Leergang Dutch Caribbean

Compliance in the Dutch Caribbean krijgt vanuit de wetgever en toezichthouders,
zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Centrale Bank van Aruba,
als ook de Nederlansche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, steeds meer
aandacht. Reden temeer om ervoor te zorgen dat compliance binnen uw
organisatie goed gewaarborgd is.

Startdatum:

1,2,3 en 4 april 2019

Opleidingsduur:

4 dagen

Studiebelasting:

60 uur (inclusief zelfstudie en toetsing)

Kosten:

AWG/ANG 4.750,- inclusief alle studiemateriaal,  examengeld, lunch en belasting

De Leergang Compliance Dutch Caribbean bestaat uit vier aaneengesloten lesdagen en wordt georganiseerd op Curaçao. De training is ook toegankelijk voor personen in die functie werkzaam op Aruba, Bonaire, St. Maarten of in Suriname.

De Leergang gaat door vanaf een minimum inschrijving van 12 personen. Tot 2 weken voor aanvang van de opleiding kan deze geannuleerd worden. U ontvangt bij annulering uw inschrijfgeld retour. Eventuele kosten die u zelf gemaakt heeft kunnen niet worden gereclameerd.

Tijdens de leergang wordt er onder meer aandacht besteed aan:
• de taken van de compliance officer;
• het uitvoeren en interpreteren van een risicoanalyse;
• het ontwikkelen en implementeren van een compliance program;
• het inrichten van een AML/CFT-programma;
• het uitvoeren van CDD-onderzoeken op basis van een risk-based approach;
• privacyaspecten.

Dag 1: Oriëntatie compliance en integriteit

Tijden Programma Docent
08.00 – 08.20
Ontvangst en kennismaking
08.20 – 11.45 Geschiedenis van compliance
Compliancefunctie en inrichting
Taken en bevoegdheden
Compliance programma
11.45 – 13.00
Lunch
13.00 – 16.15 Compliance & Integriteit
Awareness
Toekomst van compliance
Compliance in de praktijk en dilemma training
16.15 – 16.30
Afsluiting eerste dag

Dag 2: Integere bedrijfsvoering en CDD

Tijden Programma Docent
08.00 – 11.45 Integere uitoefening van het bedrijf
Incidentenmanagement / klokkenluidersregeling
Employmentscreening
11.45-13:00 Lunch
13:00-16:15 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Clientonderzoek, identificatie en verificatie
Melding ongebruikelijke transacties
16:15-16:30 Afsluiting tweede dag

Dag 3: Toezicht

Tijden Programma Docent
08.00 – 11.45 Toezicht en compliance
Opbouw toezichtswetgeving
Rol interne toezichthouders (Compliance/RvC)
Rol externe toezichthouders
11.45 – 13.00
Lunch
13.00 – 16.15 Privacyregelgeving
Kwaliteit van dienstverlening
Productontwikkeling en compliance eisen
16:15 – 16.30
Afsluiting derde dag

Dag 4: Compliance risicomanagement

Tijden Programma Docent
08.00 – 11.45 Compliance risicomanagement
Compliance monitoring
11.45 – 13.00
Lunch
13:00 – 16:15 Compliance in de praktijk
Casus
Multiple choice examen
16:15 – Afsluiting, evaluatie en borrel

De doelgroep bestaat uit compliance officers en compliancemedewerkers met ervaring in een relevante functie.

De opleiding betreft geen oriëntatie maar is een verdieping in de verschillende onderwerpen die de compliancefunctie
omvat.

De Leergang Compliance Dutch Caribbean is Nederlandstalig.

Ruud van der Mast

Ruud van der Mast

Nederlands Compliance Instituut

Ruud van der Mast is sinds 2006 als (senior) compliance consultant/trainer werkzaam bij het NCI, hij heeft een financieel juridische achtergrond. Sinds 1 mei 2013 is hij directeur en in de periode daarvoor vervulde hij de functie van adjunct directeur. Ruud treedt op als externe compliance officer voor financiële ondernemingen, waaronder diverse beleggingsondernemingen, verzekeraars, kredietinstellingen en pensioenfondsen. Tevens is hij belast met het uitvoeren van compliance screenings en het opstellen van compliance programs en het inrichten van (integriteits)beleid bij verschillende Nederlandse en internationale financiële ondernemingen. Ruud is binnen de directie, onder andere, verantwoordelijk voor de coördinatie van de NCI-opleidingen. Tevens is hij als trainer op het gebied van compliance & integriteit, kwaliteitseisen en zorgplicht verbonden aan verschillende opleidingen waaronder de Leergang Compliance, de Leergang Compliance Trust en verschillende e-learning modules.


Martin Vente

Martin Vente

Nederlands Compliance Instituut

Martin heeft een ruime ervaring als compliance professional. Na vele jaren in een bancaire omgeving te hebben gewerkt, is hij sinds 2014 senior compliance officer bij het NCI waar hij diverse financiële en niet financiële ondernemingen bij staat met verschillende compliancediensten. Ook treedt hij op als docent.

foto jeanette

Jeanette Solognier

Compliance Services Caribbean

Jeanette Solognier is werkzaam voor Compliance Services Caribbean (CSC) vanuit het kantoor op Aruba. Jeanette is actief als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse financiële- en niet financiële ondernemingen op voornamelijk Aruba, maar ook de andere eilanden van de Dutch Caribbean en Suriname. Gelet haar achtergrond verricht zij ook fraude- en achtergrondonderzoeken. Jeanette is CAMS gecertificeerd en maakt deel uit van het managementteam van Compliance Services Caribbean / Forensic Services Caribbean.

Voordat Jeanette toetrad tot CSC is zij werkzaam geweest bij het Korps Politie Aruba, de belastingaccountantsdienst Aruba, het Recherche Samenwerkingsteam en een accountants/belastingadvieskantoor.

 

foto benno

Benno van Leeuwen

Compliance Services Caribbean

Benno van Leeuwen is werkzaam voor Compliance Services Caribbean (CSC) vanuit het kantoor op Curaçao. Benno is actief als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse financiële- en niet financiële ondernemingen op de diverse eilanden van de Dutch Caribbean en Suriname. Gezien zijn achtergrond is hij gespecialiseerd op het gebied van compliance, fraude onderzoeken en Forensic IT. Benno is CFE en CAMS gecertificeerd en maakt deel uit van het managementteam van Compliance Services Caribbean / Forensic Services Caribbean.

Voordat Benno toetrad tot CSC is hij werkzaam geweest bij Politie Haaglanden (den Haag) en was hij werkzaam bij en later hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen.

 

De Leergang Compliance Dutch Caribbean zal plaats vinden in het trainingscentrum van Compliance Services Caribbean te Curaçao.


Examen

Om de leergang succesvol af te ronden moet de deelnemer een examen afleggen. Het examen bestaat uit een multiple
choice-toets en een praktijkopdracht. Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een diploma en wordt hij door het Nederlands Compliance Instituut geregistreerd in
het register voor compliance officers in de Dutch Caribbean.

Deelnemers die de Leergang Dutch Caribbean met goed gevolg hebben afgerond worden door het NCI geregistreerd als Compliance Professional Dutch Caribbean. In onderstaand register zijn de namen van de geregistreerde professionals opgenomen:

Naam deelnemer Datum opname register:
L. (Lucien) Bergwijn 24-08-2015
M. (Michaela) Bolivar 02-06-2015
C.T. (Corina) Bulo – Capriles 03-08-2015
S. (Susan) van Dijk 23-06-2015
mr. J.J.G. (Jarzinho) Giel 23-06-2015
M. (Melanie) Holleboom 23-06-2015
J. (Jennifer) Jacobs 02-06-2015
A.R.D.M. (Ashna) Kamta 23-02-2017
J. (Julienne) Koolman 23-06-2015
A. (Anaritza) Kranwinkel 23-06-2015
S. (Stefanie) Kronenberg 23-06-2015
A. (Arlene) de Lange 23-06-2015
J. (Jonathan) Looman 23-06-2015
M. (Marcel) ’t Mannetje 23-06-2015
R. (Richeline) Martina-Joe 03-08-2015
S. (Sammy) Mourillon 03-08-2015
L. (Leydi) Ortegon 03-08-2015
A.G. (Allis Gabriela) Sargo Ribeiro 23-02-2017
J. (Julie) Tchong 23-06-2015

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Martin Vente

Gerelateerde informatie

Ze zeggen wel eens oud gedaan, is jong geleerd

Ze zeggen wel eens oud gedaan, is jong geleerd

“Vroeger, jongen, dat waren nog eens tijden! Als je in het café twee mensen hoorde praten over een aanstaande deal, dan kon je daar op de beurs nog een mooie cent mee verdienen!” Je ziet het bijna voor je gebeuren. Die tijden zijn echter voorbij. Er kwamen regels om een ‘level playing field’ te bewerkstelligen. Het moest eerlijker, maar hoe goed hebben we het marktmisbruik risico onder controle? Het mag dan wel één van de oudste thema’s zijn in het compliance vakgebied, maar betekent dat ook dat we klakkeloos ervan uit moeten gaan dat dit risico afdoende wordt beheerst?

Tech-tical thinking

Tech-tical thinking

We leven in een wereld van verandering. Vooral op technisch gebied gaan de ontwikkelingen snel en dit zal nog wel even zo doorgaan. Ontwikkelingen als Blockchain en Big Data waren ‘hot’, maar was dit wel terecht? Binnen Compliance wordt ook regelmatig onderzocht of dergelijke ontwikkelingen ook relevant zijn voor ons vakgebied. In deze blog wordt ingegaan op de ontwikkelingen en mogelijke uitdagingen.

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

Deze module besteedt aandacht aan integriteit en ethiek en het managen hiervan.

Send this to a friend