< p>

LCO Zorg Module 1: Introductie compliance, risicomanagement

LCO Zorg Module 1 geeft u inzicht in de basisprincipes van compliance. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. de compliancefunctie, het compliance program en het compliancerisicomanagement.

U kunt deze module los afnemen of de leergang in het geheel volgen.

Start opleiding:

8 oktober 2019

Opleidingsduur:

1 Dag

Kosten opleiding:

€925,- (vrijgesteld van btw)
De prijs is inclusief vergaderarrangement.

Module 1:
Compliancefunctie: inrichten van de compliancefunctie in de zorgsector en het ontwikkelen van een compliance program.

Module 1: De Compliancefunctie

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 uur Ontvangst
9.00 – 12.30 uur Kennismaking & Introductie
Introductie Compliance & Integriteit
Compliance Officer
Compliance program en reikwijdte van compliance
Cora Wielenga
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 16.45 uur Compliancecyclus
Introductie risicomanagement
Compliancerisicomanagement in de praktijk
Uitleg over praktijkopdracht
Moniek Huisman
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij zorginstellingen zoals:

  • controllers
  • secretarissen van de raad van bestuur
  • beleidsmedewerkers
  • kwaliteitsmedewerkers
  • compliance officers.
Wielenga, C.A. (Cora)

Wielenga, C.A. (Cora)

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

Huisman-Ebskamp, drs. M.W. (Moniek)

Huisman-Ebskamp, drs. M.W. (Moniek)

Amphia en CompliantZorg

Moniek Huisman is compliance officer bij het Amphia Ziekenhuis in Breda. Na werkzaam te zijn geweest in de farmaceutische industrie op het gebied van regulatory compliance, werkt zij nu ruim 10 jaar bij Amphia. De laatste 6 jaar bij de Kenniskern Kwaliteit en Veiligheid heeft Moniek zich vooral gericht op kwaliteitsonderwerpen als accreditatie, interne en externe verantwoording (zoals audits, prestatie-indicatoren en jaardocument), VMS, risico-inventarisaties, veiligheidsrondes en het doen van calamiteitenonderzoek. Sinds 2013 kwam hier compliance bij, om te zorgen dat het ziekenhuis inzicht heeft in de naleving van wet- en regelgeving maar ook in naleving van eigen afspraken.

In 2016 is Moniek Huisman naast haar functie bij Amphia gestart met CompliantZorg. Zij geeft zorgorganisaties inzicht, en helpt hen de compliance en integriteit te vergroten zonder de bedoeling van de zorg uit het oog te verliezen.

Deze module vindt plaats in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan hier uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Aan deze module worden 6 PE uren toegekend.

Na de eerste en tweede module krijgt u de mogelijkheid om een praktijkopdracht te maken. Het is niet verplicht om een praktijkopdracht uit te voeren, behalve wanneer u aanspraak wilt maken op het certificaat Compliance Officer in de Zorg of het diploma Compliance Officer in de Zorg.

Aan de praktijkopdracht zijn geen extra kosten verbonden.

Hier kunt u de inhoudelijke informatie vinden over de praktijkopdrachten. Voor module 5 is het verplicht om voorafgaande aan de module een huiswerkopdracht toe te zenden. Na inschrijving voor deze module zenden we u deze huiswerkopdracht toe.

Wanneer u de gehele leergang volgt en de praktijkopdrachten met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u het certificaat Leergang Compliance Officer in de Zorg. Als u daarnaast de afsluitende toets met een voldoende resultaat afsluit, heeft u recht op het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg.

De LCOZ-toets zal in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn. Wanneer u de modules niet met een voldoende resultaat afsluit, dan ontvangt u een bewijs van deelname. Bij deelname aan losse modules ontvangt u een bewijs van deelname voor de modules die u hebt gevolgd.

Indien u in het bezit bent van het diploma Leergang Compliance Professional van het Nederlands Compliance Instituut, dan  heeft u vrijstelling voor module 1, 2 en 5 en hoeft u enkel module 3 en 4 te volgen. Het diploma Leergang Compliance Officer in de Zorg is dan te behalen indien u de afsluitende LCOZ-toets met een voldoende resultaat behaald.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend