< p>

Van regeldruk naar proactief integriteitsmanagement

Bij leden de Vereniging Betaalinstellingen Nederland (VBIN) is behoefte ontstaan om toezicht, compliance en integriteit explicieter op de agenda van de bestuurders en raden van commissarissen te krijgen. De VBIN biedt u, in samenwerking met het Nederlands Compliance Instituut, een compliance training aan, bestemd voor de bestuurders en raden van commissarissen van haar leden.

Ook bestuurders van betaalinstellingen die geen lid van VBIN zijn, kunnen zich inschrijven.

Het doel van de training is meer kennis over een proactieve aanpak van integriteitsmanagement, zodat minder aandacht hoeft uit te gaan naar het oplossen van fouten.
De compliance training bestaat uit een middag waarin u kennismaakt met compliance en integriteit.

Startdatum:

12 april 2018

Opleidingsduur:

een middag

Kosten opleiding:

Eerste twee deelnemers per bedrijf gratis *

Elke derde of volgende deelnemer € 95,00

€ 395,- voor niet-leden VBIN

*De factuur ontvangt u via VBIN. Bij no-show wordt € 50,- voor een goed doel in rekening gebracht.

De compliance training bestaat uit een middag waarin u kennismaakt met compliance en integriteit.

Na het bijwonen van dit dagdeel één kunt u:

  • benoemen wat compliance is;
  • benoemen van integriteit is;
  • benoemen wat de samenhang tussen compliance en integriteit is;
  • benoemen wat de reikwijdte is van compliance qua integriteitsthema’s;
  • benoemen welke toezichthouders toezicht houden op de financiële onderneming;
  • toelichten wat de visie is van DNB ten aanzien van integriteitsmanagement;
  • benoemen wat gedragsbeïnvloedende factoren zijn.
  • toelichten wat het DNB Cultuurhuis is;
  • toelichten op welke wijze u met gedragsbeïnvloedende elementen kunt werken;
  • aangeven welke rol leidinggevenden hebben ten aanzien van integriteitsbewuste organisatie.

Eventueel kan de opgedane kennis in een tweede bijeenkomst verder worden uitgediept.

Tijden Programma  Docent
13.00 – 13.15 Ontvangst
13.15 – 16.45 Compliance & Integriteit
Verwachtingen externe toezichthouders t.a.v. integriteit
Gedrag en cultuur
Integriteitsbewuste cultuur
De rol van bestuurders bij integriteitsmanagement
 Cora Wielenga
16.45 – 17.00 Afsluiting
17.00 Informele borrel
Wielenga, C.A. (Cora)

Wielenga, C.A. (Cora)

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

De training Van regeldruk naar proactief integriteitsmanagement is primair bedoeld voor bestuurders en leden van de raden van commissarissen van leden van de Vereniging Betaalinstellingen Nederland (VBIN). Ook bestuurders van betaalinstellingen die geen lid van VBIN zijn, kunnen zich inschrijven.

De opleiding vindt plaats bij

De Kloosterhoeve
Kloosterweg 2
3481 XC Harmelen

plan hier uw route

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Bernadette Ouwerkerk

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend