< p>

LBW aan Zee

Onze Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering in een zomers jasje

Inzicht krijgen in de problematiek van witwassen en de antiwitwaswetgeving? Maar ook in de gevolgen van non-compliance en wat daar in de praktijk tegen te doen is? Leren én even helemaal weg uit de dagelijkse omgeving, zodat je nog meer kunt halen uit de training? Onze Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering bieden we nu aan als summer school!

Op een inspirerende locatie aan zee word je in drie aaneengesloten dagen volledig op de hoogte gebracht van alle actuele onderwerpen omtrent het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, zoals ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de regelgeving van het melden van ongebruikelijke transacties.

Wist je dat de meeste ideeën en goede ingevingen niet komen wanneer u aan uw bureau zit? Waai daarom na een intense opleidingsdag uit op het strand en laat u inspireren. Naast de gebruikelijke programma onderdelen is er tevens ruimte voor een avondvullend programma in de vorm van een witwasspel met een unieke opzet.

Meld je snel aan voor deze leergang, er is slechts beperkt plaats!

Startdatum:

2 juli 2019

Opleidingsdata:

Module 1: zelfstudie
Module 2: 2 juli 2019
Module 3: 3 juli 2019
Module 4: 4 juli 2019

Opleidingsduur:

3 dagen

Kosten opleiding:

€2.600,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

€ 600,– (9% BTW)

Examen:

Het examen is inbegrepen

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

  • de problematiek van witwassen
  • de anti-witwaswetgeving
  • de gevolgen van non-compliance
  • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
  • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
  • transactiemonitoring
  • melding van ongebruikelijke transacties.

Module 1         Zelfstudie

 

Module 2        Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00
Ontvangst
09.00 – 12.30 uur Wet-en regelgeving
Cliëntonderzoek
(Melding) Ongebruikelijke transacties
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 15.15 uur Introductie en kenmerken bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Witwasmethoden en witwastechnieken
Jasmijn Vis
15.15 – 17.15 Voorbereiden opdracht transactiemonitoring Jasmijn Vis
17.15 – 18.45 Diner
19.00 – 21.00 Witwasspel

Module 3       CDD beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek 

Tijden Programma Docent
08.30 – 12.00 uur Gradaties cliëntenonderzoek
CDD-beheersingsraamwerk
CDD-risicoanalyse: klant-, product- en dienstrisico’s
Cliëntacceptatiebeleid
CDD-risicomatrix
Beheersmaatregelen cliëntenonderzoek per risicocategorie
12.00 – 12.45
Lunch
12.45 – 16.15 uur Integriteitstoezicht DNB
Inhoud en reikwijdte van het toezicht van DNB op CDD
Resultaat thema-onderzoeken DNB
Good en bad practices
16.15 – 17.15 Voorbereiding opdracht transactiemonitoring
17.15 – 21.00
Barbecue & Cocktail Night

 

Module 4         Transactiemonitoring

Tijden Programma Docent
08.30 – 12.00 Transactiefilteringsproces
Transactiemonitoringsproces
Beoordeling hits/melding ongebruikelijke transacties
Bespreken opdracht transactiemonitoring
12.00 – 12.45 uur Lunch
12.45 – 16.15 uur Rol en werkwijze van FIU-NL
MOT-melding: van ongebruikelijk naar verdacht
16.15 – 16.30 uur Evaluatie
16.30 – 17.30 Examen

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Vis, Drs. J.T.M. (Jasmijn)

Vis, Drs. J.T.M. (Jasmijn)

Nederlands Compliance Instituut

Jasmijn is sinds juli 2018 werkzaam bij het NCI als junior compliance officer, met de focus op Customer Due Diligence. Zij heeft tijdens haar studie Criminologie aan de VU te Amsterdam onder meer gewerkt bij de Dienst Regionale Recherche. Jasmijn heeft als inwerktraject stages gelopen bij drie banken op het gebied van cliëntonderzoek en transactiemonitoring. Op dit moment voert zij een detacheringsopdracht bij een groot advocatenkantoor uit. Daarnaast is Jasmijn betrokken bij de inhoudelijke organisatie van het Nationaal Anti-Witwascongres en de actualisering van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

De leergang vindt plaats in het:

Bilderberg Europahotel
Zwolsestraat 2
2587 VJ DEN HAAG

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 20 PE uren toegekend.

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma. Het examen is bij deze leergang inbegrepen en wordt op dag 3 afgenomen.

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Lisan van Zante

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?

Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?

De financiële sector wordt de duimschroeven aangedraaid. Er zijn initiatieven gelanceerd om met een betere samenwerking tussen bijvoorbeeld publieke en private partijen dit effectiever en efficiënter aan te pakken. Al deze initiatieven en activiteiten kosten de sector handenvol geld en tijd. Wat ook kan worden gestoken in het stimuleren van een duurzame economie om maar eens wat te noemen. Moeten we blijven doorgaan op de ingeslagen weg?

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend