Update Compliance

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

Opleidingsdata: 4 en 5 oktober 2017
Opleidingsduur: 2 dagen

 

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen. U kunt per dagdeel inschrijven.

Uw keuze voor de te volgen dagdelen kunt u in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier vermelden.

Kosten opleiding: 1 dagdeel €450,–
2 dagdelen €885,–
3 dagdelen €1.065,–
4 dagdelen €1.490,–
5 dagdelen (gehele programma) €1.490,–
Bovenstaande prijzen zijn inclusief zaalhuur, koffie, thee, lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

 

Overige kosten: Diner €39,50
Hotelkamer inclusief ontbijt €175,–

Wij geven u tijdens deze opleiding inzicht in de actualiteiten van de compliance thema’s, die bij verschillende financiële ondernemingen van belang zijn. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ontwikkelingen zorgplicht

Tijdens dit onderdeel van de Update geeft Noëlle Wijnstekers vanuit een juridisch perspectief onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkelingen over de zorgplicht van zakelijke partijen
 • Gedragsregels MiFID II
 • Ontwikkelingen nazorg
 • Zorgplicht bij fintech (bijvoorbeeld bij Robo-advice)
 • Provisieverbod
 • Actuele jurisprudentie zorgplicht

Dit onderdeel is vooral relevant voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en tussenpersonen.

Witwasbestrijding

Door Rutger de Doelder

Herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2)

Michal Kalina deelt, vanuit zijn kennis op het gebied van wet- en regelgeving voor betalingsverkeer en zijn ervaring als Programmamanager PSD2 bij de Rabobank, zijn expertise over de PSD2 en de compliance vraagstukken (en oplossingen) die de implementatie van deze ingrijpende wet met zich meebrengt. De materie zal vanuit verschillende invalshoeken worden belicht, waaronder een juridische, waarbij ook andere wetgeving aan de orde komt. Bijvoorbeeld privacywetgeving (GDPR / AVG) en het recht op dataportabiliteit. Uiteraard zullen de laatste stand van zaken en de open punten van de PSD2 en haar onderdelen (diverse Regulatory Technical Standards en Guidelines) aan bod komen.

Actualiteiten in financieel recht

Melanie van den Berg is inmiddels een vast spreker bij de jaarlijkse Update Compliance. Ook dit jaar neemt zij de aanwezigen weer mee in de meest recente en de te verwachten ontwikkelingen in financieel recht. Aandacht wordt onder meer besteed aan experimenten met nudging, uitspraken in het tuchtrecht en wetgevingswensen van de toezichthouders (AFM en DNB).

MiFID II

Tijdens dit onderdeel van de Update geeft Randy Pattiselanno een ‘update’ rond MiFID II. Dit betreft onder meer de volgende onderwerpen:

 • Invoering van product governance eisen voor beleggingsondernemingen en invulling van de doelgroepbepaling door ESMA;
 • Meer informatieverplichtingen, o.a. verhoogde kostentransparantie, de geschiktheidsverklaring en 10% verlies rapportage.
 • Onderscheid onafhankelijk versus niet-onafhankelijk beleggingsadvies;
 • Provisieregime onder MiFID II versus het nationaal provisieverbod voor beleggingsondernemingen;
 • Vakbekwaamheidseisen; en
 • Marktinfrastructurele ontwikkelingen en impact van (AFM) transactierapportages op klanten.

 Dag 1: 4 oktober

Dagdeel 1
Programma Docent
09.00 – 09.15 uur
Ontvangst en introductie  
09.15 – 12.30 uur Ontwikkelingen zorgplicht
mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers
Dagdeel 2
Programma Docent
13.30 – 16.45 uur Ontvangst en introductie
Witwasbestrijding
mr. R.J. (Rutger) de Doelder
Dagdeel 3 Programma Docent
17.15 – 19.15 uur Ontvangst en introductie
Herziene Betaaldienstenrichtlijn (PSD2) mr. drs. M.S. (Michal) Kalina
19.30 uur Diner

Dag 2: 5 oktober       

Dagdeel 4
Programma Docent
08.30 – 12.00 uur Ontvangst en introductie
Actualiteiten in financieel recht mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg
Dagdeel 5
Programma Docent
13.00 – 16.15 uur Ontvangst en introductie
MiFID II R. (Randy) Pattiselanno
16.15 – 16.30 uur
Evaluatie & Sluiting

 

mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers

mr. N.G. (Noëlle) Wijnstekers

Wijnstekers Financieel Recht

Noëlle Wijnstekers is advocaat in Amsterdam. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel recht. Cliënten zijn bedrijven die actief zijn op de financiële markt. Door gedurende haar carrière ook regelmatig projecten te doen voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, effectenuitgevende instellingen en de toezichthouder (AFM) heeft zij een veelzijdig ervaringsspectrum opgebouwd in haar vakgebied. Naast haar werkzaamheden binnen de praktijk geeft zij presentaties en opleidingen over financieel recht, compliance, het toezicht van de AFM en DNB.

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Mr. R.J. (Rutger) de Doelder

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rutger de Doelder zal, vanuit zijn expertise op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de laatste stand van zaken geven over de vierde Anti-witwasrichtlijn, de update hiervan (ook wel vijfde richtlijn genoemd), het UBO-register en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zal Rutger, naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van ING inzake witwassen, wat dieper ingaan op het wetboek van strafrecht en de relatie met de Wwft.

mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg

mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

mr. drs. M.S. (Michal) Kalina

mr. drs. M.S. (Michal) Kalina

Rabobank

Michal Kalina, van huis uit bedrijfseconoom en informatiekundige, heeft jarenlang product- en lijnmanagementfuncties bekleed bij financiële instellingen, sinds 2003 uitsluitend in het betalingsverkeer. De grote toename aan wet- en regelgeving, zijn bijzondere interesse daarin en de invloed daarvan op het (maatschappelijke) betalingsverkeer waren aanleiding tot een masterstudie Financieel Recht aan de Duisenberg School of Finance. Sinds 2015 brengt hij voor de Rabobank alle facetten samen in de implementatie van de PSD2.

Mr. drs. R.A. (Randy) Pattiselanno LL.M.

Mr. drs. R.A. (Randy) Pattiselanno LL.M.

ABN AMRO Bank N.V.

Na een aantal jaren in de advocatuur is Randy Pattiselanno sinds 2002 werkzaam als Senior Legal Counsel (en thans Legal Manager) bij de Afdeling Legal van ABN AMRO Bank N.V. Daar houdt hij zich met name bezig met advisering rond de beleggingsdienstverlening van de bank aan haar Retail & Private Banking klanten.  Als jurist was hij en is hij momenteel nauw betrokken bij de implementatie van MiFID I respectievelijk MiFID II binnen de bank. Hij is tevens (gast)docent aan de Registeropleiding Financieel Recht, een postdoctorale opleiding aangeboden door de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

De Update Compliance vindt plaats in:

Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526KV Utrecht

Plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. U ontvangst 4 PE uren per dagdeel, m.u.v. het onderdeel Herziene Betaaldienstenrichtlijn (PSD2). Voor dit laatste dagdeel ontvangt u 2 PE uren.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Bernadette Ouwerkerk

Gerelateerde informatie

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB heeft in december 2018 een aantal eerste bevindingen gepubliceerd naar aanleiding van hun onderzoek naar de compliancefunctie bij verzekeraars. DNB heeft in het najaar van 2018 onderzoek verricht bij vijf verzekeraars. Bij vier van deze verzekeraars gaan zijn in 2019 opnieuw onderzoek doen.

Een steuntje in de rug

Een steuntje in de rug

Zit u in een situatie waarin u even zou willen sparren met een compliance professional? Heeft u een vraagstuk waar u zo snel even het passende antwoord niet op weet? We helpen u graag met onze service ‘Eerste Hulp Bij Compliance’.

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend