< p>

Update Compliance

Ieder jaar organiseert het Nederlands Compliance Instituut de Update Compliance.

Tijdens de Update geven wij u inzicht in de actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. De Update is bij uitstek geschikt voor ervaren compliance officers en ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende inzichten.

Naast het verkrijgen van inzicht in actuele compliance ontwikkelingen, is de Update Compliance een mooie gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje collega’s in het vakgebied te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wij bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van het diner en een hotelovernachting.

Bekijk hier de onderwerpen voor de Update Compliance 2021.

Een tweede sessie is ingepland op 24 en 25 november. U kunt zich hier inschrijven.

Opleidingsdata:   29 en 30 september 2021
Opleidingsduur:   2 dagen
Kosten opleiding:
  € 1.600,00 (vrijgesteld van BTW)
Kosten accommodatie:   De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.
Overige kosten Diner € 40,00 excl. 9% BTW
  Hotelovernachting € 138,50 excl. 9% BTW

Wat hebben compliance officers toch een interessant vak. Ondanks dat het voor sommige buitenstaanders een saai en stoffig beroep lijkt, weten insiders wel beter. Iedere dag verandert er wel iets in de context waar je rekening mee houdt in de risicobeheersing. Is het niet wet- en regelgeving, dan gaat het wel om maatschappelijke ontwikkelingen of impactvolle technologische innovaties.   

De dynamische omgeving van de witwasbestrijding is er bij uitstek een waarin geen dag op de andere lijkt. Niet alleen is elke klant en lek dossier weer anders, ook de context op het gebied van wet- en regelgeving, Europese richtlijnen en de implementatie daarvan vereisen continue oplettendheid. Jaap Jan Daverschot, Operations Manager EDR a.i., neemt ons mee in de actualiteiten op het gebied van de witwasbestrijding tijdens de Update Compliance 2021.  

Door de vele technologische innovaties lijken de ontwikkelingen zich ook steeds sneller op te volgen. Van de compliance officer van tegenwoordig wordt veel meer technische bagage verwacht dan een aantal jaren geleden. Wat zou jij bijvoorbeeld doen als de business vraagt om jouw advies met betrekking tot het al dan niet inzetten van een bepaald algoritme? Dat is toch andere koek dan dat de meeste compliance officers gewend zijn.  

Miranda Pirkovski, waarnemend directeur van de Algemene Rekenkamer, neemt ons tijdens de Update Compliance 2021 mee in de wereld van toezicht op algoritmes. Dit onder andere op basis van het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer hierover eerder publiceerde.  

Algoritmes, kunstmatige intelligentie en data-analyse maken een steeds nauwgezetter advies op klantniveau mogelijk. Maar betekent dat, dat er nauwelijks nog risico’s te beheersen zijn op dit vlak. Geenszins, in tegendeel! Soms lijkt het wel dat we tegen zaken oplopen waarin een compliance thema als bijvoorbeeld zorgplicht en privacy elkaar in de wielen rijden.  

Daarom neemt Noëlle Wijnstekers, Advocaat financieel recht, ons mee in de actualiteiten op het vlak van zorgplicht, waarbij zij ook de randen van dit thema zal verkennen. Wat zijn voorbeelden van spanningsvelden met aanpalende thema’s zoals witwasbestrijding en privacy? En wat zijn dan aandachtspunten die je in die gevallen in de gaten moet houden?  

Maar als je alle actuele publicaties zo leest, dan lijkt het wel alsof het alleen nog maar over technologie, data en dergelijke gaat. Zijn gedrag en cultuur uit de mode? Moet de complaince officer zijn bakens verzetten en zich volledig op deze relatief nieuwe thema’s storten? Organisaties worden nog altijd gevormd door mensen. Niet het beleidsstuk of het systeem bepaalt wat er gebeurt, dat is nog altijd de mens. De mens achter de klant, achter de leverancier, achter de medewerker. En zoals we weten is voor het beheersen van risico’s het sturen en beïnvloeden van gedrag en cultuur van doorslaggevend belang.  

Maar hoe maken we soft controls nu meetbaar? Dat is een opgave waar veel compliance officers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Marlène Jans, Director bij RSM Netherlands Consultancy, heeft in juli 2020 als co-auteur een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance. Het artikel heeft als titel: “Nieuwe wijze van gedragsmeting versterkt ontwikkeling van compliance richting risicopreventie”. Dat maakt nieuwsgierig. Wat is deze nieuwe wijze van gedragsmeting? Marlène neemt de deelnemers aan de Update Compliance 2021 mee in haar visie hierop.  

En als we dan aan alles hebben gedacht: technologie, ontwikkelingen, mensen, hebben we dan een garantie dat alles ook daadwerkelijk goed gaat? In het (recente) verleden zien we dat er ondanks alle aandacht voor risicobeheersing toch dingen verschrikkelijk verkeerd kunnen gaan. Ongewenste neveneffecten van goede bedoelingen, interne spanningen, onduidelijke governance, het zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan enorme crises.  

Zijn er misschien rode draden te herkennen in de verschillende cases die de laatste jaren in het nieuws kwamen? Wat zouden we als compliance officers nu kunnen opsteken, al terugkijkend naar de meest spraakmakende uitspraken, schikkingen en aanwijzingen? Richard Hoff, Toezichthouder bij DNB, is zowel privé als beroepsmatig sterk geïnteresseerd in deze vraag en maakt daarom studie van dit soort gevallen. Graag vertelt hij de deelnemers aan de Update Compliance 2021 meer over de rode draden en leerpunten die hij ziet.  

Dag 1

Tijden Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-12:00 Soft controls & Tone at the top Marlène Jans
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Waar zijn we nu mee bezig? Richard Hoff
16:00-17:00 Snack
17:00- 19:00 Ontwikkelingen en stand van zaken AML Jaap-Jan Daverschot
19:00- 19:15 Evaluatie & Sluiting
19:45-  Diner

Dag 2

Tijden Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst & opening
09:00-12:00 (De randen van) Zorgplicht Noëlle Wijnstekers
  Lunch
13:00-16:00 Algoritmes & Toezicht Miranda Pirkovski & Esther Meijer – van Leijsen
16:00-16:15 Evaluatie en Sluiting
Jans, mr. M.E.P.A.R. (Marlène) CCP

Jans, mr. M.E.P.A.R. (Marlène) CCP

RSM Netherlands Consultancy B.V.

Marlène is ruim 20 jaar actief in de wereld van governance en compliance. In de rol van interim compliance officer is Marlène voor meerdere banken en verzekeraars, alsmede voor een toezichthouder op de financiële markt werkzaam geweest. In haar huidige functie als Director focust Marlène zich op corporate governance en compliance, met daarin veel aandacht voor gedrag en cultuur. Zij verzorgt o.m. masterclasses en trainingen voor commissarissen en directieleden.

Daarnaast is Marlène verbonden aan de vakgroep Financieel Recht en het International Center for Financial Law and Governance van Erasmus Universiteit, en maakt zij voor de NBA deel uit van het kernteam van de Community Compliance Officers en de Commissie Praktijkleidraad Soft Controls. Op haar initiatief is de Kennistafel Gedrag & Cultuur van de VCO opgericht. Marlène werkt mee als docent aan opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut en Frankfurt School of Finance & Management.

Hoff, Dr. mr. ir. R.J. (Richard)

Hoff, Dr. mr. ir. R.J. (Richard)

DNB

dr. mr. ir. Richard Hoff studeerde Technische Bedrijfskunde in Twente en Rechten in Utrecht. heeft zich gespecialiseerd in Compliance en Integriteit en in 2006 promoveerde hij aan de Universiteit Twente met het proefschrift ‘De integere onderneming, de bedrijfscode en het recht’. Hij werkte onder meer bij de Rabobank, ING en SNS Reaal en werkt nu als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Richard werkt als docent mee aan opleidingen van de Universiteit Twente en van het Nederlands Compliance Instituut.

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot, J. J. E. (Jaap-Jan) MA EMIA RO

Daverschot Coaching- & Interim-oplossingen

Jaap-Jan is sinds 2006 werkzaam binnen het CDD/KYC-werkveld. Zijn passie is het trainen, coachen en begeleiden van teams en professionals zodat zij het beste uit zichzelf halen. Dat is voor hem de reden om te werken als trainer bij het Nederlands Compliance Instituut. Jaap-Jan geeft trainingen binnen de leergang Bestrijden Witwassen & terrorismefinanciering.

Naast zijn werk als trainer is Jaap-Jan actief als interimmanager en heeft hij een coachpraktijk. Hij heeft uiteenlopende (interim)managementfuncties vervuld bij Rabobank, de Volksbank en ABNAMRO. In deze functies combineert hij gedegen compliance kennis met zijn leidinggevende kennis en ervaring en zijn vaardigheden als coach.

Wijnstekers, mr. N.G. (Noëlle)

Wijnstekers, mr. N.G. (Noëlle)

Wijnstekers Financieel Recht

Noëlle Wijnstekers is advocaat in Amsterdam. Zij adviseert en procedeert op het gebied van financieel recht. Cliënten zijn bedrijven die actief zijn op de financiële markt. Door gedurende haar carrière ook regelmatig projecten te doen voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, effectenuitgevende instellingen en de toezichthouder (AFM) heeft zij een veelzijdig ervaringsspectrum opgebouwd in haar vakgebied. Naast haar werkzaamheden binnen de praktijk geeft zij presentaties en opleidingen over financieel recht, compliance, het toezicht van de AFM en DNB.

Pirkovski, M.C.S. (Miranda) Drs. RA EMITA

Pirkovski, M.C.S. (Miranda) Drs. RA EMITA

Algemene Rekenkamer

Sinds april 2019 is Miranda werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. Miranda is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (Ministerie van BZK). Daarnaast is zij als onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Doorontwikkeling Verantwoordingsonderzoek en het rijksbreed onderzoek personeel, ICT en vastgoed.

Meijer – Van Leijsen, E. (Esther) Dr.

Meijer – Van Leijsen, E. (Esther) Dr.

Algemene Rekenkamer

Dr. Esther Meijer-van Leijsen is in 2018 gepromoveerd in de cognitieve neurowetenschappen. Ze heeft daarna bij het WODC onderzoek gedaan naar slachtofferschap van cybercrime en is sinds 2019 werkzaam bij de Algemene Rekenkamer als senior onderzoeker met in haar portefeuille data-analyses en digitalisering. Ze is projectleider van een vervolgonderzoek naar algoritmes.

De Update Compliance verschaft de deelnemers inzicht in de meest actuele ontwikkelingen op het compliance vakgebied. Deze Update Compliance is bij het uitstek geschikt voor ervaren compliance officers, die doorlopend op de hoogte willen blijven. Maar ook voor andere functionarissen in de financiële sector biedt het programma boeiende onderwerpen.

De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek, met een interactieve deelname.

De Update Compliance vindt plaats in:

Fletcher Hotel Nieuwegein
Buizerdlaan 10
3435 SB Nieuwegein

Plan uw route

Al onze locaties voldoen aan de RIVM richtlijnen die op dat moment gelden. We zorgen dat er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Interesse? Schrijf u direct in!

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Christa Naves

Gerelateerde informatie

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Witwassen met virtuele valuta

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Fraude: dat is duidelijk, toch?

Fraude: dat is duidelijk, toch?

Fraude...een onderwerp waar we vaak mee geconfronteerd worden. Dagelijks lezen we in de media immers wel iets over een fraudezaak. Des te opvallender is het, dat het woord fraude slechts één keer in het Wetboek van Strafrecht wordt aangehaald. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat is een hanteerbare definitie? En hoe kun je op de juiste maatregelen komen om het frauderisico te beheersen? Een idee is eens in de huid van een fraudeur kruipen en kijken waar allemaal misbruik van gemaakt kan worden binnen jouw organisatie.

Send this to a friend