LCO Zorg Module 4: Externe toezichthouders in de zorgsector

LCO Zorg Module 4 staat in het teken van het toezicht in de zorgsector. Twee externe toezichthouders komen aan het woord: de IGZ en de NZa. Zij leggen uit wat hun taken en hun aandachtsgebieden zijn en op welke wijze zij toezicht houden. Voorafgaand daaraan wordt besproken wat u kunt (of zou moeten)doen als de toezichthouder bij u voor de deur staat.

U kunt deze module los afnemen of de leergang in het geheel volgen.

Start opleiding:

8 maart 2018

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€910,- (vrijgesteld van btw)
De prijs is inclusief vergaderarrangement.

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Module 4:
Externe toezichthouders in de zorgsector: IGZ, NZa

Module 4: Externe toezichthouders

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur De toezichthouder staat voor de deur Dirkzwager
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 15.00 uur De organisatie van IGZ
Het toezicht van IGZ
 Rian Vos
15.00 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.45 uur De organisatie van de NZa
Het toezicht van de NZa
 Rutger van Hutten
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij zorginstellingen zoals:

  • controllers
  • secretarissen van de raad van bestuur
  • beleidsmedewerkers
  • kwaliteitsmedewerkers
  • compliance officers.
Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Dirkzwager Advocaten en notarissen

Luuk Arends is advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, privacyrecht en compliance. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij lid van de redactie van het blad Journaal GGz en Recht en voorzitter van de werkgroep ‘Wet Zorg & Dwang’ van brancheorganisaties ActiZ en VGN. Voorheen was Luuk werkzaam als docent en onderzoeker bij het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mw. Drs. M.W.M.H. (Rian) Vos-Ceelen

Mw. Drs. M.W.M.H. (Rian) Vos-Ceelen

IGZ

Mw. Drs. M.W.M.H. (Rian) Vos-Ceelen is coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naast haar toezichthoudende functie, is zij projectleider Goed Bestuur binnen de IGZ. In deze rollen heeft zij veel externe contacten in het veld, alsmede binnen VWS en branche- en beroepsorganisaties. Kwaliteit(sverbetering) en innovatie lopen als een rode draad door haar loopbaan. Voorheen had Rian diverse functies bij zorgorganisaties en beroepsverenigingen.

R. (Rutger) van Hutten

R. (Rutger) van Hutten

Nederlandse Zorgautoriteit

Deze module vindt plaats in het NBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan hier uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Aan deze module worden 7 PE uren toegekend.

Na de eerste en tweede module krijgt u de mogelijkheid om een praktijkopdracht te maken. Het is niet verplicht om een praktijkopdracht uit te voeren, behalve wanneer u aanspraak wilt maken op het certificaat Compliance Officer in de Zorg of het diploma Compliance Officer in de Zorg.

Aan de praktijkopdracht zijn geen extra kosten verbonden.

Hier kunt u de inhoudelijke informatie vinden over de praktijkopdrachten. Voor module 5 is het verplicht om voorafgaande aan de module een huiswerkopdracht toe te zenden. Na inschrijving voor deze module zenden we u deze huiswerkopdracht toe.

Wanneer u de gehele leergang volgt en de praktijkopdrachten met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u het certificaat Leergang Compliance Officer in de Zorg. Als u daarnaast de afsluitende toets met een voldoende resultaat afsluit, heeft u recht op het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg.

De LCOZ-toets zal in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn. Wanneer u de modules niet met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u een bewijs van deelname. Bij deelname aan losse modules ontvangt u een bewijs van deelname voor de modules die u hebt gevolgd.

Indien u in het bezit bent van het diploma Leergang Compliance Professional van het Nederlands Compliance Instituut, dan  heeft u vrijstelling voor module 1, 2 en 5 en hoeft u enkel module 3 en 4 te volgen. Het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg is dan te behalen indien u de afsluitende LCOZ-toets met een voldoende resultaat behaald.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer, hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Het VCO Compliance Symposium: over naleven, voorleven en inleven

Het VCO Compliance Symposium: over naleven, voorleven en inleven

We blikken terug op een bijzonder geslaagd VCO Compliance Symposium. Stijn Sarneel, voorzitter van de Vereniging Compliance professionals (VCO), trapte de dag af met een oproep aan de aanwezigen. Hij introduceerde zijn oproep met verwijzing naar de berichten die de afgelopen tijd in de pers zijn verschenen over de rol die compliance officers hebben of zouden moeten hebben

De compliance officer als scheidsrechter in het speelveld?

De compliance officer als scheidsrechter in het speelveld?

Afgelopen week nam ik deel aan het fishbowl event van A New Spring in Utrecht. Een uiterst inspirerende ochtend. Tijdens die ochtend werd onder andere het vergelijk gemaakt tussen de scheidsrechter op een sportveld en de compliance officer. Een interessant vergelijk naar mijn idee.

Send this to a friend