< p>

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Deze eendaagse module biedt u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.U krijgt eveneens inzicht in de uitoefening van het integriteitstoezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
Het aanreiken van handvatten voor het opzetten, vormgeven en beoordelen van het CDD-beleid, met aandacht voor de CDD-risiconanalyse, de gradaties van het cliëntenonderzoek en de CDD-risicomatrix vormen de doelstellingen van deze module.

Startdatum:

9 mei 2019

Opleidingsduur:

1 dag

Kosten opleiding:

€ 925,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Examen:

Het facultatieve examen kost €134,–

Deze module gaat in op:

  • CDD-beleid
  • CDD-risicoanalyse
  • CDD-risicomatrix
  • Integriteitstoezicht DNB

Module 3       CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek 

Tijden Programma Docent
09.00 – 09.15 uur Ontvangst
09.15 – 12.30 uur Gradaties cliëntenonderzoek
CDD-beheersingsraamwerk
CDD-risicoanalyse: klant-, product- en dienstrisico’s
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen cliëntenonderzoek per risicocategorie
 Ad Kuus
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht van DNB op CDD
Resultaat thema-onderzoeken DNB
Good en bad practices
 Maarten Ligthart
16.45 – 17.00 uur Evaluatie & Sluiting

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of herziening van het CDD-beleid en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met CDD-risico’s.

Kuus, A. (Ad)

Kuus, A. (Ad)

Rabobank

Ad Kuus werkt bij het Juridische Zaken van de Rabobank en adviseert over de juridische aspecten van integere bedrijfsvoering. Hij is voorzitter van expertpool wet- en regelgeving criminaliteitsbeheersing van de NVB, en betrokken bij advisering over regelgeving rond customer due diligence. Daarnaast is hij mede-auteur van de Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering die door het NCI is uitgegeven. In 2008 heeft Ad Kuus de Compliance Award uitgereikt gekregen.

Ligthart, M.C. (Maarten) RA FFE

Ligthart, M.C. (Maarten) RA FFE

ING

Maarten Ligthart is ruim 17 jaar werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank, laatst als senior toezichthouder Expertise Centrum Integriteit. Hij hield zich met name bezig met (thema) onderzoeken en vraagstukken rondom integere bedrijfsvoering, de Wwft en Sanctieregelgeving. Hij heeft bij DNB recentelijk o.a. het thema-onderzoek geleid naar Post-event transactiemonitoringsproces bij banken, waarna nadien aanverwant daaraan het guidance paper is gepubliceerd. Daarnaast is zijn expertisegebied bijzonder onderzoek, waaronder fraude-onderzoeken. Hij studeerde accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Recent heeft hij de studie Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus Universiteit voltooid.  Per 2018 is Maarten werkzaam bij ING als Global Head Cient Activity Monitoring.

De module vindt plaats in het

Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Interesse? Schrijf u direct in!

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend