< p>

NCI – UNIEK ‘Als de oplossing het probleem is.’

Hét ethiek event van het jaar. En daarmee hét moment om geïnspireerd te raken om te werken met een moreel kompas. Op donderdag 22 november organiseren we een reflectiemiddag. We reflecteren op het laatste boek van Edgar Karssing ‘Als de oplossing het probleem is. Compliance met een moreel kompas’.

Tijdens deze middag hebben we sprekers uitgenodigd die Edgar hebben geïnspireerd in zijn werk en bij het schrijven van zijn boek. Kom kijken en luisteren naar de verhalen van Bart Nooteboom, Femke de Vries, Olof Bik en Jaco van Hoorn. Uiteraard is Edgar Karssing er zelf ook bij.

We zijn trots dat we deze inspirators bijeen kunnen brengen om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over ethiek, compliance vanuit evolutionair perspectief, vertrouwen, vriendschap en beroepstrots.

Wil je ook geïnspireerd raken? Wil je handvatten krijgen om compliance en integriteit meer duurzaam in te richten? Wil je af van puur alleen naar wet- en regelgeving kijken? En met een tas vol suggesties weer naar huis gaan? En wil je een boek van Edgar Karssing ontvangen? We organiseren dit inspiratie-evenement maar een keer. Schrijf je daarom snel in, want we hebben plaats voor maximaal 90 mensen.

Startdatum:

22 november  2018

Opleidingsduur:

1 middag, 13:00-17:00 met aansluitend een informele borrel.

Kosten:

€ 250,- (vrijgesteld van BTW), incl. accommodatiekosten
Tijden Programma Docent
12.45 – 13.00
Ontvangst
13.00 – 13.15 Welkomstwoord Edgar Karssing
13.15 – 13.55 Hoe kun je bouwen aan vertrouwen Bart Nooteboom
13.55 – 14.20 Muzikaal filosofisch intermezzo Diamanda La Berge Dramm & Edgar Karssing
14.20 – 15.00 Reflectie vanuit wetenschappelijk perspectief op toezicht in de afgelopen 10 jaar Femke de Vries
15.00 – 15.20 Koffie- en thee pauze
15.20 – 16.00 De kracht van verhalen met het oog op moraliteit en beroepstrots Jaco van Hoorn
16.00 – 16.20 Muzikaal filosofisch intermezzo Diamanda La Berge Dramm & Edgar Karssing
16.20-17.00 Behavorial & Cultural Governance Olof Bik
17.00-17.15 Afsluitend muzikaal filosofisch intermezzo Diamanda La Berge Dramm & Edgar Karssing
17.10 Borrel
Karssing, dr. E.D. (Edgar)

Karssing, dr. E.D. (Edgar)

Nyenrode Business Universiteit

Edgar Karssing is als universitair hoofddocent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt al bijna twintig jaar trainingen voor compliance officers, managers en medewerkers van financiële instellingen op het gebied van ethiek en integriteit. Hij schreef een proefschrift over integriteit in theorie en praktijk en is als auteur van ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’ vaste medewerker van Tijdschrift voor compliance.

Nooteboom, Prof. dr. B. (Bart)

Nooteboom, Prof. dr. B. (Bart)

Bart Nooteboom studeerde wiskunde en econometrie. Hij werkte bij Shell in Den Haag en Londen, was wetenschappelijk directeur van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, en hoogleraar bedrijfskunde en innovatie in Groningen, Rotterdam en Tilburg. Bart Nooteboom is een helder en origineel denker, die de filosofische diepgang van zijn beschouwingen nooit ten koste laat gaan van de concreetheid (en vaak ook praktische bruikbaarheid) van zijn observaties. Hij heeft 13 boeken geschreven en sinds 2012 schrijft hij een filosofieblog die wereldwijd gelezen wordt. In augustus 2017 verscheen zijn laatste boek ‘Vertrouwen. Opening naar een andere wereld’. In dit boek verheldert en verdiept hij het begrip vertrouwen en laat zien hoe het werkt in de politiek, in de maatschappij en in relaties. “Vertrouwen is als schone lucht: je praat er pas over als het er niet is. Iedereen maakt zich tegenwoordig druk over vertrouwen, of beter, over het gebrek daaraan. Maar het begrip ‘vertrouwen’ is complex en verwarrend. We kunnen het relateren aan objecten, mensen, organisaties of grotere systemen.”

Vries de, prof. mr. dr. F. (Femke)

Vries de, prof. mr. dr. F. (Femke)

Rijksuniversiteit Groningen

Femke de Vries is bijzonder hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior partner bij &Samhoud. Zij was van 2015 tot 2018 bestuurslid van AFM. Daarvoor heeft zij vanaf 2009 tot en met 2015 diverse directiefuncties bij DNB vervult, alwaar zij sinds 2003 werkzaam was. Femke doet samen met haar team onderzoek naar ‘behavioral insights’ en zoekt naar mogelijkheden om verbeteringen binnen de zorg- en pensioensector door te voeren op basis van wetenschappelijke inzichten.

Hoorn van, J. (Jaco)

Hoorn van, J. (Jaco)

Politie Zeeland-West-Brabant

Jaco van Hoorn begon in 1980 zijn loopbaan als politieagent bij de rijkspolitie. Hij is sinds 2013 plv. politiechef bij eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarvoor was hij  lid van de korpsleiding van de regiopolitie Hollands Midden.

Jaco van Hoorn publiceerde in de herfst van 2010 zijn boek “Sturen op vertrouwen – Goed leiding geven aan goed politiewerk”. Jaco van Hoorn houdt van zijn vak. ”Politiewerk is heel bijzonder werk. Er zijn voor mensen in crisis en nood en opkomen voor het recht. De politie staat waakzaam en dienstbaar voor de waarden van de rechtsstaat. De essentie van politiewerk komt tot uitdrukking op microniveau, in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemens en burger. Dat wordt zichtbaar, niet in cijfers maar in verhalen over politiewerk.”

Bik, Dr. O. (Olof)

Bik, Dr. O. (Olof)

Nyenrode Business Universiteit

Dr. Olof Bik RA is directeur van de accountancy programma’s en Associate Professor Behavioral & Cultural Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is daarnaast lid van het dagelijks bestuur van de Foundation for Auditing Research (FAR). Tevens is hij verbonden aan de faculteit Behavioural, Management and Social sciences van de Universiteit van Twente.

Zijn expertise ligt op het gebied van ´Behavioral & Cultural Governance´. Meer in het bijzonder is dat gericht op het inrichten van de organisatiecultuur en -gedrag met het oog op duurzame governance, organisatiebeheersing en prestaties. Zijn visie op organisatiecultuur kan het beste weergegeven worden door Pettigrew (1979) aan te halen: “Man creates culture and culture creates man”. Gedrag in organisaties is ingegeven door de betekenis die mensen geven aan de signalen die zij denken te ontvangen uit datgene wat binnen een organisatie wordt gewaardeerd. Cultuur gaat niet over wat er gezegd wordt, het gaat om wat er gedaan wordt. Het veranderen van gedrag gaat niet om een individu te veranderen, maar om de organisatiecontext te veranderen. De nadruk van het werk van Bik ligt op het praktisch en effectief versterken van organisatiecultuur vanuit het perspectief van waardencreatie, prestaties en beheersing.

Tijdens deze middag worden inspirerende verhalen afgewisseld met een muzikaal filosofisch intermezzo. Violiste Diamada La Berge Dramm zal samen met  Edgar Karssing  op hun geheel eigen wijze een reactie geven op de bijdrage van de spreker.

 

Tijdens deze middag ontvangt u het boek ‘Als de oplossing het probleem is. Compliance met een moreel kompas’.

Edgar zijn motto is steeds: de oplossing is het probleem niet! Karssing is te veel filosoof om meteen op zoek te gaan naar oplossingen. Wat is de vraag achter de vraag, wat is het echte probleem? Dus eerst drie stappen achteruit, voor een goede probleemanalyse. Maar dan? Dan is het tijd om op zoek te gaan naar oplossingen. Hoe geef je handen en voeten aan compliance met een moreel kompas? Hoe ziet dat eruit, wat kun je doen? Dat blijkt in de praktijk zo gemakkelijk nog niet. Daarom worden in dit boek praktische handvatten gegeven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een moreel intervisiemodel, handvatten voor aanspreken, aangesproken worden en een robuust excuus maken, morele moed, werken aan een cultuur van veiligheid, effectief communiceren, de tragiek van compliance, en vriendschap als een perspectief voor betekenisvolle relaties met klanten.

Inhoud:

  1. Oordelen
  2. Doen
  3. De Compliance Officer
  4. Wij- waarden

De volledige inhoudsopgave kunt u hier downloaden.

Als de oplossing het probleem is – ‘Zeer breed toepasbaar en zeker niet saai’
Boekrecensie van Managementboek, geschreven door Elly Stroo Cloeck.

Deze middag is niet alleen bedoeld voor alle fans van Edgar Karssing, maar juist ook voor alle compliance officers, bestuurders en toezichthouders die nog niet zo bekend zijn met het werk van Edgar en die geïnspireerd willen worden om te werken met een moreel kompas.

De themamiddag wordt georganiseerd in de Wapenzaal

Kasteel Nijenrode
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

plan uw route

Deze themamiddag is geaccrediteerd in het kader van de NBA. U ontvangt hiervoor 3 PE-punten.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielenga

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend