< p>

Themamiddag Wwft 2018

Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2018 (Wwft) van kracht geworden en hiermee heeft de implementatie van de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn gestalte gekregen.

Om u bekend te maken met de nieuwe Wwft en handvatten aan te reiken voor een adequate omgang met het thema Customer Due Diligence (CDD) organiseren wij de themamiddag Wwft 2018.

De wijzigingen die de nieuwe Wwft met zich meebrengt zullen aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Zowel private als publieke instellingen zijn nu aan zet.

Centraal tijdens de themamiddag staan onder andere de inhoud van de aangenomen Wwft 2018; nieuwe verplichtingen, complexiteiten en uitdagingen, actualiteiten in Europese regelgeving en de praktijk van de Wwft-instellingen en de toezichthouder(s.

Breng uw kennis over de Wwft 2018 snel op peil en deel kennis en ervaringen uit met vakgenoten.

Startdatum:

25 september 2018

Tijd:

13.00 – 17.00 uur

Kosten:

€ 290,- (vrijgesteld van BTW), inclusief informatiemap, koffie, thee en aperitief

Centraal staat de praktijk van regelgevers, Wwft-instellingen en de toezichthouder(s).

Wij geven u tijdens deze themamiddag inzicht in de volgende onderwerpen:

 • Inhoud van de aangenomen Wwft 2018: nieuwe verplichtingen, complexiteiten en uitdagingen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving: Vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn
 • Stand van zaken UBO-register
 • Cliëntintegriteitsrisicoanalyse
 • Diepgang cliëntenonderzoek en beheersmaatregelen
 • Praktische handvatten CDD
 • Toezichtspraktijk m.b.t. CDD
 • Good and bad practices CDD

Programma Themamiddag Wwft 2018

We hebben voor de themamiddag een programma samengesteld waarin u binnen één middag, onder leiding van toonaangevende sprekers, wordt geïnformeerd over de Vierde/Vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft 2018 en de praktische uitgangspunten van CDD.

Tijden Programma Spreker
12:30-13:00
Ontvangst
13:00-13:10 Welkomstwoord mr. M. Elmas CCP
13:10-14:15
 • CDD-beheersingsraamwerk
 • CIRA: Cliëntintegriteitsrisicoanalyse
mr. M. Elmas CCP
14:15-15:00
 • Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn / Wwft 2018: nieuwe verplichtingen, complexiteiten en praktische toepassingen
mr. drs. M. Bökkerink
15:00-15:35 Pauze
15:35-16.05
 • Vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn en UBO-register: stand van zaken
mr. drs. M. Bökkerink
16:05-16.40
 • Belangrijkste onderdelen in de nieuwe Wwft vanuit perspectief van de toezichthouder
 • Speerpunten van de visie op toezicht 2018-2022
 • Themaplannen in 2019
G. Becker (DNB)
16.40 – 16.50
Afsluiting
 16.50 Borrel
   
  Programma onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

De themamiddag is bedoeld voor functionarissen van private en publieke instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bijvoorbeeld bestuurders, managers, staffunctionarissen (zoals compliance officers, money laundering reporting officers, bedrijfsjuristen, risk officers en internal auditors), CDD-analisten, transactiemonitoringanalisten, accountmanagers en klantmedewerkers. Deze themamiddag is tevens geschikt voor functionarissen die bij andere instellingen in de anti-witwasketen werkzaam zijn, zoals medewerkers van toezichthouders en FIU-Nederland.

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Bökkerink, mr. drs. M. (Maud)

Bökkerink, mr. drs. M. (Maud)

Bökkerink Compliance International

Maud Bökkerink werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB) is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. Naast advisering aan overheden, toezichthouders en financiële instellingen, zowel nationaal als internationaal, geeft zij presentaties en trainingen en schrijft zij regelmatig artikelen over deze onderwerpen.

De themamiddag zal worden georganiseerd in het NBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 3 PE-uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Musa Elmas

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend