< p>

Update Compliance

Tijdens de Update geven wij u inzicht in de actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. De Update is bij uitstek geschikt voor ervaren compliance officers en ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende inzichten.

Naast het verkrijgen van inzicht in actuele compliance ontwikkelingen, is de Update Compliance een mooie gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje collega’s in het vakgebied te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wij bieden de mogelijkheid om tijdens deze twee-daagse gebruik te maken van het diner en een hotelovernachting.

Bekijk hier de onderwerpen voor Update Compliance 2022

Opleidingsdata:   28 en 29 september 2022
Opleidingsduur:   2 dagen
Kosten opleiding:
  € 1.600,00 (vrijgesteld van BTW)
Aanvullende kosten:   € 139,00 hotelovernachting inclusief ontbijt

€ 40,00 diner

Topic van het jaar: Omzeiling van sancties 

Een aankondiging van de Update 2022 kan niet anders beginnen dat dit. Als het gaat om blik op de actualiteit en de impact op het compliance vakgebied dat moet deze tekst beginnen met een herinnering aan de dag dat alles veranderde: 24 februari 2022. Na het volhardende ontkennen van de betrokkenheid bij het neerhalen van MH-17, na de jarenlange bezetting van Oekraïens grondgebied en na maandenlange troepenopbouw had het Rusland van Poetin dan toch ook het lef om een aanvalsoorlog te starten. Onder het mom van een vredesmissie om Oekraïne de de-nazificeren werden en worden steden gebombardeerd, oorlogsmisdaden gepleegd en land bezet. De internationale gemeenschap reageerde geschokt. Dat hadden we niet verwacht. Vrij snel werd gereageerd door de aanval te veroordelen en werden met ongekende snelheid sancties tegen Rusland afgekondigd. Inmiddels zijn we al weer maanden verder en gaat de agressie nog steeds door. Er zijn intussen veel lessen geleerd over de betrouwbaarheid van onze inzichten, de internationale rechtsorde en wijze waarop sancties hun beslag krijgen. Vanzelfsprekend besteden we ook tijdens de Update van dit jaar aandacht aan de geleerde lessen met betrekking tot sanctiewetgeving door financiële instellingen. En wie anders dan Pierre Simon, die hier ook al op verschillende momenten over publiceerde, kan ons hierover het beste vertellen? 

Duurzaamheid 

Het is niet dat de wereld al voldoende uitdagingen heeft zonder deze oorlog voor de huisdeur van Europa. Wat te denken van de uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid? In 2015 heeft de VN 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 afgekondigd. Het doel is om tegen 2030 een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen in de wereld te bereiken. Een dergelijk doel kan alleen worden bereikt als we als wereldburgers hierin gezamenlijk optrekken. En dat is gezien de verschillen geen eenvoudige opgave, zo blijkt keer op keer. Het snel minimaliseren van de grote afhankelijkheid van Russisch gas dreigt Europa in de kou te storten, waardoor toch ook weer gekeken wordt naar andere belastende alternatieven bijvoorbeeld. De Europese Commissie lanceerde in 2018 het actieplan voor het financieren van duurzame groei. Dit ingrijpende actieplan heeft een enorme impact op financiële ondernemingen. Wat is deze impact en hoe kun je hiermee ook binnen jouw onderneming aan de slag? Caroline Merkens daagt de deelnemers uit hierover gezamenlijk na te denken.  

Cryptovaluta 

Als we het over duurzaamheid hebben kunnen we onze ogen niet sluiten voor de kritiek op energie slurpende cryptovaluta zoals de Bitcoin. Voor- en tegenstanders van deze virtuele munt wisselen op felle toon argumenten uit. Is het overdreven of inderdaad zo erg? Los van deze discussie is het een feit dat ze er zijn en dat ze ‘here to stay’ zijn. Los van de energievraag zijn cryptovaluta omstreden als het gaat om de invloed van finfluencers waar de AFM eerder over publiceerde. Ook lijken alle vormen van marktmisbruik zich te openbaren op de cryptobeurzen waarvoor je in de fiat-wereld jarenlang voor achter de tralies zou verdwijnen. En dan is er natuurlijk nog het issue dat crypto’s bij uitstek geschikt zouden zijn om geld wit te wassen. Intussen wordt er serieus moeite gedaan om cryptovaluta aan banden te leggen. Als één van de eerste compliance officers in Nederland hield Simone van Ruijven zich op dagelijkse basis al bezig met deze issues. Zij is dan ook bij uitstek degene die ons kan bijpraten over de relevante ontwikkelingen in de cryptowereld. 

Zorgplicht 

Voor alle ondernemingen geldt een privaatrechtelijke zorgplicht, zoals is verwoord in het Burgerlijk Wetboek. Deze gaat over goed ondernemerschap, redelijkheid en billijkheid en oneerlijke handelspraktijken. Zeker ook iets voor cryptobedrijven om in ogenschouw te nemen. In de Wft is een bijzondere zorgplicht beschreven, waarbij een financieel dienstverlener op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht moet nemen.  Ieder jaar blijkt maar weer, dat deze bijzondere zorgplicht geen statisch gegeven is. Het is een zeer dynamisch thema dat ook met elke nieuwe (technologische) ontwikkeling weer op de proef gesteld wordt. Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer Noëlle Wijnstekers bereid gevonden ons bij te praten over de laatste ontwikkelingen die te maken hebben met zorgplicht. 

Uitdagingen voor de compliance officer 

Nagenoeg alle voornoemde  ontwikkelingen hebben impact op de reikwijdte van compliance officer Marten Talma. In zijn werk bij een coöperatieve schadeverzekeraar komt hij dagelijks in aanraking met veranderende wetgeving, ontwikkelende risico’s en ethische afwegingen. In gesprek met de groep deelnemers wil Marten het speelveld van de compliance officer verder verkennen en een paar minder vaak toegelichte onderwerpen speciaal belichten. Hoe kijk jij bijvoorbeeld tegen cyberrisico’s aan? En tegen ethische uitdagingen in de maatschappij en het third party risico? Laat je inspireren door zijn nuchtere kijk op de werkelijkheid en ga na afloop van de Update naar huis met een aantal direct toepasbare maatregelen om ook de risico’s voor jouw onderneming effectief het hoofd te helpen bieden. 

Geïnteresseerd? Meld je aan! 

Met de hierboven toegelichte onderwerpen zijn we ervan overtuigd weer een interessant programma te hebben samengesteld voor de Update van dit jaar. Wat zou het fijn zijn als we eind september kunnen constateren dat in de daaraan voorafgaande maanden flinke stappen zijn gezet om hiervoor geschetste problemen op te lossen. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn en zullen ze ons nog decennia lang bezig houden. Een goede reden om je hierover goed te laten informeren en inspireren. Niet alleen door docenten, maar zeker ook door vakgenoten. Hiervoor biedt de jaarlijkse Update jou een goede kans. Ben je er ook bij? We kijken er naar uit om je te ontmoeten. 

Dag 1

Tijden Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-12:00 Duurzaamheid & Compliance Carolien Merkens
12:00-13:00 Pauze
13:00-15:30 Laatste stand van zaken cryto Simone van Ruijven
15:30-16:30 Pauze
16:30- 19:00 Top 5 compliance uitdagingen Marten Talma
19:00- 19:15 Evaluatie & Sluiting

Dag 2

Tijden Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst & opening
09:00-12:00 Actualiteiten zorgplicht Noëlle Wijnstekers
  Pauze
13:00-16:00 Omzeiling van sancties Pierre Simon
16:00-16:15 Evaluatie en Sluiting
Merkens, drs. mr. C.C. (Carolien) RA

Merkens, drs. mr. C.C. (Carolien) RA

Asunta

Carolien Merkens is een ervaren en breed ontwikkelde professional met een brede achtergrond in ethics & compliance, risk management en organisatiebeheersing. Naast het inhoudelijke profiel heeft Carolien zich sterk ontwikkeld op het gebied van change management. Carolien heeft ruime ervaring met het opzetten en implementeren van GRC en het behandelen van integriteitsvraagstukken.

