgebied. Hierbij speelt de praktische toepasbaarheid een grote rol.

Voor de organisatie van het symposium is de VCO dit jaar een samenwerking aangegaan met het Nederlands Compliance Instituut.

Interesse? Schrijf u direct in!

In de bevestiging van uw inschrijving wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden voor het facultatieve diner.

Tijdens het VCO Compliance Symposium kunt u deelnemen aan drie keuzevakken. U kunt uw keuze hieronder aangeven.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Bakker

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend