< p>

Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering – Detacheerders

Hoe kunnen jouw gedetacheerde medewerkers een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering? Dat leren de medewerkers in deze maatwerk tweedaagse Bootcamp Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering die speciaal is ontwikkeld voor detacheerders. De Bootcamp stoomt medewerkers die gedetacheerd worden in de financiële sector klaar voor de praktijk en maakt deze medewerkers nog beter plaatsbaar in de markt.

Financieel economische criminaliteit: hoe herken je het en hoe bestrijd je het? Jouw medewerkers verkennen in deze bootcamp de verschillende manieren van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk. Tijdens deze maatwerk leergang voor detacheerders krijgen de deelnemers inzicht in de antiwitwasbestrijding, de antiwitwaswetgeving (Wwft), Customer Due Diligence, het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring.

Na het volgen van deze bootcamp hebben de medewerkers brede kennis opgedaan over de wetgeving en het leren herkennen van verdachte situaties, die ze vervolgens direct kunnen toepassen in de praktijk bij jullie klanten. Het Nederlands Compliance Instituut heeft inmiddels ruime ervaring met dit programma voor detacheerders. De docenten zijn professionals uit de academische, opsporing en juridische wereld. Zij bieden tijdens de Bootcamp Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering een unieke kijk in de praktijk.

Startdatum:

15 juni 2021

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie + examen
Module 2: 15 juni 2021
Module 3: 16 juni 2021

Opleidingsduur:

2 dagen

Deelnemers:

Minimaal 4 deelnemers per detacheerder.

Kosten opleiding:

Op aanvraag

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

Praktijkgids Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering + examen

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.15 uur Introductie witwassen en terrorismefinanciering
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Methoden & Technieken
Emre Er
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.15 uur Wet- en regelgeving AML
Wwft
Cliёntenonderzoek
Gradaties
Frank Stork
16.15 – 16.30 uur Evaluatie & afsluiting

 

Module 3      CDD & Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.15 uur CDD Risicoanalyse: CDD Risico indicatoren
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen
Melanie van den Berg
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.15 uur Transactiemonitoringproces
Transactiefilteringproces
Melden ongebruikelijke transacties
Van ongebruikelijk naar verdacht: rol FIU-NL
Can Demir
16.15 – 16.30 uur Evaluatie & Sluiting

Deze bootcamp is bestemd voor medewerkers van detacheerders in het financiële vakgebied. Medewerkers met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Er, E. (Emre)

Er, E. (Emre)

ABN AMRO Bank N.V.

Stork, F. (Frank)

Stork, F. (Frank)

Data & Financial Services

Frank heeft in de afgelopen 20 jaar ervaring opgedaan in verschillende functies van Nederlandse Financiële Instellingen. Ongeveer 10 jaar heeft hij gewerkt in de front office als klantadviseur, de andere 10 jaar in de back office, waarvan de laatste 5 jaar Compliance adviseur. Binnen het brede vakgebied Compliance ligt zijn focus op AML / CFT vraagstukken.

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Demir, C. (Can)

Demir, C. (Can)

20 jaar in de opsporing gewerkt ( 7 jaar Koninklijke Marechaussee en 13 jaar FIOD). Particulier rechercheur ( 2 jaar), Holland Casino 1 jaar als Wwft coordinator/security manager, 2 jaar Volksbank als productmanager CDD en sinds 1 juli 2019 werkzaam bij de Rabobank als productmanager CDD Retail NL.

De leergang vindt plaats in een online classroom vanwege Covid-19.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Martin Kool

Gerelateerde informatie

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Witwassen met virtuele valuta

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend