< p>

VBIN – Update Compliance

Binnen betaalinstellingen bestaat de behoefte om doorlopend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op compliancegebied. De VBIN biedt u in samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut de VBIN Update Compliance aan waarin toonaangevende sprekers u informeren over enkele relevante onderwerpen.

Startdatum:

21 november 2017

Opleidingsduur:

1 middag

Kosten opleiding:

1e deelnemer per bedrijf gratis *

Elke volgende deelnemer € 95,00

€ 395,- voor niet-leden VBIN

Facturatie loopt via VBIN

*Bij no-show wordt € 50,- voor een goed doel in rekening gebracht

De volgende onderwerpen worden tijdens de themamiddag behandeld:

 • de actualiteiten op het gebied van privacy en big data in payments;
 • de (inter)nationale ontwikkelingen met betrekking tot witwasbestrijding en sanctieregelgeving; en
 • de subjectieve indicatoren bij ongebruikelijke transacties.
Tijden Programma Docent
13.00 – 13.15
Ontvangst en welkom door de dagvoorzitter
13.15 – 14.15
Actualiteiten – Privacy en big data in payments
Tijdens dit onderdeel zullen de recente en aanstaande ontwikkelingen op het gebied van privacy en big data besproken worden. Aan bod zal komen:

 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor betaalinstellingen vanuit de Europese Privacy Verordening?
 • Hoe kunnen de nieuwe privacyregels praktisch geïmplementeerd worden?
 • Wat zijn de actualiteiten op het gebied van big data?
 • Welke compliancerisico´s zijn te onderscheiden op de gebieden van privacy en big data?
 • Welke ontwikkelingen kunnen we nog meer verwachten in de toekomst op het gebied van privacy en big data?
 M.A.P. (Martin) Vente
14.15 – 15.15 Witwasbestrijding

Met name vanuit Europa zijn de ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van witwasbestrijding nog steeds gaande. In dit onderdeel wordt ingegaan op:

 • Wat houden de sanctieregels in?
 • Hoe kan de betaalinstelling praktisch voldoen aan de sanctieregels?
 • Hoe kan sanctiemonitoring ingericht worden?
 • Welke best practices heeft DNB geformuleerd?
 mr. R.J. (Rutger) de Doelder
15.15 – 15.45
Pauze
15.45 – 16.45 Subjectieve indicatoren
Binnen de branche is niet altijd duidelijk hoe de subjectieve indicatoren voor ongebruikelijke transacties in de praktijk geïnterpreteerd moeten worden. Per betaalproduct bestaan hier verschillende invalshoeken voor. De spreker zal hierover met de aanwezigen het gesprek aan gaan.
 M. (Musa) Elmas
16.45-17.00 Afsluiting
17.00 uur
Informele borrel

De VBIN Update Compliance is primair bedoeld voor leden van de Vereniging Betaalinstellingen Nederland (VBIN).

Ook niet-leden kunnen zich inschrijven.

De opleiding vindt plaats bij het

equensWorldline

Eendrachtlaan 315

3526 LB Utrecht

plan hier uw route

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Bernadette Ouwerkerk

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend