< p>

Toezichtrecht voor niet-juristen

We hebben gemerkt dat compliance officers zonder juridische achtergrond soms moeite hebben om hun weg te vinden in de Nederlandse toezichtwetgeving. Het volgen van een volledige juridische opleiding is voor het goed kunnen uitoefenen van het vak van compliance officer niet nodig. Het hebben van enige wettelijke basiskennis is voor een compliance officer echter wel onmisbaar. We hebben daarom een opleiding ontwikkeld waarin we compliance officers op weg helpen in het toezichtrecht.

Tijdens deze opleiding behandelen we in de ochtend een aantal basisprincipes ten aanzien van recht in het algemeen. Hoe komt wet- en regelgeving tot stand? Hoe verhouden de verschillende wet- en regelgeving zich onderling tot elkaar? Waar zijn interpretaties van de wet terug te vinden?
In de middag belichten we de specifieke wetsgebieden zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), de sanctieregelgeving en de privacyregelgeving.

U krijgt bij deze opleiding praktische opdrachten om te oefenen in het toezichtrecht. Wij zullen gebruik maken van tablets om te laten zien hoe en waar u toezichtwetgeving, en de achtergrondinformatie hierover, kunt vinden.

Startdatum:

11 juni 2019

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€ 1157,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Tijdens deze opleidingsdag geven wij u inzicht in de volgende onderwerpen:

• basisprincipes ten aanzien van recht in het algemeen
• totstandkoming wet- en regelgeving
• verhouding tussen wet- en regelgeving
• Wet op het financieel toezicht (Wft)
• Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
• sanctieregelgeving
• privacyregelgeving

Tijd Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-09:15 Welkom & Introductie
09:15-12:30 Introductie recht

Wetgevingsproces
Europees recht, nationaal recht, onderliggende regelgeving
Verhouding tussen regelgeving
Memorie en nota van toelichting
Regelgeving vanuit toezichthouders

12:30-13:15 Lunch
13:15-16:45 Financiële toezichtwetgeving

Juridisch compliancekader financiële ondernemingen
Verkenning Wft en onderliggende regelgeving
Verkenning Wwft en onderliggende regelgeving

16:45-17:15 Pauze
17:15-18:30 Financiële toezichtwetgeving

Verkenning SW en onderliggende regelgeving
Verkenning privacyregelgeving

18:30 Evaluatie en Afsluiting

Deze opleiding is bedoeld voor compliance officers zonder juridische opleiding die behoefte hebben aan een zekere mate van basiskennis van de Nederlandse toezichtswetgeving.

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

De themamiddag zal worden georganiseerd in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deelname aan deze opleiding worden 7 PE uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer 2020 (reeds volgeboekt)

Leergang Compliance Officer 2020 (reeds volgeboekt)

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend