< p>

Nationaal Anti-witwascongres 2022

Het is bijna een retorische vraag: hoe effectief is de witwasbestrijding in Nederland? Ondanks dat steeds meer wordt herkend en aangepakt lijkt het nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Daarom willen we dit jaar tijdens het Nationaal Anti-Witwascongres reflecteren en vooruitkijken. Hoe kijken we met elkaar aan tegen het fenomeen witwassen? Welke maatregelen nemen we nu en wat zijn alternatieven? Aan welke knoppen kun jij als professional draaien in je eigen organisatie? Aan de hand van de bijdragen van een aantal experts verkennen we de mogelijkheden, om ervoor te zorgen dat iedereen geïnspireerd huiswaarts keert na afloop.

Het Nationaal Anti-Witwascongres is dé gelegenheid om jouw kennis over de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van criminaliteit snel op peil te brengen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om collega’s en experts uit het vakgebied te ontmoeten.

Datum:

dinsdag 14 juni 2022

Tijden:

9.30 tot 16.30 uur, met daarna een afsluitende borrel

Kosten:

€495,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en afsluitende borrel.

Locatie:

NBC, Nieuwegein
Tijd Programma
09.00 – 09.30 Ontvangst
09.30 – 09.45 Welkom door de dagvoorzitter: Bart de Koning
09.45 – 10.30 ‘Een andere kijk op witwas-risicomanagement’ door David Langenkamp

Tijdens deze presentatie wordt een theoretische achtergrond uit de beslissingstheorie geschetst in de vorm van het Cynefin-model. Afgeleid vanuit dat model worden vervolgens drie perspectieven beschreven op witwas-risicomanagement. Deze drie perspectieven vormen gezamenlijk een gelaagde kijk op het risicomanagement omtrent witwassen. Het doel is niet zozeer om voorschrijvend te zijn, maar om de discussie over en de zienswijze op AML zowel te verbreden als te verdiepen.

10.30 – 11.15 ‘Systeemanalyse van de witwasbestrijding’ Prof. dr. Jaap Schaveling en Jan Veldsink (Nyenrode Business Universiteit)

In hun bijdrage aan het NAWC schetsen Jaap en Jan hoe verschillende elementen in de witwasbestrijding samenhangen. Ze analyseren het netwerk van verschillende actoren in het netwerk. Hierbij maken ze gebruik van de methode die Jaap eerder heeft beschreven: systeemdenken. Vragen die aan de orde komen zijn: Is het witwasprobleem op te lossen op de manier waarop we dat nu doen? Hoe kijken we tegen de verschillende belangen en onderlinge afhankelijkheden aan van instituten, instellingen en de overheid? Bereid je voor op een lezing die je aan het denken zet en op basis waarvan je nieuwe inzichten opdoet.

11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.15 ‘Witwasbestrijding: een wenkend Europees perspectief’ door Ir. Simon Lelieveldt CCP

In deze lezing gaat Simon Lelieveldt in op de kansen die Europese regels bieden om witwasbestrijding beter en slimmer te doen. Vanuit een analyse van ’the house of law’ bespreekt hij de mogelijke praktische verbeteringen en vraagstukken uit de praktijk voor een bitcoin-onderneming. Daarbij komt ook het belang van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ter sprake en wat dat in de dagelijkse praktijk voor compliance-officers betekent.

12.15 – 12.20 Afsluiting plenaire programma door dagvoorzitter
12.20 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Themasessies (ronde 1)
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 Themasessies (ronde 2)
16.30 – … Afsluiting en borrel

Tijdens het middagprogramma woon je twee themasessies bij. Ongeveer twee weken voor het congres krijg je de mogelijkheid jouw keuze voor de themasessies door te geven.

Themasessie 1: Workshop Risicogebaseerde aanpak: ook minder waar het kan (door Lisanne Veldhuis en Richard Hoff, DNB) 

De Wwft gaat uit van een risicogebaseerde benadering. De maatregelen in het kader van het cliëntenonderzoek dienen te zijn afgestemd op de risico’s van de aard en omvang van de onderneming en de dienstverlening, alsmede op de risico’s van een concrete zakelijke relatie of transactie (Kamerstukken II 2017-18, 34 808, nr. 3, p. 3). In de praktijk is er veel aandacht voor hogere risico’s en de maatregelen die daarbij vereist zijn, maar hoe zit dat met lagere risico’s? In deze workshop staan we juist stil bij lagere risico’s en wat we daarbij in de praktijk zien. Passen de toegepaste maatregelen bij het lage risico of ligt overcompliance op de loer?
De workshop wordt gegeven door Lisanne Veldhuis en Richard Hoff. Zij zijn toezichthouders bij DNB. In hun functie houden zij ook toezicht op de naleving van de Wwft, onder andere door het uitvoeren van onderzoeken bij onder toezicht staande instellingen.

Themasessie 2: Verdieping systeemdenken (door prof. dr. Jaap Schaveling en Jan Veldsink)

Samenwerken gaat eigenlijk nooit alleen om personen, maar om talloze relaties en verbindingen waar deze individuen deel van uitmaken.
Je kunt spreken over complexe systemen. In die relaties ontstaan vaak allerlei verstrikkingen omdat we op korte termijn en met een beperkte scope denken en handelen. Onze oplossingen, ons handelen heeft vaak onbedoelde side effecten waar we vaak niet bewust van zijn. We bedoelen het vaak goed maar maken er met elkaar soms een puinhoop van. Systemisch denken, bewustwording van de systeempatronen is een belangrijke competentie om van goed bedoeld naar goed gedaan te komen. In deze workshop wordt de basis voor dit systemisch kijken naar je eigen handelen gelegd. Je krijgt zo inzicht in de samenhang en wisselwerking tussen (onderdelen van) systemen die samenwerking bevorderen of juist belemmeren. Je werkt aan de ontwikkeling van een systemische blik die je helpt patronen te herkennen, te begrijpen én te doorbreken.

Themasessie 3: Een andere kijk op witwas-risicomanagement (door David Langenkamp)

Vanuit het model zoals gepresenteerd in de ochtend zoekt deze workshop de discussie. Zonder format, volledig gericht op met elkaar in gesprek gaan en kijken of en wat we van elkaar kunnen leren.

Themasessie 4: Workshop Trade-Based Money Laundering (door Erwin Heuvelman)

Trade Based Money Laundering is misschien wel de vorm van witwassen die het meest wordt toegepast. Tegelijkertijd is het ook één van de meest lastige methoden om te ontdekken, aangezien vaak meerdere (internationale)bedrijven betrokken zijn. Wat is TBML nu eigenlijk? Welke verschillende vormen onderscheiden we en wat kun jij doen om TMBL te herkennen? In deze themasessie ga je zelf aan de slag, bespreken we meerdere cases en nemen we de antwoorden op deze vragen met je door.

Themasessie 5: Non Fungible Tokens (door Maarten de Borst)

Non Fungible Tokens (NFT’s) zijn hot. Deze digitale certificaten op een blockchain maken het mogelijk om onder andere muziek, kunst en verzamelobjecten digitaal verhandelbaar te maken. Er worden recordbedragen voor NFT’s neergeteld en daarmee lijkt deze nieuwe technologie een ideaal instrument om te witwassen.
In deze themasessie gaan we in op de essentie van NFT’s, hoe ze te maken en waar ze verhandeld worden. De laatste trends komen aan bod, witwasmogelijkheden en aandachtspunten voor financieel analisten.

Bart de Koning

Bart de Koning (1967) is onderzoeksjournalist en auteur van diverse boeken over privacy, politie, veiligheid en fraude. Voor Vriendjespolitiek. Fraude en Corruptie in Nederland won hij in 2018 de Anti Fraude Award. De Koning studeerde economie en werkte onder meer voor Quote, FemBusiness en HP/De Tijd. Tegenwoordig is hij zelfstandig journalist en schrijft voor Follow the money, Maarten! en de Volkskrant. Voor deze krant stelt hij jaarlijks samen met de VU en de Erasmus Universiteit de Politieke Integriteits Index op. De Koning is een veelgevraagd spreker en docent schrijfvaardigheid op de Politieacademie.

David Langenkamp

David Langenkamp begon zijn carrière in de financiële dienstverlening. Via functies in IT en business development kwam hij terecht in de zakelijke financieringen waarna hij uiteindelijk de overstap maakte naar de overheid. Hier richt hij zich op de gezamenlijke strijd van private en publieke partijen tegen witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Zijn focus ligt daarbij op de PSP-, fintech-, kansspel- en bankensector.

Erwin Heuvelman

Erwin Heuvelman is registeraccountant en heeft ruim 14 jaar ervaring in de accountancy en het bankwezen. Zijn opleiding heeft hij onder andere genoten aan de Nyenrode Business Universiteit. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere Deloitte, KPMG, ABN-AMRO en RSM. Gedurende zijn carrière heeft hij ervaring opgedaan met (internationale)audits, adviseren en het opbouwen van teams, in zowel binnen als buitenland.. De afgelopen jaren heeft Erwin zich gespecialiseerd in het onderzoeken van complexe financieel-economische criminaliteit. In zijn huidige rol begeleidt hij teams die high-profile cases onderzoeken. Tot slot ontwikkelt Erwin trainingen waaronder e-learnings en fysieke werkcolleges.

Jaap Schaveling

Prof. dr. Jaap Schaveling is hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit. Sinds 1981 is Jaap werkzaam als wetenschapper, docent, organisatiecoach en manager. Hij werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijkspolitie, de Bond van Nederlandse Architecten, de Thorbecke Academie – Academie voor Overheidsmanagement en de ArboUnie-Zwolle.

Jaap is sinds 1997 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Zijn doelgroep zijn executives, mensen met (veel) werkervaring. De missie van Jaap is om mensen, teams en organisaties te stimuleren om als zelf organiserende, lerende systemen hun toegevoegde waarde voor de samenleving verder te ontwikkelen. Hij stimuleert persoonlijk meesterschap en vakmanschap, eenvoudig, wakker, contactvol en dienstbaar in het leven staan om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame voor alle actoren leefbare samenleving.

Lisanne Veldhuis

Lisanne Veldhuis werkt als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. In haar functie houdt zij ook toezicht op de naleving van de Wwft, onder andere door het uitvoeren van onderzoeken bij onder toezicht staande instellingen. Lisanne heeft gewerkt in de advocatuur, waar zij zich heeft gespecialiseerd in financieel toezicht en compliance.

Maarten de Borst

Maarten de Borst is consultant, docent en auteur van hét management- en onderwijsboek over cryptocurrencies NFT’s en blockchaintechnologie: Bouwen aan Digitaal Vertrouwen, dat in Q1 van dit jaar is uitgegeven bij Noordhoff Business. Hiernaast is Maarten specialist Cryptocurrencies & Financial Crime bij de Politie Eenheid Amsterdam.

Richard Hoff

Richard Hoff werkt als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. In zijn functie houdt hij ook toezicht op de naleving van de Wwft, onder andere door het uitvoeren van onderzoeken bij onder toezicht staande instellingen. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het proefschrift ‘De integere onderneming, de bedrijfscode en het recht’. Richard is kerndocent van de postgraduate opleiding Compliance & Integriteitmanagement aan de Vrije Universiteit. Verder Richard werkt als docent mee aan opleidingen van de Universiteit Twente en van het Nederlands Compliance Instituut.

Simon Lelieveldt

Ir. S.L. Lelieveldt CCP studeerde technische bedrijfskunde in Twente (1989) en werkte bij ING/Postbank, De Nederlandsche Bank en als hoofd van de afdeling Toezicht en Financiële Markten bij de NVB. Sinds 2012 ondersteunt hij als onafhankelijk adviseur actief overheid en fintechs bij compliance vragen. Sinds 2019 is hij gecertificeerd compliance professional (NCI) en in die rol actief als Compliance Officer bij Bitonic, het oudste bitcoin wisselkantoor van Nederland.

Nadere informatie volgt

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Wat maakt het nu zo leuk om compliance officer te zijn?

Wat maakt het nu zo leuk om compliance officer te zijn?

We schrijven regelmatig over het compliancevak. In deze bijdragen gaat het vaak om een bepaald inhoudelijk onderwerp, zoals bijvoorbeeld witwasbestrijding, zorgplicht, omzeiling van sancties of vertrouwenspersonen. Maar wat nu als je je nog afvraagt of het compliancevak wel iets voor jou is? Kan je dan voldoende met deze inhoudelijke artikelen en blogs? Misschien niet. Daarom schrijven we deze blog over het vak van de compliance officer.

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Een deuk in een pakje boter

Een deuk in een pakje boter

Hoeveel is ervaring nog waard? Wellicht vragen de (bijna) pensionado’s van nu zich dat wel eens af. Je zou toch zeggen dat we kunnen leren wat in het verleden al ernstig mis is gegaan. Niet alleen voor bedrijven geldt dat, maar ook in internationaal opzicht.

Send this to a friend