LCP_2015-2016

Oriëntatie Compliance (zelfstudiepakket)

Het zelfstudiepakket wat wij u aanbieden bespreekt een veelheid aan compliance onderwerpen. Dit pakket bestaat uit het Handboek en het Werkboek Compliance Professional.

U kunt de leergang Oriëntatie Compliance in onze webshop aanschaffen.

Studiebelasting:

50 uur

Kosten:

€125,- (vrijgesteld van btw).
Inclusief inhoudelijke ondersteuning via e-mail en toegang tot de database van het NCI. Exclusief verzendkosten.

U kunt de leergang Oriëntatie Compliance in onze webshop aanschaffen.

In het pakket komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Integriteit
  • De Compliancefunctie
  • Het complianceprogram
  • Administratieve organisatie en interne controle
  • Risk Management
  • Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

Klik hier voor de inhoudsopgave van het Handboek Compliance Professional.

Het zelfstudiepakket is geschikt voor alle medewerkers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere (financiële) ondernemingen.

U kunt dit zelfstudiepakket afsluiten met een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid door Nederland en op Curaçao. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 134,-.

In het examenreglement vindt u informatie over de examinering.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Nevenfuncties en tijdsbeslag

Nevenfuncties en tijdsbeslag

Bij veel pensioenfondsen schrijft de gedragscode voor dat verbonden personen hun nevenfuncties vooraf moeten laten goedkeuren dan wel moeten melden. Of een nevenfunctie verenigbaar is met de functie bij het fonds, hangt mede af van de tijdsbesteding die daarmee gemoeid is.

DNB seminar intern toezicht

DNB seminar intern toezicht

Op 29 juni jl. heeft het jaarlijkse DNB seminar intern toezicht pensioenfondsen plaatsgevonden. De belangrijkste boodschap van deze middag is dat DNB content is met de toegenomen samenwerking met interne toezichthouders. Daarbij werd nogmaals het belang van goed intern toezicht onderstreept.

Good practices intern toezicht

Good practices intern toezicht

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de werking van visitatiecommissies bij pensioenfondsen. Dit onderzoek is uitgevoerd door DNB. Uit het onderzoek is gebleken dat er een aantal good practices zijn behaald.