< p>

Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering – Detacheerders

Hoe kunnen jouw gedetacheerde medewerkers een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering? Dat leren de medewerkers in deze maatwerk tweedaagse Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering die speciaal is ontwikkeld voor detacheerders. De Bootcamp stoomt medewerkers die gedetacheerd worden in de financiële sector klaar voor de praktijk en maakt deze medewerkers nog beter plaatsbaar in de markt.

Financieel economische criminaliteit: hoe herken je het en hoe bestrijd je het? Jouw medewerkers verkennen in deze bootcamp de verschillende manieren van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk. Tijdens deze maatwerk leergang voor detacheerders krijgen de deelnemers inzicht in de antiwitwasbestrijding, de antiwitwaswetgeving (Wwft), Customer Due Diligence, het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring.

Na het volgen van deze bootcamp hebben de medewerkers brede kennis opgedaan over de wetgeving en het leren herkennen van verdachte situaties, die ze vervolgens direct kunnen toepassen in de praktijk bij jullie klanten. Het Nederlands Compliance Instituut heeft inmiddels ruime ervaring met dit programma voor detacheerders. De docenten zijn professionals uit de academische, opsporing en juridische wereld. Zij bieden tijdens de Bootcamp Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering een unieke kijk in de praktijk.

Startdatum:

10 februari 2021

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie + examen
Module 2: 10 februari 2021
Module 3: 11 februari 2021

Opleidingsduur:

2 dagen

Deelnemers:

Minimaal 4 deelnemers per detacheerder.

Kosten opleiding:

Op aanvraag

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

Praktijkgids Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering + examen

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.15 uur Introductie witwassen en terrorismefinanciering
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Methoden & Technieken
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.15 uur Wet- en regelgeving AML
Wwft
Cliёntenonderzoek
Gradaties
16.15 – 16.30 uur Evaluatie & afsluiting

 

Module 3      CDD & Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.15 uur CDD Risicoanalyse: CDD Risico indicatoren
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.15 uur Transactiemonitoringproces
Transactiefilteringproces
Melden ongebruikelijke transacties
Van ongebruikelijk naar verdacht: rol FIU-NL
16.15 – 16.30 uur Evaluatie & Sluiting

Deze bootcamp is bestemd voor medewerkers van detacheerders in het financiële vakgebied. Medewerkers met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Emre, E. (Er)

Emre, E. (Er)

Simon, P. (Pierre)

Simon, P. (Pierre)

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Stork, F. (Frank)

Stork, F. (Frank)

De leergang vindt plaats in een online classroom vanwege Covid-19.

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Introductie Compliance

Introductie Compliance

U krijgt inzicht in het vakgebied Compliance, de compliancefunctie en de hieraan gerelateerde regelgeving.

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen  

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij witwasschandalen  

Onlangs werd bekend dat oud ING topman Ralph Hamers strafrechtelijke vervolging wacht vanwege zijn rol in de witwasaffaire bij ING. ING kreeg een recordschikking van 775 miljoen euro opgelegd, maar tot nu toe wist Hamers persoonlijk de dans te ontspringen. Vervolging komt nu wel ter sprake, omdat financieel activist Pieter Lakeman een zogeheten artikel 12 procedure heeft aangespannen.

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend