Themamiddag Privacy in de zorg

De themamiddag Privacy in de zorg informeert u over actuele privacy-onderwerpen in de zorg. De middag zal in het teken staan van theoretische kennis en de inbedding hiervan in de praktijk. Daarnaast biedt de themamiddag u bij uitstek de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit de zorgsector.

Startdatum:

27 september 2017

Opleidingsduur:

1 middag, van 13.15 – 17.00 uur, met aansluitend een borrel

Kosten themamiddag:

€ 195,- vrijgesteld van btw

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Het doel van de themamiddag Privacy in de zorg is om u te informeren over de actualiteiten in wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in de zorg en de inbedding hiervan in de praktijk.

Tijdens de themamiddag zullen toonaangevende sprekers onder meer de volgende onderwerpen belichten:

  • Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet, als ook de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz).
  • Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Meldplicht datalekken; de stand van zaken tot nu toe, leermomenten en toekomst.
  • Functionaris gegevensverwerking in de praktijk; een ervaringsdeskundige aan het woord.

Programma Themamiddag Privacy in de zorg

Tijden Programma Spreker
13:00 – 13:25 uur
Ontvangst
13:25 – 13:30 uur Welkomstwoord
13:30 – 14:15 uur Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz)
Luuk Arends
Dirkzwager advocaten en notarissen
14:15 – 14:25 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
14:25 – 15:10 uur Verwerken van persoonsgegevens in de zorg
Meldplicht datalekken; de stand van zaken tot nu toe, leermomenten, toekomst
Laura Ghirlanda
Autoriteit Persoonsgegevens
15:10 – 15:20 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15:20 – 15.50 uur
Pauze
15.50 – 16.35 uur Functionaris gegevensbescherming in de praktijk Ed Koevoets
Bravis Ziekenhuis
16.35 – 16.45 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.45 – 17.00 uur Afsluiting met aansluitend een borrel

De themamiddag is bestemd voor medewerkers die nauw betrokken zijn bij privacy en gegevensbescherming binnen zorginstellingen, zoals privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, compliance officers en medewerkers juridisch diensten.

Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Dirkzwager Advocaten en notarissen

Luuk Arends is advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, privacyrecht en compliance. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij lid van de redactie van het blad Journaal GGz en Recht en voorzitter van de werkgroep ‘Wet Zorg & Dwang’ van brancheorganisaties ActiZ en VGN. Voorheen was Luuk werkzaam als docent en onderzoeker bij het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

E. (Ed) Koevoets

E. (Ed) Koevoets

Bravis ziekenhuis

Ed Koevoets is Functionaris Gegevensbescherming en Information Security Officer bij het Bravis ziekenhuis en is lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Voorheen was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Defensie.

De themamiddag Privacy in de zorg vindt plaats bij: NBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Sharon Karsten

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Themamiddag Pensioenen

Themamiddag Pensioenen

Ieder jaar organiseert het NCI naast diverse andere evenementen, een themamiddag voor de pensioensector in het kader van actieve kennisdeling. De middag heeft geen commercieel oogmerk maar is bedoeld om sprekers een platform te bieden. Daarnaast is het vooral ook de bedoeling dat deelnemers de gelegenheid krijgen om hun kennis op bepaalde onderwerpen te verdiepen en om vragen die zij hebben te kunnen stellen aan deskundigen uit de praktijk.

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend