LCO Zorg Module 3: Juridisch compliancekader

Bij LCO Zorg Module 3 wordt het juridisch compliancekader behandeld. Er wordt aandacht besteed aan diverse toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder kwaliteitswetgeving, de Wet  marktordening gezondheidszorg en de Mededingingswet. Ook komt de privacywetgeving aan bod, zij het in vogelvlucht. Uitgebreide privacywetgeving wordt behandeld tijdens de op handen zijnde opleiding Privacy Officer in de Zorg.

U kunt deze module los afnemen of de leergang in het geheel volgen.

Start opleiding:

15 februari 2018

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€910,- (vrijgesteld van btw)

Kosten accomodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Module 3:
Juridisch compliancekader: theorie en casuïstiek over de Mededingingswet, Wet marktordening gezondheidszorg, Kwaliteitswetgeving en Privacywetgeving.

Module 3: Juridisch compliancekader

Tijden Programma Docent
8.45 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Introductie juridisch compliancekader met aandacht voor o.a. :
·  Mededingingswet
·  Wet marktordening gezondheidszorg
·  Kwaliteitswetgeving
·  Privacywetgeving
Luuk Arends
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 16.45 uur Juridisch compliancekader in de praktijk met casuïstiek over o.a.:
·  Mededingingswet
·  Wet marktordening gezondheidszorg
·  Kwaliteitswetgeving
·  Privacywetgeving
Sjaak van der Heul
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

 

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij zorginstellingen zoals:

  • controllers
  • secretarissen van de raad van bestuur
  • beleidsmedewerkers
  • kwaliteitsmedewerkers
  • compliance officers.
Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Dirkzwager Advocaten en notarissen

Luuk Arends is advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, privacyrecht en compliance. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij lid van de redactie van het blad Journaal GGz en Recht en voorzitter van de werkgroep ‘Wet Zorg & Dwang’ van brancheorganisaties ActiZ en VGN. Voorheen was Luuk werkzaam als docent en onderzoeker bij het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

mr. S. (Sjaak) van der Heul

mr. S. (Sjaak) van der Heul

Dirkzwager advocaten & notarissen

Deze module vindt plaats in het NBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan hier uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Aan deze module worden 6 PE uren toegekend.

Na de eerste en tweede module krijgt u de mogelijkheid om een praktijkopdracht te maken. Het is niet verplicht om een praktijkopdracht uit te voeren, behalve wanneer u aanspraak wilt maken op het certificaat Compliance Officer in de Zorg of het diploma Compliance Officer in de Zorg.

Aan de praktijkopdracht zijn geen extra kosten verbonden.

Hier kunt u de inhoudelijke informatie vinden over de praktijkopdrachten. Voor module 5 is het verplicht om voorafgaande aan de module een huiswerkopdracht toe te zenden. Na inschrijving voor deze module zenden we u deze huiswerkopdracht toe.

Wanneer u de gehele leergang volgt en de praktijkopdrachten met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u het certificaat Leergang Compliance Officer in de Zorg. Als u daarnaast de afsluitende toets met een voldoende resultaat afsluit, heeft u recht op het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg.

De LCOZ-toets zal in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn. Wanneer u de modules niet met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u een bewijs van deelname. Bij deelname aan losse modules ontvangt u een bewijs van deelname voor de modules die u hebt gevolgd.

Indien u in het bezit bent van het diploma Leergang Compliance Professional van het Nederlands Compliance Instituut, dan  heeft u vrijstelling voor module 1, 2 en 5 en hoeft u enkel module 3 en 4 te volgen. Het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg is dan te behalen indien u de afsluitende LCOZ-toets met een voldoende resultaat behaald.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Sharon Karsten

Gerelateerde informatie

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Deze module geeft u inzicht in taken en aandachtsgebieden van de compliancefunctie.

Update Compliance 2018

Update Compliance 2018

Deze opleiding geeft compliance professionals inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van compliance in de financiele sector, de gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving en de gewijzigde taken van de compliance officer.

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele
ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

Send this to a friend