LCP_2015-2016

Oriëntatie Compliance (zelfstudiepakket)

Het zelfstudiepakket wat wij u aanbieden bespreekt een veelheid aan compliance onderwerpen. Dit pakket bestaat uit het Handboek en het Werkboek Compliance Professional.

U kunt de leergang Oriëntatie Compliance in onze webshop aanschaffen.

Studiebelasting:

50 uur

Kosten:

€125,- (vrijgesteld van btw).
Inclusief inhoudelijke ondersteuning via e-mail en toegang tot de database van het NCI. Exclusief verzendkosten.

U kunt de leergang Oriëntatie Compliance in onze webshop aanschaffen.

In het pakket komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Integriteit
  • De Compliancefunctie
  • Het complianceprogram
  • Administratieve organisatie en interne controle
  • Risk Management
  • Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

Klik hier voor de inhoudsopgave van het Handboek Compliance Professional.

Het zelfstudiepakket is geschikt voor alle medewerkers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere (financiële) ondernemingen.

U kunt dit zelfstudiepakket afsluiten met een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid door Nederland en op Curaçao. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 134,-.

In het examenreglement vindt u informatie over de examinering.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Publicatie voorstel toepassing Code op one tier boards

Publicatie voorstel toepassing Code op one tier boards

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 3 augustus jl. het consultatiedocument met een voorstel voor de toepassing van de herziene Corporate Governance Code door vennootschappen met een one tier board gepubliceerd.

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Het ministerie van Financiën heeft in juni een concept wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten voorgelegd. In augustus heeft Eumedion gereageerd op de consultatie en daarbij te kennen gegeven ernstige twijfels te hebben bij het wetsvoorstel.

LCO Zorg Module 2: Compliancepraktijk, monitoren en handhaven

LCO Zorg Module 2: Compliancepraktijk, monitoren en handhaven

Bij module 2 wordt aandacht besteed aan risicomanagement en monitoren.