< p>

Toezichtsrecht voor niet-juristen

Tijdens deze opleiding behandelen we een aantal basisprincipes ten aanzien van recht in het algemeen en belichten we tevens een aantal specifieke wetsgebieden.  Ook krijgt u praktische opdrachten zodat u na het volgen van deze dag beter uw weg kunt vinden in de Nederlandse toezichtswetgeving.

Startdatum:

13 september 2018

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€ 1065,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Tijdens deze opleidingsdag geven wij u inzicht in de volgende onderwerpen:

• basisprincipes ten aanzien van recht in het algemeen
• totstandkoming wet- en regelgeving
• verhouding tussen wet- en regelgeving
• Wet op het financieel toezicht (Wft)
• Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
• sanctieregelgeving
• privacyregelgeving

Tijd Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-09:15 Welkom & Introductie
09:15-12:30 Introductie recht

Wetgevingsproces
Europees recht, nationaal recht, onderliggende regelgeving
Verhouding tussen regelgeving
Memorie en nota van toelichting
Regelgeving vanuit toezichthouders

12:30-13:15 Lunch
13:15-16:45 Financiële toezichtswetgeving

Juridisch compliancekader financiële ondernemingen
Verkenning Wft en onderliggende regelgeving
Verkenning Wwft en onderliggende regelgeving

16:45-17:15 Pauze
17:15-18:30 Financiële toezichtswetgeving

Verkenning SW en onderliggende regelgeving
Verkenning privacyregelgeving

18:30 Evaluatie en Afsluiting

Deze opleiding is bedoeld voor compliance officers zonder juridische opleiding die behoefte hebben aan een zekere mate van basiskennis van de Nederlandse toezichtswetgeving.

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Tjong, S.S.F. (Susan) LL.M CCP

Tjong, S.S.F. (Susan) LL.M CCP

Nederlands Compliance Instituut

Susan is Medior Compliance Officer binnen het team Advies & Detachering. Susan is tevens specialist op het thema Privacy bij het Nederlands Compliance Instituut.

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

De themamiddag zal worden georganiseerd in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deelname aan deze opleiding worden 7 PE uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Susan Tjong

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend