< p>

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Binnenkort treedt de Wet bescherming klokkenluiders in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet huis voor klokkenluiders. Door deze wetswijziging veranderen, naast de naam van de wet, ook de regels voor werkgevers en medewerkers.

Personen kunnen straks gemakkelijker intern en extern melden. Ook mogen zij over meer onderwerpen beschermd melden dan nu het geval is. Het speelveld voor werkgevers is vanwege de nieuwe wet lastiger gemaakt. Zie voor een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen het volgende artikel.

Het belangrijkste gevolg van de vernieuwde wet is dat de sociale veiligheid in organisaties belangrijker wordt dan ooit. Dit komt, omdat melders nu direct extern mogen melden en op een gegeven moment ook de pers mogen benaderen. Als organisatie wil je dat mensen zich voldoende veilig voelen om intern te melden, zodat je als organisatie een onregelmatigheid kunt verhelpen. Het imago van melden is op dit moment alleen niet best. Ongeveer de helft van de mensen denkt dat het slecht met je afloopt als je een vermoeden van een misstand meldt. Dat stemt niet bepaald positief.

We willen graag organisaties helpen om aan de wet te voldoen, en hen ook goed helpen met het creëren van een veilige organisatiecultuur. Tijdens deze themamiddag staan we daarom niet alleen stil bij de praktische gevolgen van de wet, maar besteden we vooral ook aandacht aan het creëren van een veilige organisatiecultuur.

Alle deelnemers van de themamiddag ontvangen de modelregeling ‘Melden van onregelmatigheden, integriteitsincidenten en misstanden’. In veel organisaties wordt deze regeling de klokkenluidersregeling genoemd. Op basis van de modelregeling kunnen organisaties een geschikte interne meldregeling voor hun eigen organisatie maken. In de modelregeling zijn de vereisten van de vernieuwde Wet bescherming klokkenluiders meegenomen. Voor financiële ondernemingen hebben we een branche specifieke regeling ontwikkeld, vanwege de aanvullende vereisten in het financieel toezicht.

Startdatum:

3 februari 2022

Opleidingsduur:

1 dag, 14:00-16:45 uur

Studiebelasting:

3 uur

Kosten:

€ 225,00 (vrijgesteld van btw).

Tijdens de themamiddag staan we stil bij de vereisten voor profit en non profitorganisaties en in het bijzonder bij de aanvullende verplichtingen die gelden voor financiële ondernemingen. We richten ons niet op overheidsorganisaties of aan de overheid gelieerde organisaties, omdat op deze groep weer andere regels van toepassing zijn.

Tijden Programma Docent
13:50-14:00 Digitale inloop
14:00-14:45 Uitleg over de gevolgen van de Wetbescherming klokkenluiders Cora Wielenga
14:45-15:00 Offline pauze
15:00-15:45 Implementatievraagstukken & casuïstiek Cora Wielenga
15:45-16:00 Offline pauze
16:00-16:40 Is er al voldoende meldcultuur in jouw organisatie?
– Kenmerken van sociaal veilige cultuur
– De overtuigingen in de organisatiecultuur over de waarde van melden.
Peter Fijbes

Deze themamiddag is bedoeld voor alle personen die een rol hebben bij de implementatie van de vernieuwde Wet bescherming klokkenluiders in hun organisatie. Dit zijn bestuurders, beleidsmakers, juristen, compliance officers, integriteitscoördinatoren, HR professionals en vertrouwenspersonen.

Wielenga, C.A. (Cora)

Wielenga, C.A. (Cora)

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 2004 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut. Zij is extern vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties. Daarnaast is zij senior compliance adviseur en in die hoedanigheid specialist op het gebied van governance, gedrag en cultuur. Sinds 2010 is zij tevens directeur van het instituut.

Fijbes, P.C. (Peter)

Fijbes, P.C. (Peter)

Fijbes Consultancy en Trainingen

Peter Fijbes is onderzoeker en organisatieadviseur op het gebied van organisatiecultuur, gedrag en omgangsvormen. Met zijn bureau Fijbes Consultancy ondersteunt hij organisaties in het bouwen aan een veilige, efficiënte en doeltreffende organisatiecultuur. Fijbes bedient een brede selectie aan organisaties uit verschillende bedrijfstakken.

Schuiling, drs. F.G. (Eric) CCP

Schuiling, drs. F.G. (Eric) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Eric is werkzaam als kennis- en programmamanager binnen het Nederlands Compliance Instituut. Hij voelt zich zeer betrokken bij de ambitie van het Nederlands Compliance Instituut om compliance en integriteit te versterken bij organisaties in Nederland. Hierbij staat de toekomst van het compliancevak, de missie van de organisatie en motivatie van mensen centraal. Als kennis- en programmamanager richt Eric zich op de ontwikkeling van kennis, opleidingsprogramma’s en het groeiende team van compliance professionals bij het Nederlands Compliance Instituut. Voordat Eric in februari 2018 bij het Nederlands Compliance Instituut begon, werkte hij bij de Rabobank.

De themamiddag vindt online plaats: 

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Niet alles is wat het lijkt 

Niet alles is wat het lijkt 

“You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel…”, Elvis had het haarfijn door. Niet alles is wat het lijkt. Niet echt bemoedigend natuurlijk, want we hebben we een bepaalde houvast nodig. Zo gaan we van gebeurtenissen die we in eerste instantie niet kunnen verklaren op zoek naar de achtergrond of een verklaring. De oorzaak van gebeurtenissen die logisch gezien onverklaarbaar blijven dichten we al snel toe aan goden, het lot of schimmige complottheorieën. 

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen