Opleiding Functionaris gegevensbescherming Zorg

Privacy: een van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen periode. En dat geldt zeker voor privacy binnen de zorgsector, waar het verzamelen, het verwerken en het delen van persoonsgegevens onlosmakelijk zijn verbonden aan de diensten die in de sector worden verleend. Zonder persoonlijke informatie is het immers onmogelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de regelgeving op het gebied van privacy aangescherpt. En dat maakt het er niet makkelijker op. Want welke regels gelden nu precies voor het verzamelen, verwerken en het delen van persoonsgegevens binnen de zorgsector? Wie mag wat inzien als het gaat om persoonlijke gegevens en waarom? Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van privacy gevoeligegegevens? Hoe geef je invulling aan de functie van functionaris gegevensbescherming?

De opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg heeft als doel om u inzicht te verschaffen in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie functionaris gegevensbescherming van belang zijn. De aanpak is zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief.

Start opleiding:

15 en 16 november 2017

Opleidingsduur:

2 dagen

Kosten opleiding:

€1490,– (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie en hotel:

€295,– (inclusief BTW)
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de hotelovernachting wordt er €75,- per nacht gerestitueerd.
  • Juridisch kader en jurisprudentie
  • Privacy Awareness
  • Privacy Impact Assessment
  • Passende beveiligingsmaatregelen
  • Samenwerking met derden en uitbesteding
  • Toezichthouders
  • FG-verhalen uit de praktijk en behandeling van casuïstiek gerelateerd aan ziekenhuis,VVT en eerstelijnszorg (huisartsen, fysio tandartsen, etc.)

Dag 1

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 09.30 Kennismaking en introductie
09.30 – 12.30 Wettelijk kader Luuk Arends
FG-verhalen uit de praktijk Ed Koevoets
In de ochtend wordt er afgewisseld tussen de sprekers.
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.45 Vervolg ochtendprogramma
16.45 – 17.15 Snack
17.15 – 19.15 Privacy awareness

 

Dag 2

Tijden Programma Docent
09.00 – 12.30 Privacy Impact Assessment (PIA)
Passende beveiligingsmaatregelen
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 15.00 Samenwerking met derden en uitbesteding Luuk Arends
15.00 – 16.30 Toezichthouders
16.30 – 16.45 Evaluatie & sluiting

De opleiding is bedoeld voor (aankomende) functionarissen gegevensbescherming en alle andere functionarissen die nauw betrokken zijn bij privacy binnen de organisatie,  zoals bijvoorbeeld privacyfunctionarissen, medewerkers juridische dienst, compliance officers of medewerkers ICT (belast met gegevensbescherming).

Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Mr. dr. L.A.P. (Luuk) Arends

Dirkzwager Advocaten en notarissen

Luuk Arends is advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, privacyrecht en compliance. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij lid van de redactie van het blad Journaal GGz en Recht en voorzitter van de werkgroep ‘Wet Zorg & Dwang’ van brancheorganisaties ActiZ en VGN. Voorheen was Luuk werkzaam als docent en onderzoeker bij het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

E. (Ed) Koevoets

E. (Ed) Koevoets

Bravis ziekenhuis

Ed Koevoets is Functionaris Gegevensbescherming en Information Security Officer bij het Bravis ziekenhuis en is lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Voorheen was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Defensie.

De opleiding vindt plaats in:

Hotel De Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK  OOSTERBEEK

plan hier uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleidingen worden 16 PE uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Sharon Karsten

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Medewerker office support

Themamiddag Pensioenen

Themamiddag Pensioenen

Ieder jaar organiseert het NCI naast diverse andere evenementen, een themamiddag voor de pensioensector in het kader van actieve kennisdeling. De middag heeft geen commercieel oogmerk maar is bedoeld om sprekers een platform te bieden. Daarnaast is het vooral ook de bedoeling dat deelnemers de gelegenheid krijgen om hun kennis op bepaalde onderwerpen te verdiepen en om vragen die zij hebben te kunnen stellen aan deskundigen uit de praktijk.

Send this to a friend