opleiding Raad van commissarissen

Toezicht houden op gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen

PE-bijeenkomst voor commissarissen in de financiële sector

Op welke wijze kun je als commissaris toezicht houden op gedrag en cultuur van de onderneming? Welke vragen kun je daarover stellen aan de bestuurders? Wat verwachten DNB en AFM van financiële ondernemingen ten aanzien van gedrag en cultuur? Bij deze onderwerpen wordt tijdens deze avondbijeenkomst stilgestaan door Naomi Ellemers (Universiteit van Utrecht), Wijnand Nuijts (DNB) en Danny van Dijk (AFM), speciaal gericht op commissarissen in de financiële sector.

Deze bijeenkomst is de eerste bijeenkomst in een reeks van drie bijeenkomsten, die we voor commissarissen, organiseren in 2019. In juni en in september 2019 organiseren we ook PE-bijeenkomsten voor bestuurders en commissarissen in de financiële sector. In juni staan we stil bij de ontwikkelingen in het toezichtsrecht op financiële ondernemingen. Tijdens de bijeenkomst in september staat anticorruptie en corruptie in netwerken op het programma.

Startdatum:

12 maart 2019

Duur bijeenkomst:

19:00-21:20 uur

Kosten bijeenkomst:

€ 349,- Inclusief lichte maaltijd en vrijgesteld van btw

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

De doelstelling van deze bijeenkomst is het duiden wat de rol van de commissaris kan zijn op het gebied van toezicht op gedrag en cultuur in een financiële onderneming. Daarnaast kan de commissaris, door het volgen van de reeks bijeenkomsten, voldoen aan de eis om permanent opgeleid te zijn als lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen.

  • Inzicht in de wijze waarop DNB, de ECB en de AFM toezicht op gedrag en cultuur uitoefenen.
  • Inzicht in welke acties de externe toezichthouders van financiële ondernemingen verwachten.
  • Inzicht krijgen in de rol die een commissaris heeft in het toezicht op gedrag en cultuur.
  • Inzicht in de vragen die een commissaris aan zijn bestuurders moet stellen om zicht te krijgen op de wijze waarop de bestuurders omgaan met gedrag & cultuur.

De doelgroep bestaat uit leden van raden van commissarissen van financiële ondernemingen.

Tijden Programma
18:15 – 19:00 Inloop en ontvangst met een lichte maaltijd
19:00 – 19:10 Welkom
19:10 – 19:40 Reflectie op de ontwikkelingen in het DNB toezicht op gedrag & cultuur op financiële ondernemingen
19:40 – 20:10 Aan de slag met de bouwstenen van de AFM voor een gezonde organisatiecultuur
20:10 – 20:30 Korte pauze
20:30 – 21:10 Gedragswetenschappen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen
21:10 – 21:20 Afsluiting
21:20 Borrel
C.A. (Cora) Wielenga

C.A. (Cora) Wielenga

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

drs. D. (Danny) van Dijk

drs. D. (Danny) van Dijk

Autoriteit Financiële Markten

Danny van Dijk, senior Toezichthouder Gedrag en Cultuur, is 14 jaar werkzaam bij de AFM. Sinds april 2016 is hij werkzaam in het toen opgerichte team Gedrag & Cultuur. Dit team heeft als doelstelling om het werken aan gedrag en cultuur concreet te maken en de financiële sector daarmee te inspireren en te faciliteren. Dit doen ze door intensief samen te werken met de Universiteit Utrecht. Er worden themaonderzoeken uitgevoerd, waarvan de uitkomsten de bouwstenen vormen voor een gezonde organisatiecultuur. Voorbeelden hiervan zijn “leren van fouten”, “evenwichtige besluitvorming” en “rechtvaardig belonen en waarderen”. Daarnaast heeft Danny veel gedaan in het thema Klantbelang Centraal.

mr. W.H.J.M. (Wijnand) Nuijts

mr. W.H.J.M. (Wijnand) Nuijts

De Nederlandsche Bank

Mr. W.H.J.M. Nuijts is manager Expertisecentrum Governance, Gedrag en Cultuur bij De Nederlandse Bank. Hij is verantwoordelijk voor het nationaal en internationaal ontwikkelen van een nieuw type toezicht dat zich richt op leiderschapsstijlen, groepsdynamiek en de kwaliteit van de besluitvorming van bedrijven. Samen met een multidisciplinair team van organisatiepsychologen en governance-experts is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van tal van onderzoeken naar de effecten van gedragspatronen voor de prestaties van Nederlandse financiële instellingen. Persoonlijk heeft hij grote interesse in het analyseren van menselijk gedrag, in de context van besluitvormingsprocessen van de Raad van Bestuur. Hij is ervan overtuigd dat een nauwere focus op menselijk gedrag in organisaties en hun besturen zal bijdragen aan duurzame (financiële) prestaties. Hij heeft veel over deze onderwerpen gepubliceerd en heeft naast zijn functie bij DNB in 2016 namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan naar de organisatiecultuur bij een groot ziekenhuis is Nederland. Voorafgaand aan zijn huidige rol had Wijnand verschillende managementfuncties bij DNB en daarvoor was hij o.a. werkzaam als fusie- en overname adviseur.

N. (Naomi) Ellemers

N. (Naomi) Ellemers

Universiteit Utrecht

Via onderstaande link kunt u een tabel downloaden waarin type (financiële) onderneming is weergegeven in hoeverre het verplicht is om bijeenkomsten in het kader van permanente educatie bij te wonen voor leden van de raad van bestuur en leden van de raad van commissarissen.

PE verplichting per type onderneming

 

Aan de opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt een bewijs van deelname.

De bijeenkomst vindt plaats in

De Landgoederij

Kasteel Cammingha
Camminghalaan 30
3981 GH BUNNIK

plan hier uw route

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielenga

Gerelateerde informatie

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

Van 1 tot en met 9 december 2018 organiseert de International Chamber of Commerce (ICC) wederom de ‘Week van de Integriteit’. Het doel van deze week is het bevorderen van bewustwording. Als Nederlands Compliance Instituut sluiten we ons van harte aan bij dit doel. Immers, het versterken van integriteit van organisaties is onze ambitie. Maar waarom hebben we nu een speciale week nodig om integer gedrag te bevorderen?

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend