< p>

Masterclass Zorgplicht

Financiële ondernemingen hebben op het gebied van zorgplicht te maken met strengere regels, nieuwe internationale wet- en regelgeving, klachten van klanten en technologische ontwikkelingen. Daarnaast is het klantbelang één van de speerpunten van de toezichthouder. Om deze redenen wordt de Masterclass Zorgplicht aangeboden. Tijdens deze Masterclass worden de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van Zorgplicht door professionals uit de praktijk gefileerd.

De doelstelling van deze Masterclass is de deelnemers een actueel en diepgaand inzicht te geven van de internationale/ nationale en technologische ontwikkelingen op het gebied van Zorgplicht. Daarnaast willen wij de compliance professionals bij banken, verzekeraars en financiële dienstverleners inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en trends bij het Kifid. Door complexe ontwikkelingen op het gebied van zorgplicht uiteen te zetten en te ontrafelen, kan het klantbelang ook in de toekomst centraal worden gezet.

Datum:

7 november 2017

Opleidingsduur:

1 dag, 09:00 – 19:00 (optioneel diner om 19:00)

Kosten opleiding:

€1.170,- (vrijgesteld van btw)
Inclusief koffie, thee, lunch en diner

Tijdens deze Masterclass worden de volgende onderwerpen diepgaand behandeld:

 • De ontwikkelingen binnen het Kifid
 • Zorgplichtontwikkelingen (nationaal en internationaal)
 • FinTech & Zorgplicht

Ontwikkelingen, trends en onderwerpen die onder andere zullen worden behandeld:

 • Actualiteiten MiFID II, IDD en Europese ontwikkelingen;
 • Inzage in de nieuwe werkwijze van het Kifid;
 • Trends die het Kifid onderscheidt;
 • Actualiteiten jurisprudentie (niet alleen zal worden stilgestaan bij civielrechtelijke jurisprudentie, maar ook bij bestuursrechtelijke jurisprudentie die voor de compliance- en handhavingspraktijk van belang is (AFM en DNB).
 • Ontwikkeling op het gebied van productontwikkeling;
 • De ontwikkelingen op het gebied van Fintech & Zorgplicht;
 • De focus van de toezichthouder op het gebied van technologische ontwikkelingen
 • Actuele uitspraken van het Kifid; wat zijn voor de praktijk de meest belangrijke uitspraken.

Masterclass Zorgplicht

Tijden Programma Docent
09:00-09:15 Ontvangst
 09:15-12:15 De ontwikkelingen binnen het Kifid mr. E.C. (Eveline) Ruinaard
12:15-13:15 Lunch
13:15-16:30 Zorgplichtontwikkelingen (nationaal en internationaal) mr. F.M.A. (Frank) ’t Hart
16:30-17:00
Snack
17:00-19:00 Fintech & Zorgplicht mr. M. (Mirèl) ter Braak
19:00 Afsluiting

mr. E.C. (Eveline) Ruinaard

mr. E.C. (Eveline) Ruinaard

Voorzitter Geschillencommissie Kifid

Eveline Ruinaard is sinds januari 2017 Voorzitter van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). In die functie heeft zij ook de leiding over de organisatie van Kifid.

Van januari 2013 tot December 2016 was zij werkzaam als directeur Bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Daarvoor heeft zij twintig jaar als rechter en seniorrechter bij drie verschillende rechtbanken gewerkt, met name in het strafrecht en het bestuursrecht. Van 2008 tot 2012 was zij lid van het bestuur van Rechtbank Arnhem (nu Rechtbank Gelderland).

mr. F.M.A. (Frank) ’t Hart

mr. F.M.A. (Frank) ’t Hart

Hart Advocaten

Mr. F.M.A. (Frank) ’t Hart is advocaat te Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het financieel recht, in het bijzonder compliance, marktmisbruik, zorgplicht en litigation. Hij publiceert en doceert regelmatig op deze gebieden. Hij is redacteur van diverse juridische tijdschriften en is daarnaast rechter-plaatsvervanger.

mr. M. (Mirèl) ter Braak

mr. M. (Mirèl) ter Braak

Autoriteit Financiële Markten

Mirèl ter Braak heeft momenteel de functie van senior beleidsadviseur binnen het Programma Team Innovatie & Fintech bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, investeringen, verzekeringen en leningen. Door het toezicht op het gedrag van de financiële markten streeft de AFM om een ​​bijdrage te leveren aan de integere en efficiënte werking van deze markten. De missie van het programma team is ervoor te zorgen dat de AFM technologische innovatie in de financiële sector accommodeert voor zover het bijdraagt ​​aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland. Dit impliceert dat het team zich ook richt op de risico’s die verband houden met innovatie en fintech.

 

Mirèl’s verantwoordelijkheden binnen het team zijn het creëren van een overzicht van innovatieve en fintech concepten die een impact hebben op de sector en de AFM, waarbij innovatieve spelers worden geaccommodeerd door knelpunten aan te pakken en (onnodige) belemmeringen te verminderen en eventueel aanpassingen aan het wettelijk kader voor te stellen. Dit teneinde onnodige belemmeringen weg te nemen en mogelijke risico’s te adresseren. Verder is Mirèl verantwoordelijk voor de internationale activiteiten van de AFM voor zover deze zien op innovatie en fintech. Vóór haar huidige functie heeft Mirel gewerkt als senior beleidsadviseur voor de afdeling Strategie, Beleid en Internationale Zaken bij de AFM. Mirèl heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Deze Masterclass is bedoeld voor compliance professionals werkzaam bij banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners met ervaring op het gebied van Zorgplicht. Let op, de masterclass is geen kennismaking maar een sterke verdieping op het onderwerp.

Masterclass Zorgplicht vindt plaats in:

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

3438 LC NIEUWEGEIN

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om 9 PE-uren toe te kennen aan de Masterclass Zorgplicht.

U ontvangt een bewijs van deelname.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Eva Abbing

Gerelateerde informatie

administratief medewerker compliance

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Studieschuld BKR registreren?

Studieschuld BKR registreren?

De discussie omtrent de BKR-registratie van een studieschuld is weer opgelaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die een huis wil kopen een studieschuld verzwijgt. Hypotheekadviseurs- en verstrekkers zijn bij het bepalen van hoeveel iemand kan lenen afhankelijk van de informatie die de klant verstrekt over een eventuele bestaande studieschuld.

Send this to a friend