< p>

Masterclass Soft Controls & Behavioral Compliance 

Tijdens de Masterclass Soft Controls & Behavioral Compliance geven wij u inzicht in uw organisatiecultuur en de praktische toepasbaarheid hiervan. Er worden theorieën behandeld waarmee u direct aan de slag kunt.

Deze opleiding is een meerdaagse opleiding. Tussen de bijeenkomsten moeten de deelnemers een opdracht maken die tijdens de volgende bijeenkomst wordt besproken. Het is verstandig om voor het uitwerken van de opdracht acht tot twaalf uur te reserveren.

Startdatum:

15 mei 2018

Opleidingsdata:

Het kader van soft controls: 15 mei 2018
Soft controls in eigen praktijk: 26 juni 2018
Ervaringen uit de praktijk: 18 september 2018

Opleidingsduur:

3 dagen

Kosten:

€ 2.600, — (vrijgesteld van BTW).

Eerste bijeenkomst ‘het kader van soft controls’

Tijd Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst 
09:00-09:15 Welkom & Introductie
09:15-12:30 Van compliance naar integriteit, van integriteit naar cultuur
Wat zijn soft controls?
Introductie methodieken Soft Controls
Soft Controls in de praktijk
 Cora Wielenga
12:30-13:15 Lunch
13:15-16:45 Procesaanpak
Informatie verzamelen: Observeren
Sip Koole
16:45-17:00 Evaluatie & afsluiting

Tussen eerste en tweede bijeenkomst:
Uitvoeren van observatieopdracht

 

Tweede bijeenkomst ‘Soft Controls in de eigen praktijk’

Tijd Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-09:15 Terugblikken op eerste lesdag
09:15-10:00 Terugblik eigen praktijk
10:00-12:30 Werken met soft controls
Informatie verzamelen: Interviewen op soft controls
 Sip Koole
12:30-13:15 Lunch
13:15-16:45 Werken met soft controls

Informatie verzamelen: documentenanalyse
Wat wil jij bereiken met Soft Controls monitoring?
Plan van aanpak: soft controls in mijn praktijk

 Hakan Honders
16:45-17:00 Evaluatie & afsluiting

Tussen tweede en derde bijeenkomst:
Uitvoeren van gestandaardiseerd interview in de eigen organisatie aan de hand van een reflectieopdracht.

 

Derde bijeenkomst ‘Ervaringen uit de praktijk’

Tijd Programma Docent
08:45-09:00 Ontvangst
09:00-12:30 Visie van DNB op soft controls & behavioral compliance  Suzan Verheij
12:30-13:15 Lunch
13:15-14:00 Terugblik
Ervaringen bespreken
 Sip Koole
14:00-16:45 Leervragen behandelen*
Van informatie verzamelen naar bevindingen.
Van bevindingen naar aanbevelingen
 Sip Koole
16:45-17:00 Evaluatie & afsluiting 

* Dit dagdeel kan eventueel eerder afgerond zijn wanneer het een kleine groep is en daardoor minder leervragen te behandelen zijn.

Deze opleiding is geschikt voor compliance officers, integriteitsfunctionarissen, auditors, bestuurders, managers en adviseurs uit alle sectoren. Basiskennis van compliance is een vereiste om de rol van de compliance officer te begrijpen. Het NCI richt zich bij voorbeelden en in het algemeen op de financiële sector. Bij deze masterclass is het goed mogelijk voor deelnemers om parallellen te trekken naar de sector waarin hij/zij werkzaam is. Dit horen wij ook terug van deelnemers uit bijvoorbeeld de publieke sector, zorg, accountantskantoren en multinationals.

Koole, drs. S. (Sip)

Koole, drs. S. (Sip)

Spijkman training & organisatieadvies

Als sociaal psycholoog train en coach ik, sinds 2000, professionals binnen de zakelijke dienstverlening. Ik ben mede-eigenaar van Spijkman training en organisatieadvies.
Cultuur meetbaar maken, oorzakenanalyses, beïnvloeden, soft controls, professionele ontwikkeling zijn terugkomende thema’s in mijn werk. Door het persoonlijke contact dat ik met de deelnemers maak, creëer ik een open en kritisch proces in een veilige leeromgeving. Ik maak ‘blinde vlekken’ en persoonlijke valkuilen zichtbaar. Dit kan confronterend zijn, vaak ook verassend, hoe dan ook eerlijk, helder en altijd gericht op het (her-)pakken van regie.

Honders, Drs. H. (Hakan)

Honders, Drs. H. (Hakan)

Indehaeck

Hakan Honders is werkzaam als zelfstandig adviseur, trainer en coach op het snijvlak van ethiek, gedrag en cultuur. Hij begeleidt organisaties, teams en specifiek compliance & risk professionals in het (leren) versterken van een ‘speak-up’ cultuur en de vaardigheden die daarbij nodig zijn. Hakan is daarnaast werkzaam als part-time docent in het hoger onderwijs.

Zijn eerdere werkervaring wordt gevormd door verschillende rollen als adviseur / trainer op het gebied van integriteit, compliance officer training & awareness en extern toezichthouder gedrag en cultuur. Hakan heeft gewerkt in en voor de financiële sector, woningcorporaties, de bouw sector, de (semi) overheid en het onderwijs.

Hakan Honders heeft Ontwikkelingsstudies en Bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aangevuld met een post doctorale opleiding internal/operational audit. Hakan heeft tot slot een opleiding tot gecertificeerd teamcoach afgerond bij de School voor Coaching.

 

Wielenga, C.A. (Cora)

Wielenga, C.A. (Cora)

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

Verheij, Drs. S.F. (Suzanne)

Verheij, Drs. S.F. (Suzanne)

De Nederlandsche Bank

Suzanne werkt sinds het voorjaar van 2012 als Compliance Officer voor De Nederlandsche Bank (DNB). Na haar studie Beleid- en Organisatiewetenschappen startte ze in 2005 als Rijkstrainee en beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar zij verschillende functies vervulde. Vanaf 2009 werkte Suzanne als beleidsmedewerker bij het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Zij hield zich hier voornamelijk bezig met het geven van integriteitsadvies, het ontwikkelen van beleid en het verzorgen van workshops en congressen.
In 2012 maakte ze de overstap naar DNB. Haar verantwoordelijkheden omvatten thema’s als teamontwikkeling, beleidsontwikkeling en bewustwording op het gebied van integriteit waarbij aan zowel de rol van medewerkers als de rol van managers aandacht wordt besteed. In deze functie organiseerde zij onder andere een self-assesment integriteit voor managers en een perceptiemeting over integriteit binnen DNB.

De masterclass wordt georganiseerd in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleidingen worden 21 PE uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielinga

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend