< p>

Nationaal Compliance Congres 2017

Er is genoeg om over te verwonderen en nog meer om naar uit te kijken tijdens het Nationaal Compliance Congres op donderdag 14 december a.s.
Het wordt een waardevolle dag met enthousiaste en bevlogen sprekers, die uiteenlopende compliance-onderwerpen gaan behandelen, met dit jaar extra veel aandacht voor beïnvloeding, innovatie en gedrag & cultuur.

Schrijf in en raak geïnspireerd; we ontmoeten je graag!

Datum:

14 december 2017

Tijden:

Het congres begint om 09.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur, gevolgd door een afsluitende borrel.

Kosten:

€ 495,- (leden van de VCO en YCP krijgen € 50,- korting)
 • Aanspreken en tegenspreken
 • Blockchain
 • Corruptie
 • Compliance innovatieve organisatie
 • Foutencultuur
 • Privacy en PSD2
 • Vertrouwenspersoon
 • Wwft 2018
Tijden Programma Spreker
09:00-09:30 Ontvangst
09:30-09:45 Welkom door dagvoorzitter  De heer P. (Paul) Iske
 09:45-10:15 Corruptie vanuit Netwerken  Mevrouw W. (Willeke) Slingerland
 10:15-10:45  Aanspreken en tegenspreken; doe ik een aapje?  Mevrouw C. (Claire) Zalm
 10:45-11:15 Koffiepauze
 11:15-12:30  Compliance Game  M. Krol en R. Oskamp
 12:30-12:45  Presentatie Jaarboek Compliance 2018
 12:45-13:45 Lunch
 13:45-14:45 Workshopronde A
 14:45-14:50 Wisselen van zaal
14:50-15:50 Workshopronde B
 15:50-16:10 Koffie- en theepauze
16:10-17:00 Afsluiting De heer P. (Paul) Iske
17:00 Afsluitende borrel
Slingerland, mr. W. (Willeke)

Slingerland, mr. W. (Willeke)

Saxion

Willeke Slingerland is als docent/onderzoeker werkzaam bij de Academie Bestuur, Recht & Ruimte van SAXION. Binnen de opleiding HBO-Rechten en het Lectoraat Governance verbindt zij onderwijs en onderzoek op het gebied van Goed Bestuur, Ethiek en Integriteit. Willeke doet een promotieonderzoek naar netwerkcorruptie. Door middel van onderzoek naar het netwerkkarakter van corruptie binnen verschillende landen in Europa, ontwikkelt zij een nieuwe visie op het Europese anti-corruptiebeleid.  Sinds 2012 maakt Willeke deel uit van het Netwerk van Lokale Onderzoekscorrespondenten voor Corruptie (LRCC) dat aan de Europese Commissie rapporteert. In 2010-2012 heeft zij als hoofdonderzoeker het onderzoek naar het Nederlandse Nationaal Integriteitssysteem uitgevoerd in opdracht van Transparency International.

Christensen, drs. C.A. (Céline)

Christensen, drs. C.A. (Céline)

Autoriteit Financiële Markten

Céline Christensen is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten, als manager van het team Gedrag en Cultuur. De AFM houdt toezicht op het gedrag en de cultuur binnen financiële ondernemingen. Sinds 1 april 2016 is het team Gedrag en Cultuur operationeel binnen het Expertisecentrum van de AFM. De AFM hecht er groot belang aan dat de gedrag- en cultuuronderzoeken op een kwalitatief hoogwaardige manier worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat we onderbouwde uitspraken over gedrag en cultuur kunnen doen. De cultuur heeft grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Regels alleen kunnen nooit al het gedrag vangen. Inzicht in gedrag en cultuur helpt om toezichtrisico’s in een vroeg stadium te signaleren.

Céline heeft Algemene Economie gestudeerd en heeft in 2012 de postdoctorale opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit afgerond.

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Zalm, mr. C.E. (Claire) MPA

Zalm, mr. C.E. (Claire) MPA

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Claire Zalm is directeur van Centrale Organisatie Integriteit Defensie. COID ondersteunt leidinggevenden in hun verantwoordelijkheid met advies over sociale en zakelijke integriteit, voorlichting, training, symposia en workshops, (risico)analyses en integriteitsonderzoeken. Ook beheert COID het meldpunt voor integriteitschendingen. Zalm begon bij Defensie als militair en heeft diverse (leidinggevende) juridische functies vervuld. Zij was verantwoordelijk voor klachtencommissies over ongewenst gedrag, mediation, interne onderzoeken en het adviseren over rechtspositionele besluiten.

Hogenbirk, de heer S.J. (Sjoerd)

Hogenbirk, de heer S.J. (Sjoerd)

House of Performance

Sjoerd Hogenbirk werkt als veranderconsultant bij House of Performance. Daarnaast promoveert hij aan de Erasmus Universiteit, waar hij onder meer bijdraagt aan een nieuwe 25-jarige studie naar het effect van Business Ethiek op organisaties. Sjoerd schrijft regelmatig over inzichten in Business Ethiek, over bijvoorbeeld dilemma’s en cultuurproblemen. Hij heeft een achtergrond in bedrijfswetenschappen en theologie, heeft ruime ervaring in veranderprojecten gericht op het verbeteren van prestaties en daagt zijn omgeving graag uit in de manier waarop prestaties worden behaald.

Vliet van, P.J.C. (Peter) MSc CCP

Vliet van, P.J.C. (Peter) MSc CCP

Peaks BV

Peter van Vliet is compliance manager bij Peaks. Peaks is een innovatieve beleggingsonderneming waar je met wisselgeld kan beleggen. Binnen Peaks is Peter verantwoordelijk voor het managen van compliance, het bijhouden van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het adviseren van het management.

Nuijt, M. (Martijn)

Nuijt, M. (Martijn)

ABN AMRO Bank N.V.

Martijn Nuijt is Operational Risk Manager met een passie voor innovatie. Bij ABN AMRO houdt hij zich onder andere bezig met het Risk Management van de toekomst en volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van Blockchain en Cryptocurrencies met veel interesse. Martijn heeft een sterk analytische achtergrond en was eerder werkzaam op het gebied van kunstmatige intelligentie en risicomodellering.

Voulon, M. (Marten)

Voulon, M. (Marten)

ABN AMRO Bank N.V.

Marten Voulon is werkzaam als  Digitisation & Data Protection Lawyer bij ABN AMRO Bank. Daarnaast geeft hij onderwijs over en verricht onderzoek op het gebied van elektronisch en automatisch contracteren, vertrouwensdiensten en online identificatie en authenticatie bij het instituut voor recht in de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Marten is onder andere gespecialiseerd in privacy, PSD2, online en geautomatiseerde contracteren, identiteitsmanagement en e-herkenning.

Pierik-van Diest, J.M.E. (Annemarie)

Pierik-van Diest, J.M.E. (Annemarie)

Nederlands Compliance Instituut

Annemarie Pierik-van Diest werkt sinds medio 2016 bij het Nederlands Compliance Instituut. Annemarie werkt bij het NCI als recruitment medewerker en als extern vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties, zoals pensioenfondsen. Zij heeft de opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit met positief resultaat afgerond en maakt deel uit van een intervisiegroep waarin diverse bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. Hiervoor heeft zij ruime werkervaring opgedaan in recruitment, personeelszaken en jobcoaching bij diverse organisaties, zowel in de profit als non-profit sector, bij MKB-bedrijven en multinationals.

Oskamp, R.R. (Rudi)

Oskamp, R.R. (Rudi)

PA Consulting Group

R.R. (Rudi) Oskamp werkt meer dan tien jaar bij PA Consulting Group en adviseert organisaties in verschillende sectoren op het gebied besturing, beheersing en performance management, met een bijzondere interesse in de toepassing van data-innovaties op deze aandachtsgebieden. Rudi heeft een achtergrond in financial audit en bestuurlijke informatievoorziening en heeft voor PA gewerkt als auditor en adviseur.

Krol, Ing. M.A. (Michiel) MBA

Krol, Ing. M.A. (Michiel) MBA

PA Consulting Group

Ing. M.A. (Michiel) Krol MBA werkt acht jaar bij PA Consulting Group en adviseert organisaties binnen en buiten de financiële sector omtrent het toepassen van data-innovatie in de risk- en compliancefunctie. Daarnaast is hij regelmatig gastdocent bij onderwijsinstellingen, zoals Nyenrode en RSM over thema´s als RegTech, integriteit en GDPR, Solvency en data governance. Vóór PA Consulting Group heeft hij elf jaar gewerkt bij Generali Assicurazioni in diverse rollen, waaronder risk manager en team manager BI en schadeactuariaat. Michiel heeft een achtergrond in bedrijfswiskunde en informatica.

Iske, P.L. (Paul)

Iske, P.L. (Paul)

Chief Failure Officer, Instituut voor Briljante Mislukkingen

Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’. Paul is oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul heeft een advies- en spreekpraktijk, gespecialiseerd in innovatie, kennismanagement en creativiteit. Hij werkt samen met een aantal partijen op het gebied van ‘Next Generation Compliance’, waarbij compliance centraal staat in een toenemende dynamische en complexe wereld Als Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO was hij verantwoordelijk voor het future center en de incubator van ABN AMRO, gericht op innovatieve en duurzame waardecreatie. Paul is aan de Universiteit Twente gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en heeft daarna bij Shell gewerkt, waar hij voornamelijk kennis binnen en buiten Shell met elkaar in verbinding bracht.

Presentatie en workshops

Presentatie 1  Compliance in een innovatieve organisatie – Peter van Vliet

 • Het inrichten van compliance bij een nieuwe beleggingsonderneming.
 • De compliance uitdagingen binnen fintech.
Workshop 1  

De innovatieve Compliance Officer – Sjoerd Hoogenbirk

 • Doorvoeren van cultuur- en gedragsverandering.
 • Gamification
Workshop 2 Wwft 2018 – Musa Elmas

 • Status Implementatie Anti-witwasrichtlijn in de Wwft
 • Wwft 2018
 • Wwft Roadmap 2018 voor inbedding en borging CDD
Workshop 3 Dit lijkt een misstand! Wat nu? – Bernadette Ouwerkerk en Annemarie Pierik

 • Incidenten, misstanden en ongewenst gedrag
 • De interne meldregeling
 • De Wet Huis voor klokkenluiders
 • De rol van de vertrouwenspersoon
Workshop 4 AFM: Foutencultuur in de financiële sector – Celine Christensen

 • Onderzoek naar gedrag en cultuur om risico’s in een onderneming vroegtijdig te signaleren. Regels alleen kunnen nooit al het gedrag vangen.
 • Een goede omgang met fouten zorgt voor een win-win situatie.
 • Handvatten om foutencultuur in de organisatie te onderzoeken.
Workshop 5 Blockchain technologie; een introductie in cryptovaluta, slimme contracten en autonome organisaties – Martijn Nuijt

 • Wat is Blockchain?
 • Waarom is het disruptief?
 • Blockchain toepassingen.
Workshop 6 Ontwikkelingen in het privacyrecht in relatie tot PSD2 – Marten Voulon

 • Actuele ontwikkelingen privacyrecht in de financiële sector.
 • Actuele ontwikkelingen PSD2
 • Relatie van privacyrecht, PSD2 en klantbelang centraal.

Het Nationaal Compliance Congres wordt georganiseerd in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deelname aan het Nationaal Compliance Congres worden 6 PE uren toegekend.

Dit symposium is geaccrediteerd in het kader van permanente educatie door Holland Quaestor. Voor deelname aan het Nationaal Compliance Congres worden 7 HQ PE punten toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Door de grote belangstelling voor het NCC is het helaas niet meer mogelijk om iedere workshop en of presentatie te kunnen volgen. U kunt zich wel inschrijven via deze website. En wij verzoeken u dan om tijdens de eerste pauze (10.45 – 11.15 uur), u te melden bij de inschrijfbalie. Daar kan dan gekeken worden bij welke workshops/presentatie er nog plek is.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Susan Tjong

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend