< p>

Seminar 5AML 4 Crypto

Heb je op je werk met crypto’s te maken? Jouw organisatie heeft tot 10 januari 2020 om zich voor te bereiden op de 5e AML!

Vanaf 10 januari 2020 gaat de vijfde Anti-Witwas Richtlijn (5e AML) van kracht. Deze richtlijn betekent een significante verandering voor alle partijen die het handelen in crypto-valuta mogelijk maken. Zij vallen vanaf deze datum onder de reikwijdte van de 5AML. Dat betekent dat zij moeten kunnen aantonen het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering serieus te nemen.

In dit seminar brengen we je op de hoogte van wat deze 5e AML voor cryptovaluta betekent. Je leert hoe je je klant kan leren kennen (inclusief CDD) en in het bijzonder hoe je dit toepast in jouw werkveld. Waar liggen de risico’s en wat kan je doen om deze risico’s te mitigeren? Denk bijvoorbeeld aan mixing services, zero-knowledge proofs en privacy coins. Door middel van casussen uit de praktijk krijg je van ons praktische handvatten hoe je risico’s tijdig kunt signaleren en welke maatregelen je kunt treffen om de kans op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. Naast deze praktische handvatten, maak je kennis met detectiemethoden en transactiemonitoringsoftware.

Na het bijwonen van het seminar ontvang je van ons een certificaat van deelname. Hiermee kan je aantonen dat je op de hoogte bent van de vereiste kennis rondom de 5e AML voor crypto.

Datum:

28 november 2019

Tijd:

09.30 – 18.00 uur

Kosten seminar:

€ 495,– (vrijgesteld van btw). Inclusief lunch

  Programma seminar: 5AML 4 Crypto

Tijden Programma Docent
09.15 – 09.30 uur Ontvangst
09.30 – 11.00 uur Achtergrond en introductie
Geschiedenis crypto’s en financiele regulering. Piet-Hein Verberne
Waar komt de wet- en regelgeving die op u van toepassing is vandaan? Raimond Stappers
11:00-13:00 uur Wat houden AML/ CTF/ S&E in en hoe herken je de risico’s?
Wat wordt verstaan onder (crypto) witwassen, terrorisme financiering en sancties? Raimond Stappers
Wat zijn de belangrijkste relevante kenmerken en typologien? Maarten de Borst
Waar lopen de activiteiten van bedrijven risico’s  op betrokkenheid? Piet-Hein Verberne
Case: witwassen in de praktijk Allen
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Herken mogelijke risico’s  voor jouw organisatie
Waarom zijn de missie, visie en strategie van het bedrijf relevant voor derden, waaronder toezichthouders? Raimond Stappers
Wat is de toegevoegde waarde is van een gedragscode? Piet-Hein Verberne
Hoe de activiteiten, landen, doelgroep en producten relevant zijn voor het goed beheersen van risico’s. Maarten de Borst
15:30-17:00 uur Risicobeheer en risicobereidheid
  Welke afwegingen gemaakt kunnen worden bij de beoordeling van risico’s? Raimond Stappers
  Hoe worden risico’s geïdentificeerd, op waarde geschat en hoe kunnen deze beheerst worden? Maarten de Borst
  Beleid, SIRA, processen, KYC, transactie monitoring, review, melding en FUI Raimond Stappers
  Case: beheersing in de praktijk Allen
  Wat zijn de verwachtingen waar 5AML (en daarna) toe leiden binnen het crypto domein? Maarten de Borst
17:00-18:00 uur Toezicht & sancties
  Hoe voert DNB haar toezicht uit en wat zijn mogelijke sancties? Margot Aelen
18:00 Afsluiting en borrel

Dit seminar richt zich op directies, compliance officers en risk manager van (retail) crypto partijen. Uiteraard is een ieder die niet binnen deze doelgroep valt maar geïnteresseerd is in het thema, van harte welkom het seminar bij te wonen.

Stappers, R.J.H. (Raimond)

Stappers, R.J.H. (Raimond)

Nederlands Compliance Instituut

Raimond Stappers is founding partner van Chatham Partners en vanuit dit bedrijf werkzaam als zelfstandig adviseur, ad interim en trainer op het gebied van compliance en integriteit. Raimond is all-round compliance officer en heeft al bij verschillende organisaties de compliance functie opgezet of ondersteund bij de verdere professionalisering. Raimond heeft ruime ervaring binnen de effectendienstverlening en is door deze ervaring  gespecialiseerd in de thema’s Governance, Integere bedrijfsvoering (ook wel ‘Compliance Risk Management of Monitoring) en Marktmisbruik. Zijn kennis en ervaring zijn ook waardevol gebleken tijdens het bijstaan van verschillende organisaties buiten de financiële sector.

Raimond is actief deelnemer van de Kennistafels RegTech en Systematische IntegriteitsRisicoAnalyse (SIRA) van de Vereniging van Compliance Officers.

Verberne, Piet-Hein

Verberne, Piet-Hein

Younder

Piet-Hein heeft uitgebreide ervaring met organisatieveranderingen in de digitale (marketing) omgeving. Hij richt zich met name op digitale strategie en transformaties. Hij heeft bij toonaangevende bedrijven in uiteenlopende sectoren mogen adviseren én begeleiden, waaronder Tikkie, Delta Lloyd, Praxis, ABN Amro, Moneyou, KRO-NCRV en NBTC Holland Marketing.
Zo heeft Piet-Hein als adviseur en rechterhand van de Chief Digital Officer (CDO) van ABN Amro Retail, de opbouw van de afdeling Digital Banking en digitale transformatie van de bank helpen realiseren. Met de oprichting van Younder is hij zich naast FinTech ook gaan toeleggen op blockchain.

Recente Younder opdrachten zijn onder andere:

Hij is onder andere gastdocent bij Beeckestijn Business School en legt momenteel samen met Maarten de Borst de laatste hand aan een studieboek over blockchain voor het Nederlands onderwijs: De Powershift: Blockchain en de machtsverschuiving in de digitale en financiële economie.

Voordat Piet-Hein 10 jaar geleden startte als zelfstandige, heeft hij als management consultant bij Capgemini Consulting gewerkt.

Borst de, Maarten

Borst de, Maarten

Younder

Maarten heeft een achtergrond in finance- & data-optimalisatie en doet interim opdrachten in verschillende (datagedreven) sectoren. Zo heeft hij opdrachten mogen doen voor onder andere ING Nederland, Moneyou en Abn Amro Frankfurt, waarna hij zich – na het oprichten van Younder – met name toelegde op FinTech en blockchaintechnologie. Recente opdrachten zijn onder andere:

Op het moment leggen Maarten en Piet-Hein Verberne de laatste hand aan een studieboek blockchain voor Nederlands onderwijs: De Powershift: Blockchain en de machtsverschuiving in de digitale en financiële economie.

Het seminar vindt plaats op de volgende locatie:

Spaces Amsterdam-Amstel

Mr.Treublaan 7

1097 DP Amsterdam

Na het bijwonen van het seminar ontvang je van ons een certificaat van deelname. Hiermee kan je aantonen dat je op de hoogte bent van de vereiste kennis rondom de 5e AML voor crypto.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?

Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?

De financiële sector wordt de duimschroeven aangedraaid. Er zijn initiatieven gelanceerd om met een betere samenwerking tussen bijvoorbeeld publieke en private partijen dit effectiever en efficiënter aan te pakken. Al deze initiatieven en activiteiten kosten de sector handenvol geld en tijd. Wat ook kan worden gestoken in het stimuleren van een duurzame economie om maar eens wat te noemen. Moeten we blijven doorgaan op de ingeslagen weg?

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend