< p>

Leergang Compliance Officer in de Zorg

Deze branchespecifieke leergang geeft u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie  in de zorgsector. We besteden aandacht aan uiteenlopende compliance-onderwerpen, zoals: de compliancecyclus, compliancerisicomanagement en ethische dilemma’s. Ook komen de toezichthouders aan het woord en nemen we ruim de tijd voor het juridisch compliancekader.

U kunt de gehele leergang volgen of de modules los afnemen.

Start opleiding:

8 oktober 2019

Opleidingsdata:

Module 1: 8 oktober 2019
Module 2: 29 oktober 2019
Module 3: 19 november 2019
Module 4: 28 november 2019
Module 5: 3 december 2019

Opleidingsduur:

5 dagen

Kosten opleiding:

€3875,– (vrijgesteld van btw).
inclusief beoordeling huiswerkopdracht en praktijkopdrachten. Kosten afsluitend examen: € 250,00 (optioneel)

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

Module 1:
Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. de compliancefunctie, het compliance program en het compliancerisicomanagement.

Module 2:
Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. compliancepraktijk, de compliancecyclus en het monitoren van compliance en handhaving.

Module 3:
Juridisch compliancekader: theorie en casuïstiek over de Mededingingswet, Wet marktordening gezondheidszorg, Kwaliteitswetgeving, en Privacywetgeving.

Module 4:
Externe toezichthouders in de zorgsector: IGJ en NZa

Module 5:
Ethiek & Communicatie: integriteit en ethiek. Vanzelfsprekend komt de behandeling van ethische dilemma‛s aan de orde.

 

Module 1: Introductie compliance, risicomanagement

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
9.00 – 12.30 uur Kennismaking & Introductie
Introductie compliance & integriteit
Compliance officer
Compliance program en reikwijdte van compliance
Cora Wielenga
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 17.00 uur Compliance cyclus
Introductie risicomanagement
Compliancerisicomanagement in de praktijk
Uitleg over praktijkopdracht
 Moniek Huisman
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Module 2: Compliancepraktijk, monitoren en handhaven

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Cultuur en gedrag
Compliancecyclus: Bewustwording
Compliance in de praktijk
Jet van Mourik
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 16.45 uur Compliancecyclus: Monitoring
Compliancecyclus: Handhaven
Cora Wielenga
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 3: Juridisch compliance kader

Tijden Programma Docent
8.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Introductie juridisch compliancekader met aandacht voor o.a. :
·  Mededingingswet
·  Wet marktordening gezondheidszorg
·  Kwaliteitswetgeving
·  Privacywetgeving
Luuk Arends

 

12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 16.45 uur Juridisch compliancekader in de praktijk met casuïstiek over o.a.:
·  Mededingingswet
·  Wet marktordening gezondheidszorg
·  Kwaliteitswetgeving
·  Privacywetgeving
Sjaak van der Heul
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 4: Externe toezichthouders

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur De toezichthouder voor de deur Dirkzwager
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 15.00 uur De organisatie van IGJ
Het toezicht van IGJ
 Rian Vos
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.45 uur De organisatie van de NZa
Het toezicht van de NZa
Rutger van Hutten
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Module 5: Ethiek en communicatie

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Kennismaking met thematiek
Herkennen, benoemen en bespreken dilemma’s met behulp van handvatten
 Edgar Karssing
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 16.45 uur Managen van ethiek en integriteit
Bespreken huiswerk en leervragen
 Edgar Karssing
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

 

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij zorginstellingen zoals:

  • controllers
  • secretarissen van de raad van bestuur
  • beleidsmedewerkers
  • kwaliteitsmedewerkers
  • compliance officers.
Wielenga, C.A. (Cora)

Wielenga, C.A. (Cora)

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

Huisman-Ebskamp, drs. M.W. (Moniek)

Huisman-Ebskamp, drs. M.W. (Moniek)

Amphia en CompliantZorg

Moniek Huisman is compliance officer bij het Amphia Ziekenhuis in Breda. Na werkzaam te zijn geweest in de farmaceutische industrie op het gebied van regulatory compliance, werkt zij nu ruim 10 jaar bij Amphia. De laatste 6 jaar bij de Kenniskern Kwaliteit en Veiligheid heeft Moniek zich vooral gericht op kwaliteitsonderwerpen als accreditatie, interne en externe verantwoording (zoals audits, prestatie-indicatoren en jaardocument), VMS, risico-inventarisaties, veiligheidsrondes en het doen van calamiteitenonderzoek. Sinds 2013 kwam hier compliance bij, om te zorgen dat het ziekenhuis inzicht heeft in de naleving van wet- en regelgeving maar ook in naleving van eigen afspraken.

In 2016 is Moniek Huisman naast haar functie bij Amphia gestart met CompliantZorg. Zij geeft zorgorganisaties inzicht, en helpt hen de compliance en integriteit te vergroten zonder de bedoeling van de zorg uit het oog te verliezen.

Mourik van, mr. M.J. (Jet)

Mourik van, mr. M.J. (Jet)

Anthonius Zorggroep

Jet van Mourik is juridisch adviseur en compliance officer bij de Antonius Zorggroep. Zij adviseert de organisatie over allerhande juridische vraagstukken, in het bijzonder op het terrein van gezondheidsrecht. Hiervoor werkte zij bij het Ministerie van Justitie, waar zij diverse overheden adviseerde over en trainde in de ontwikkeling van toezicht- en handhavingsbeleid. Kern daarbij was het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen. Als men de motieven van mensen kent om zich al dan niet aan de regels te houden, kan men interventies ontwikkelen die daar effectief op inspelen. Deze kennis past Jet nu toe bij de ontwikkeling van het compliance beleid in de Antonius Zorggroep.

Arends, Mr. dr. L.A.P. (Luuk)

Arends, Mr. dr. L.A.P. (Luuk)

Dirkzwager Legal & Tax

Luuk Arends is advocaat bij Dirkzwager Legal & Tax en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, privacyrecht en compliance. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij lid van de redactie van het blad Journaal GGz en Recht en voorzitter van de werkgroep ‘Wet Zorg & Dwang’ van brancheorganisaties ActiZ en VGN. Voorheen was Luuk werkzaam als docent en onderzoeker bij het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Heul van der, mr. S. (Sjaak)

Heul van der, mr. S. (Sjaak)

Dirkzwager Legal & Tax

Vos-Ceelen, drs. M.W.M.H. (Rian)

Vos-Ceelen, drs. M.W.M.H. (Rian)

IGZ

Mw. Drs. M.W.M.H. (Rian) Vos-Ceelen is coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naast haar toezichthoudende functie, is zij projectleider Goed Bestuur binnen de IGZ. In deze rollen heeft zij veel externe contacten in het veld, alsmede binnen VWS en branche- en beroepsorganisaties. Kwaliteit(sverbetering) en innovatie lopen als een rode draad door haar loopbaan. Voorheen had Rian diverse functies bij zorgorganisaties en beroepsverenigingen.

Hutten van, R. (Rutger)

Hutten van, R. (Rutger)

Nederlandse Zorgautoriteit

Karssing, dr. E.D. (Edgar)

Karssing, dr. E.D. (Edgar)

Nyenrode Business Universiteit

Edgar Karssing is als universitair hoofddocent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt al bijna twintig jaar trainingen voor compliance officers, managers en medewerkers van financiële instellingen op het gebied van ethiek en integriteit. Hij schreef een proefschrift over integriteit in theorie en praktijk en is als auteur van ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’ vaste medewerker van Tijdschrift voor compliance.

De leergang vindt plaats in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan hier uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleidingen worden 32 PE uren toegekend.

Na de eerste en tweede module krijgt u de mogelijkheid om een praktijkopdracht te maken. Het is niet verplicht om een praktijkopdracht uit te voeren, behalve wanneer u aanspraak wilt maken op het certificaat Compliance Officer in de Zorg of het diploma Compliance Officer in de Zorg.

Aan de praktijkopdracht zijn geen extra kosten verbonden.

Hier kunt u de inhoudelijke informatie vinden over de praktijkopdrachten. Voor module 5 is het verplicht om voorafgaande aan de module een huiswerkopdracht toe te zenden. Na inschrijving voor deze module zenden we u deze huiswerkopdracht toe.

Wanneer u de gehele leergang volgt en de praktijkopdrachten met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u het certificaat Leergang Compliance Officer in de Zorg. Als u daarnaast de afsluitende toets met een voldoende resultaat afsluit, heeft u recht op het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg.

Wanneer u de modules niet met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u een bewijs van deelname. Bij deelname aan losse modules ontvangt u een bewijs van deelname voor de modules die u hebt gevolgd.

Indien u in het bezit bent van het diploma Leergang Compliance Professional van het Nederlands Compliance Instituut, dan heeft u vrijstelling voor modules 1, 2 en 5 en hoeft u enkel modules 3 en 4 te volgen. Het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg is dan te behalen indien u de afsluitende LCOZ-toets met een voldoende resultaat behaalt.

Certified Compliance Officer Zorg
Vanaf mei 2017 hebben oud-deelnemers van de Leergang Compliance Officer in de Zorg het recht om de titel Certified Compliance Officer Zorg te gebruiken indien zij de leergang succesvol hebben afgerond. De titel Certified Compliance Officer Zorg (CCOZ) is een door het Nederlands Compliance Instituut vastgelegde titel die gevoerd mag worden door personen die in het register Certified Compliance Officer Zorg geregistreerd staan.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Compliance is nu even niet meer nodig

Compliance is nu even niet meer nodig

Je zou het misschien niet zo zeggen, maar het zijn barre en onzekere tijden. Als je naar buiten kijkt zie je geen kapotgeschoten huizen, tenminste, als je dit stuk in Nederland leest. Je ziet ook geen drommen mensen protesteren tegen een dictator die met harde hand de coronacrisis aangrijpt om politieke tegenstanders de mond te snoeren. Hier hebben we oppositieleden die al roeptoeterend 1,5 miljoen verkeerde mondkapjes regelen. Het lijkt dus allemaal vredig, maar het zou zo maar eens stilte voor de storm kunnen zijn.

Update Compliance 2020

Update Compliance 2020

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

Op 1 en 2 oktober organiseren we opnieuw de Update Compliance.

Compliance: Vertrouwen organiseren in een groeiende organisatie

Compliance: Vertrouwen organiseren in een groeiende organisatie

Compliance kan in meer of mindere mate volwassen zijn georganiseerd. In een kleine onderneming kent iedereen elkaar en staan betrokken medewerkers en andere stakeholders vaak erg intensief met elkaar in contact. Hoe anders is dat met een grotere organisatie, waar het simpelweg niet meer mogelijk en wenselijk is om iedereen met iedereen intensief in contact te brengen? Hoe organiseren we dat onderlinge vertrouwen dan?

Send this to a friend