Carolien is haar loopbaan gestart in de accountancy bij Price Waterhouse en heeft vervolgens als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank en compliance officer bij Bank Nederlandse Gemeenten gewerkt. Daarna heeft Carolien 9 jaar als managing consultant in diverse branches gewerkt bij organisatieadviesbureau SeederDeBoer. Sinds 2016 werkt Carolien als zelfstandig Risk & Compliance consultant.

Van Ruijven, S. (Simone)

Van Ruijven, S. (Simone)

LiteBit

Na een aantal CDD en KYC opdrachten bij o.a. Theodoor Gillissen en FMO is Simone de Rabobank organisatie binnen gerold. Begonnen aan de commerciële kant, bij Schretlen&Co en Rabobank Shipping heeft zij na een aantal jaar de overstap gemaakt naar de Tweede lijn als Compliance Officer bij Rabobank Schiedam-Vlaardingen. Haar laatste Rabo jaren heeft zij doorgebracht als compliance officer van de toen grootste lokale bank van Nederland: Rabobank Rotterdam. In 2018 maakte zij de overstap van de “oude” wereld naar de crypto-industrie. Bij LiteBit is Simone verantwoordelijk voor de afdeling Legal & Compliance, die zij zelf volledig heeft opgezet.

Talma, M. (Marten) CCP

Talma, M. (Marten) CCP

Coöperatie Univé Dichtbij U.A.

Marten Talma is al ruim 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, waarvan de laatste 10 jaar binnen het werkveld van compliance. Als verzekeringsadviseur, procesmanager, business analist, teamleider Kredietrisicomanagement en Compliance Officer, voor meerdere verzekeraars en banken, heeft Marten op een breed scala aan terreinen ervaring opgebouwd. Sinds maart 2016 is Marten als Compliance Officer werkzaam bij Univé Dichtbij. In deze functie combineert hij zijn ervaring en kennis op het gebied van compliance en draagt zo bij aan de versterking van de governance en de beheersing van compliance risico’s.

Wijnstekers, mr. N.G. (Noëlle)

Wijnstekers, mr. N.G. (Noëlle)

Wijnstekers Financieel Recht

Noëlle Wijnstekers is advocaat in Amsterdam. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel recht. Cliënten zijn bedrijven die actief zijn op de financiële markt. Door gedurende haar carrière ook regelmatig projecten te doen voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, effectenuitgevende instellingen en de toezichthouder (AFM) heeft zij een veelzijdig ervaringsspectrum opgebouwd in haar vakgebied. Naast haar werkzaamheden binnen de praktijk geeft zij presentaties en opleidingen over financieel recht, compliance, het toezicht van de AFM en DNB.

Simon, P. (Pierre)

Simon, P. (Pierre)

Simon Consulting

Pierre is een specialist op het gebied van compliance en risk management met meer dan 15 jaar ervaring. Als Managing Director en Principal Consultant bij compliance adviesbureau Simon Consulting ondersteunt hij organisaties bij het detecteren, voorkomen en rapporteren van fraude en witwaspraktijken. Maar ook bij het opzetten van effectieve compliance programma’s waardoor organisaties door middel van kennis en competenties beter leren omgaan met integriteitsrisico’s. In 2017 werd Pierre genomineerd voor de Nationale Compliance Award. Hij is sinds 2019 als externe docent verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut

Talma, M. (Marten) CCP

Talma, M. (Marten) CCP

Coöperatie Univé Dichtbij U.A.

Marten Talma is al ruim 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, waarvan de laatste 10 jaar binnen het werkveld van compliance. Als verzekeringsadviseur, procesmanager, business analist, teamleider Kredietrisicomanagement en Compliance Officer, voor meerdere verzekeraars en banken, heeft Marten op een breed scala aan terreinen ervaring opgebouwd. Sinds maart 2016 is Marten als Compliance Officer werkzaam bij Univé Dichtbij. In deze functie combineert hij zijn ervaring en kennis op het gebied van compliance en draagt zo bij aan de versterking van de governance en de beheersing van compliance risico’s.

Van Ruijven, S. (Simone)

Van Ruijven, S. (Simone)

LiteBit

Na een aantal CDD en KYC opdrachten bij o.a. Theodoor Gillissen en FMO is Simone de Rabobank organisatie binnen gerold. Begonnen aan de commerciële kant, bij Schretlen&Co en Rabobank Shipping heeft zij na een aantal jaar de overstap gemaakt naar de Tweede lijn als Compliance Officer bij Rabobank Schiedam-Vlaardingen. Haar laatste Rabo jaren heeft zij doorgebracht als compliance officer van de toen grootste lokale bank van Nederland: Rabobank Rotterdam. In 2018 maakte zij de overstap van de “oude” wereld naar de crypto-industrie. Bij LiteBit is Simone verantwoordelijk voor de afdeling Legal & Compliance, die zij zelf volledig heeft opgezet.

Beks, J. (Joriene)

Beks, J. (Joriene)

Psychological-Safety

Joriene Beks heeft Bedrijfskunde gestudeerd met als afstudeerrichting Strategisch Management. In de rol van consultant begeleidt zij ruim 15 jaar organisaties in het ontwikkelen van zelflerend vermogen.

Joriene is auteur van twee bestsellers over psychologische veiligheid. Zij inspireert, traint, coacht op dit thema en zet altijd aan tot actie. Dit met humor en op nuchtere wijze. Haar missie is om alle medewerkers te laten beleven dat zij gehoord en gezien worden én een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Daarnaast is Joriene in 2019 met haar onderneming finalist van best leerbedrijf van Nederland geworden. Haar hart gaat uit naar kwetsbare VMBO/MBO jongeren. Zij heeft een stichting opgericht met als missie dat iedere jongere leert dat het verleden niet toekomstbepalend hoeft te zijn.

Moerman, L. (Loek) CCP

Moerman, L. (Loek) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Loek is werkzaam als Senior Compliance Officer binnen het Nederlands Compliance Instituut. Voordat Loek in dienst trad van het NCI heeft hij 21 jaar bij Rabobank gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar in het compliance-vakgebied in een aantal verschillende functies. Loek heeft dus een ruime ervaring als Compliance Officer en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op het gebied van zorgplicht in de financiële sector

Binnen het NCI is Loek werkzaam op de afdeling Advies & Detachering en voert voor verschillende klanten compliance opdrachten uit. Tevens doceert Loek de module Zorgplicht in de Leergang Compliance Professional.

Fijbes, P.C. (Peter)

Fijbes, P.C. (Peter)

Fijbes Consultancy en Trainingen

Peter Fijbes is onderzoeker en organisatieadviseur op het gebied van organisatiecultuur, gedrag en omgangsvormen. Met zijn bureau Fijbes Consultancy ondersteunt hij organisaties in het bouwen aan een veilige, efficiënte en doeltreffende organisatiecultuur. Fijbes bedient een brede selectie aan organisaties uit verschillende bedrijfstakken.

Meijer – Van Leijsen, E. (Esther) Dr.

Meijer – Van Leijsen, E. (Esther) Dr.

Algemene Rekenkamer

Dr. Esther Meijer-van Leijsen is in 2018 gepromoveerd in de cognitieve neurowetenschappen. Ze heeft daarna bij het WODC onderzoek gedaan naar slachtofferschap van cybercrime en is sinds 2019 werkzaam bij de Algemene Rekenkamer als senior onderzoeker met in haar portefeuille data-analyses en digitalisering. Ze is projectleider van een vervolgonderzoek naar algoritmes.

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

De Update Compliance vindt plaats in Hotel Fletcher in Nieuwegein

 

Buizerdlaan 10
3435 SB NIEUWEGEIN
plan mijn route

Interesse? Schrijf u direct in!

Graag bij uw inschrijving aanvinken of  u gebruik wenst te maken van de hotelovernachting en/of diner.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Christa Naves

Gerelateerde informatie

Spieken bij het examen Ethiek

Spieken bij het examen Ethiek

Op 28 juni werd bekend dat accountantsfirma EY 100 miljoen dollar aan boetes moet betalen. De Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten legt deze boete op, omdat medewerkers van EY hebben gespiekt bij ethiekexamens en omdat EY niet heeft meegewerkt aan het belangrijkste deel van het onderzoek.

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend