< p>

Leergang compliance profit & non-profit

Bent u werkzaam op het gebied van compliance en wilt u zich specialiseren in het compliancevak? Dan is deze opleiding geschikt voor u.

Van oudsher staat de Leergang Compliance Professional hoog aangeschreven bij compliance officers in de financiële sector. Steeds meer compliance officers zijn actief in andere sectoren, daarom hebben we een opleiding ontwikkeld voor de profit en non-profit sectoren. Deze nieuwe leergang heeft hetzelfde niveau als de traditionele leergang.

In de Leergang voor profit en non-profit zoomen we in op thema’s die relevant zijn voor deze sectoren. We  behandelen specifieke onderdelen uit het compliancevak, waaronder; governance, gedrag en cultuur, soft controls, ethiek, anti-corruptie, Psychosociale arbeidsbelasting, gezonde en veilige werkomgeving, vertrouwenspersoon, employmentscreening, privacy, fraudepreventie en fraudebestrijding en de rol van de toezichthouders. Daarnaast leert u te handelen in bepaalde situaties en hoe u het geleerde toe kunt passen in de praktijk.

Het takenpakket van de compliance officer is breed en veelomvattend: van het bewaken en handhaven van gedrag, cultuur en integriteit binnen een bedrijf, tot de interne beheersing van risico’s. Compliancerisicomanagement, bewustwording en monitoring zijn daarbij belangrijke onderdelen. Om deze reden stellen werkgevers hoge eisen aan deze functionaris. Niet alleen qua competenties maar ook op het gebied van deskundigheid en integriteit.

Tijdens deze 11-daagse leergang komen alle aspecten van het vak van de compliance officer aan bod. U leert tijdens deze opleiding hoe u draagvlak kunt creëren voor het compliance vak en u krijgt houvast en gewicht om de functie op een goede manier te vervullen. Daarnaast verkrijgt u concrete middelen voor het inrichten van de compliancefunctie en ontwikkelen van een complianceprogramma.

Startdatum:

n.n.t.b. 2020

Opleidingsdata:

 • Module 1: zelfstudie
 • Module 2 dag 1:
 • Module 2 dag 2 en 3:
 • Module 3 dag 1:
 • Module 3 dag 2 en 3:
 • Module 4:
 • Module 5:
 • Module 6:
 • Module 7:

Opleidingsniveau:

HBO denkniveau

Studiebelasting:

ongeveer 300 uur

Kosten opleiding:

€7.511,- (vrijgesteld van btw).
Inclusief alle studiemateriaal en examengeld.

Kosten accommodatie en hotel:

€ 570,- voor alle modules (exclusief btw)
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de hotelovernachting wordt er  €75,- per nacht gerestitueerd.
C.A. (Cora) Wielenga

C.A. (Cora) Wielenga

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

mr. H. (Hanne) Wanders CCP

mr. H. (Hanne) Wanders CCP

Nederlands Compliance Instituut

Hanne Wanders werkt sinds 2015 bij het Nederlands Compliance Instituut als compliance officer. Zij werkt voor verschillende pensioenfondsen en verzekeraars. Zij heeft rechten gestudeerd en studeerde af op het gebied van mededingingsrecht. Na haar studie rechten heeft zij korte tijd voor de AFM gewerkt, waarna zij drie jaar werkzaam is geweest bij DNB bij het expertisecentrum toetsingen.

 

P. (Peter) Steenwijk

P. (Peter) Steenwijk

The Hague School of Applied Sciences

Peter Steenwijk is jurist en bedrijfskundige en docent risicomanagement. Hij doet onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering aan de The Hague School of Applied Sciences. Daarnaast is hij een ervaren trainer op het gebied van operational audit, risicomanagement en adviesvaardigheden. Voorheen onder meer werkzaam bij KPN, Ernst & Young en het ministerie van Economische Zaken.

mr. J. (Jan) Cuppen MMO EMoC

mr. J. (Jan) Cuppen MMO EMoC

CILUX Compliance Consultancy

Jan Cuppen adviseert en ondersteunt via zijn bureau CILUX Compliance Consultancy ondernemingen, instellingen en organisaties bij compliance- en integriteitsvraagstukken in brede zin, bij het opzetten en verbeteren van generieke (internationale) compliance- en integriteitsprogramma’s en bij het inrichten van de compliance functie. Ook verricht hij interim-werkzaamheden op genoemde gebieden en neemt hij voor opdrachtgevers (tijdelijk) de compliance functie of de export compliance functie waar.

Na het vervullen van diverse leidinggevende rollen op juridisch en HR-gebied, richt hij zich vanaf 2004 volledig op het vakgebied Compliance & Integriteit, in het bijzonder compliance strategie, export compliance en compliance monitoring.

R.J.H. (Raimond) Stappers

R.J.H. (Raimond) Stappers

Nederlands Compliance Instituut

Raimond Stappers is sinds 1 januari 2017 werkzaam, als senior compliance officer bij het Nederlands Compliance Instituut. Raimond treedt op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen.

 

Mr. H. (Huib) Gardeniers

Mr. H. (Huib) Gardeniers

Net2Legal

Mr. Huib Gardeniers is directeur en adviseur bij Net2Legal Consultants (www.n2l.nl). Hij is al meer dan 25 jaar in wisselende hoedanigheden betrokken bij privacy wet en regelgeving. Na werkzaamheden voor de toezichthouder werkte hij voor de ICT branche organisatie. Hij is onder meer voorzitter van de Raad van Beroep voor EXIN, voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, voorzitter van de Privacycommissie DICA, bestuurslid van de Vereniging voor Privacy Recht (VPR), secretaris van het College voor Klachten en Beroep van SIDN, Voorzitter werkgroep Convenant Privacy en Onderwijs, en lid redactieraad van het tijdschrift Privacy & Informatie.

Dr. mr. E. (Eric) Schreuders

Dr. mr. E. (Eric) Schreuders

Net2Legal

Dr. Eric Schreuders is directeur en adviseur bij Net2Legal Consultants (www.n2l.nl). Hij is al meer dan 20 jaar in wisselende hoedanigheden en vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij privacy wet en regelgeving. Hij werkte onder andere bij de nationale toezichthouder, aan de Universiteit en Tilburg. Zijn werkzaamheden betreffen zowel gegevensverwerking door het bedrijfsleven als door de overheid en omvatten diverse sectoren zoals de financiële, de medische en de telecommunicatiesector.

Mr. H.C.E.P.J. (Eric) Janssen

Mr. H.C.E.P.J. (Eric) Janssen

Kneppelhout Korthals Advocaten

Als advocaat is Eric gespecialiseerd in mededingingsrecht, staatsteun, marktordening in de landbouw (GMO) en compliance. Naast zijn werk bij Kneppelhout is Janssen buiten promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit en onderzoekt hij de ‘De rol van producentenorganisaties in het gemeenschappelijke landbouwbeleid’.

Spijkman Training en Advies

Spijkman Training en Advies

Spijkman Training en Advies

Spijkman training & organisatieadvies traint en adviseert al sinds 1992. Wij zijn sterk in het ontwikkelen van inhoudelijke experts, adviseurs en management die waarde willen toevoegen aan hun organisatie. Dit doen we altijd in nauwe samenwerking met de organisatie en in aansluiting op de vak inhoud, contextgericht dus. Eén van onze specialisaties is het trainen van de compliance professional in de beroepsopleidingen van het NCI. Je mag van ons vakkundigheid en scherpzinnigheid verwachten. We ontmoeten je graag in de leergang Compliance Professional.

dr. E.D. (Edgar) Karssing

dr. E.D. (Edgar) Karssing

Nyenrode Business Universiteit

Edgar Karssing is als universitair hoofddocent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt al bijna twintig jaar trainingen voor compliance officers, managers en medewerkers van financiële instellingen op het gebied van ethiek en integriteit. Hij schreef een proefschrift over integriteit in theorie en praktijk en is als auteur van ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’ vaste medewerker van Tijdschrift voor compliance.

drs. F.G. (Eric) Schuiling CCP

drs. F.G. (Eric) Schuiling CCP

Nederlands Compliance Instituut

Eric geeft leiding aan het team advies & detachering van het Nederlands Compliance Instituut. Door compliancevraagstukken te koppelen aan de inzet van compliance professionals en daarbij te sturen op een goede uitvoering en verbetercyclus, ondersteunt hij opdrachtgevers van het NCI. Hij werkt graag samen aan een pragmatische, vernieuwende en effectieve aanpak van het versterken van integriteit en compliance in verschillende organisaties. Hierin staat voor hem de bedoeling van de organisatie en motivatie van mensen centraal. Voordat Eric in februari 2018 bij het Nederlands Compliance Instituut begon, werkte hij bij de Rabobank.

L.T.H.M. (Lucia) Buijs

L.T.H.M. (Lucia) Buijs

Nederlands Compliance Instituut

Lucia Buijs is sinds april 2018 in dienst bij het Nederlands Compliance Instituut als manager Kennis & Opleidingen.

drs. M. (Marnix) Willems

drs. M. (Marnix) Willems

Q&A Company

Marnix is gespecialiseerd in gespreksvaardigheden en omgaan met weerstand. Hij traint en coacht professionals die lastige gesprekken voeren als onderdeel van hun functie.
Doelgroepen zijn fraudeonderzoekers en compliance medewerkers van banken en verzekeraars, inspecteurs, zorgconsulenten, rechercheurs etc.

Marnix is organisatiepsycholoog. Hij begon zijn carrière bij de Universiteit van Groningen, waar hij als docent verantwoordelijk was voor verschillende cursussen op het gebied van groepsdynamische, sociale- en gespreksvaardigheden.

Vervolgens maakte hij de overstap naar de Politieacademie waar hij in de rol van docent/onderzoeker verhoorspecialisten en recherchekundigen opleidde en adviezen gaf bij complexe verhoren in het politiewerkveld. Bij de Universiteit en de Politieacademie heeft hij zijn vak als trainer en coach vormgegeven en sinds 2010 is hij zelfstandig actief in deze rollen.

Marnix Willems versterkt met passie competenties van professionals. “Luisteren naar het individu staat daarbij centraal. Als het gaat over vaardigheden van professionals dan is er altijd sprake van maatwerk; elk individu is immers anders.”

Deze leergang richt zich op het opleiden van de compliance professional in de sectoren profit en non-profit. Wij adviseren compliance officers uit de financiële sector om de Leergang Compliance Professional te volgen.

U verkrijgt inzicht in:

 • het functioneren van de compliancefunctie;
 • het beheersen van compliancerisico‛s
 • het communiceren met andere disciplines, zoals het management;
 • het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken

Na afsluiting van de opleiding bent u in staat om de volgende taken van de compliance officer uit te voeren;

 • het inrichten van de compliancefunctie en ontwikkelen van een complianceprogramma;
 • het adviseren over diverse compliance-onderwerpen en -actualiteiten;
 • het uitvoeren, begeleiden en interpreteren van risicoanalyses;
 • het monitoren van risicovolle processen, producten of diensten;
 • het creëren van awareness voor o.a. ethiek en integriteit.

Module 1: Zelfstudie

 

Module 2 dag 1: Compliancesysteem

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 09.30

Kennismaking
Introductie opleiding
Uitleg over de praktijkopdracht
Inventarisatie leervragen

09.30 – 12.30 Compliance & Integriteit
Compliancefunctie en compliance officer
Compliance Program
Compliancecyclus: Reikwijdte van compliance
Hanne Wanders
Cora Wielenga
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.45 Governance
Governancecodes
3 lines of defence
COSO: Enterprise Risk management
Ron van Loon
16.45 – 17.00
Evaluatie en sluiting

 

Module 2 dag 2 en 3: Compliancefunctie

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst Contactpersoon
09.00 – 12.30 Compliance cyclus
Introductie risicomanagement
Compliancerisicomanagement in de praktijk
Peter Steenwijk
12.30 – 13.15 Lunch  
13.15 – 16.45 Cultuur en gedrag
Compliancecyclus: bewustwording
Compliance in de praktijk
16.45 – 17.15 Snack
17.15 – 19.15 Compliance praktijk Jan Cuppen
Dag 2:
08.30 – 12.00 Compliancecyclus: Monitoring
Compliancecyclus: Rapporteren
Raimond Stappers
Cora Wielenga
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 16.15 Gedrag & Cultuur
Werken met soft controls
Toezien op gedrag & cultuur
Rapporteren over gedrag & cultuur
Hanne Wanders
Cora Wielenga
16.15 – 16.30 Evaluatie en sluiting

 

Module 3 dag 1: Integere en beheerste bedrijfsvoering (losse dag)

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 12.30 Health & Safety N.n.t.b.
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.45 Psychosociale arbeidsbelasting
Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
Vertrouwenspersoon integriteit
Speak up lijn
Marja Vos
16.45 – 17.00
Evaluatie en sluiting

 

 Module 3 dag 2 en 3 : Integere en beheerste bedrijfsvoering

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 12.30 Introductie privacywetgeving Huib Gardeniers of Eric Schreuders
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.45 Belangenverstrengeling
Anti-corruptie
RDD: Relation Due Diligence
Transparancy International
16.45 – 17.15 Snack
17.15 – 19.15 Mededinging Eric Janssen
19.15 Diner
Dag 2:
08.30 – 12.00 Employmentscreening
Bijzonder onderzoek
Persoonsgebonden onderzoek
n.n.t.b.
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 16.15 Incidentenmanagement
Fraudepreventie en fraudebestrijding
n.n.t.b.
16.15 – 16.30 Evaluatie en sluiting

Module 4: Juridisch kader en toezichthouders

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 12.30 Introductie in (toezichts)recht Eric Janssen
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.45 Toezichthouders
Rechten en bevoegdheden toezichthouders
Sanctiemaatregelen
N.n.t.b.
16.45 – 17.00 Evaluatie en sluiting

 

Module 5: Competentietraining voor compliance officers

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst 
09.0012.30 Competentietraining Spijkman training & organisatieadvies
12.30 – 13.15 Lunch
13.1516.45 Competentietraining Spijkman training & organisatieadvies
16.45 –17.00 Sluiting

 

Module 6 dag 1: Ethiek en communicatie

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst 
09.00 – 12.30 Ethiek en Communicatie
Managen van Ethiek en Integriteit
Edgar Karssing
12.30 – 13.15 Lunch
13.1516.45 Ethiek en Communicatie
Managen van Ethiek en Integriteit
Edgar Karssing
16.45 –17.00 Uitleg huiswerkopdracht
Sluiting

 

Module 6 dag 2: Managen van Ethiek en Integriteit

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst 
09.00 – 12.30 Terugkoppeling van de huiswerkopdracht
Formuleren leervragen
Managen van ethiek en integriteit II
Rol van de compliance officer
Edgar Karssing
12.30 – 13.15 Lunch
13.1516.45 Managen van Ethiek en Integriteit II (vervolg) Edgar Karssing
16.45 –17.00 Evaluatie en sluiting

 

 

Module 7: Finale van de Leergang Compliance Business & Non Profit

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst Contactpersoon
09.00 – 12.30
Compliance praktijk

Praktijk assessment

Eric Schuiling

Lucia Buijs

12.30 – 13.15 Lunch
13.1516.45 Lagerhuisdebat Marnix Willems
16.45 – 17.00 Evaluatie en sluiting

Module 2 (dag 2 en 3)
Module 3 (dag 2 en 3) vinden plaats in
De Bilderbeg

Hotel de Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

plan uw route

Module 1: zelfstudie

Module 2 (dag 1)
Module 3 (dag 1)
Module 4, 5, 6 en 7 vinden plaats in

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Examen

Tijdens de laatste module vindt een afsluitend praktijkexamen plaats.

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan de Leergang Compliance profit & non-profit (78 PE) en losse modules.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Diane Wielenga

Gerelateerde informatie

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

administratief medewerker compliance

Send this to a friend