< p>

VBIN – Update Compliance

Binnen betaalinstellingen bestaat de behoefte om doorlopend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op compliance gebied. De VBIN biedt u in samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut de VBIN Update Compliance aan waarin toonaangevende sprekers u informeren over enkele relevante onderwerpen.

Startdatum:

27 september 2018

Opleidingsduur:

1 middag

Kosten opleiding:

1e deelnemer per bedrijf gratis *

Elke volgende deelnemer € 95,00

€ 395,- voor niet-leden VBIN

Facturatie loopt via VBIN

*Bij no-show wordt € 50,- voor een goed doel in rekening gebracht

De volgende onderwerpen worden tijdens de themamiddag behandeld:

  • de actualiteiten op het gebied van anti-witwas wetgeving;
  • de (actualiteiten in wetgeving en;
  • de GDPR in de betaalsector.
Tijden Programma Docent
13.00 – 13.15
Ontvangst en welkom door de dagvoorzitter
13.15 – 14.45
Actualiteiten witwaswetgeving
Tijdens dit onderdeel bespreekt Musa alle relevante ontwikkelingen die de implementatie van de 5e Witwasrichtlijn voor de betaalsector met zich meebrengt. Tevens wordt volop aandacht besteed aan de laatste stand van zaken rondom het UBO-register, dat in de loop van 2019 het licht zal zien
 M. (Musa) Elmas
14.45 – 15.15 Actualiteiten in wetgeving

Arno geeft u graag een overzicht van de actualiteiten in wetsontwikkelingen die voor de betaalsector relevant zijn.

 A. (Arno) Voerman
15.15 – 15.45
Pauze
15.45 – 16.45 De GDPR in de betaalsector

In de industrie verschillen de meningen omtrent de rol van een betaaldienstverlener ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de betalingstransacties; als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke. Nadja zal haar inzichten delen en een discussie hieromtrent faciliteren

 N. (Nadja) van der Veer
16.45-17.00 Afsluiting
17.00 uur
Informele borrel

De VBIN Update Compliance is bedoeld voor leden van de Vereniging Betaalinstellingen Nederland (VBIN).

Ook niet-leden kunnen zich inschrijven.

De opleiding vindt plaats bij het

equensWorldline

Eendrachtlaan 315

3526 LB Utrecht

plan hier uw route

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lucia Buijs

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend