< p>

Compliance & integriteit voor HR Professionals

U krijgt als HR professional bij een financiële onderneming steeds meer te maken met regels die voortkomen uit de Nederlandse en Europese toezichtwetgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld regels over belonen, voorwetenschap, vakbekwaamheid en privacy. Maar ook over persoonsgebonden onderzoek en het screenen van aanstaande en bestaande medewerkers.

We hebben een opleiding ontwikkeld voor HR professionals die meer willen weten over de verplichtingen die van toepassing zijn op de financiële onderneming en die het vakgebied van HR professionals raken. Een opleiding voor mensen die meer willen weten over de achtergrond van de toezichtregels. En voor mensen die meer willen weten over de praktische toepasbaarheid. Wat moet nu echt? En wat mag?

In deze tweedaagse opleiding behandelen we een scala aan toezichtonderwerpen waar u in uw werk mee te maken heeft. En daarbij kijken we verder dan de letter van de wet. Het gaat ons om de achterliggende gedachte van de regelgeving en daarnaast om de praktische uitvoering van regels.

Data opleiding: 10 en 24 september 2019
Opleidingsduur: 2 dagen
Kosten opleiding: €1.550,- (vrijgesteld van btw)
Kosten accommodatie: De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

We behandelen tijdens deze opleiding de volgende onderwerpen:

  • Introductie compliance & integriteit
  • Integriteitsbewuste organisatiecultuur
  • Geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen
  • Pre- & in-employmentscreening
  • Persoonsgebonden onderzoek
  • Vakbekwaamheid medewerkers
  • Beloningsmanagement
  • Voorwetenschap
  • Klokkenluidersregeling
  • Privacyregels

Klik hier voor het overzicht met leerdoelen van deze opleiding.

 Dag 1

Tijden Programma Docent
08.45 – 09.00
Ontvangst
 
09.00 – 12.30 uur Kennismaking en introductie

Introductie compliance & integriteit

Integriteitsbewuste cultuur

Introductie toezichtsrecht

Geschiktheid en betrouwbaarheidstoetsing RvB- en RvC- leden

Permanente geschiktheid en bestuurdersmonitor

Cora Wielenga/ Hanne Wanders
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.45 uur Pre- & in-employmentscreening

Persoonsgebonden onderzoek

Bert Gouw
16.45 – 17.00 uur Snack
17.00 – 19.00 Vakbekwaamheid medewerkers

Permanent actueel medewerkers

Compliancepraktijk: belangenverstrengeling

Eva Abbing
19.00 uur Diner (optioneel)

Dag 2              

Tijden Programma Docent
09.00 – 12.30 uur Beloningsmanagement

Juridisch kader beloningsmanagement

Constant van Tuyll van Serooskerken
12.30– 13.15 uur Lunch
13.15 – 16.45 uur Klokkenluidersregeling Annemarie van Pierik
Privacyregels personeels- en salarisadministratie

Wat mag, wat kan en wat moet?

Susan Tjong
Voorwetenschap: insiders en niet-insiders

Exitprocedures medewerkers

 Cora Wielenga
16.45 – 17.00 uur
Evaluatie & Sluiting

 

Deze opleiding is bedoeld voor HR professionals die werkzaam zijn bij Nederlandse onder toezicht staande financiële ondernemingen zoals banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en financieel dienstverleners. HR professionals die bij andere onder toezicht staande financiële ondernemingen werkzaam zijn, zijn ook van harte uitgenodigd, echter voor hen zullen niet alle onderwerpen relevant zijn.

C.A. (Cora) Wielenga

C.A. (Cora) Wielenga

Nederlands Compliance Instituut

Cora Wielenga is sinds 1 januari 2010 directeur bij het NCI. Zij treedt tevens op als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor diverse ondernemingen. Daarnaast is zij coördinerend redacteur van het Jaarboek Compliance. Voordat zij toetrad tot de directie is zij vanaf 2004 werkzaam geweest als senior compliance officer en adjunct directeur van het NCI. Van 2000 tot 2004 is zij werkzaam geweest bij KPMG. Cora is sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij Rabobank Gouwestreek.

Mr. R.N.M. (Ruud) van der Mast

Mr. R.N.M. (Ruud) van der Mast

Nederlands Compliance Instituut

Ruud van der Mast is sinds 2006 als (senior) compliance consultant/trainer werkzaam bij het NCI, hij heeft een financieel juridische achtergrond. Sinds 1 mei 2013 is hij directeur en in de periode daarvoor vervulde hij de functie van adjunct directeur. Ruud treedt op als externe compliance officer voor financiële ondernemingen, waaronder diverse beleggingsondernemingen, verzekeraars, kredietinstellingen en pensioenfondsen. Tevens is hij belast met het uitvoeren van compliance screenings en het opstellen van compliance programs en het inrichten van (integriteits)beleid bij verschillende Nederlandse en internationale financiële ondernemingen. Ruud is binnen de directie, onder andere, verantwoordelijk voor de coördinatie van de NCI-opleidingen. Tevens is hij als trainer op het gebied van compliance & integriteit, kwaliteitseisen en zorgplicht verbonden aan verschillende opleidingen waaronder de Leergang Compliance, de Leergang Compliance Trust en verschillende e-learning modules.

mr. H. (Hanne) Wanders CCP

mr. H. (Hanne) Wanders CCP

Nederlands Compliance Instituut

Hanne Wanders werkt sinds 2015 bij het Nederlands Compliance Instituut als compliance officer. Zij werkt voor verschillende pensioenfondsen en verzekeraars. Zij heeft rechten gestudeerd en studeerde af op het gebied van mededingingsrecht. Na haar studie rechten heeft zij korte tijd voor de AFM gewerkt, waarna zij drie jaar werkzaam is geweest bij DNB bij het expertisecentrum toetsingen.

 

B.J.W. (Bert) Gouw

B.J.W. (Bert) Gouw

Nationale Nederlanden Bank N.V.

Bert heeft een jarenlange ervaring met het managen van (internationale) ncidenten, zowel in het publieke als private domein. Vanaf juli 2013 is hij manager veiligheidszaken bij NN Bank. Zijn carriëre begon bij de politie in Rotterdam, waarna hij 18 jaar werkte bij Group Security van ABN AMRO Bank en leiding gaf aan de afdeling investigations, hij 3 jaar adjunct directeur Investigations bij Control Risks is geweest en 3 jaar manager Onderzoek en Advies van Veiligheidszaken bij ING Bank N.V. Naast een bestuursfunctie bij de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) bekleedt hij een advies functie in het NIVRE bestuur „ toedrachtsonderzoek”. Sinds 2015 is hij als docent verbonden aan het NCI. Bert houdt van reizen, wielrennen en skiën.

E.H.J. (Eva) Abbing

E.H.J. (Eva) Abbing

Nederlands Compliance Instituut

Eva Abbing werkt bij het Nederlands Compliance Instituut als junior compliance officer. Hiervoor was ze werkzaam bij de afdeling bijzondere risico’s van de SNS BANK na een Traineeship Banking te hebben gevolgd bij Studelta. Eva treedt op als externe compliance officer bij verschillende financiële ondernemingen. Haar focusgebied bij het Nederlands Compliance Instituut is zorgplicht.

mr. C. (Constant) van Tuyll van Serooskerken

mr. C. (Constant) van Tuyll van Serooskerken

Van Doorne N.V.

Constant is als advocaat werkzaam bij Van Doorne. Hij is specialist binnen het arbeidsrecht, met een focus op de financiële sector en FinTech. Hij adviseert cliënten over diverse onderwerpen op het snijvlak van arbeidsrecht, financieel recht en ondernemingsrecht, zoals (financieel) beloningsbeleid, werknemerparticipatie, HR regulatory (daaronder begrepen tuchtrecht banken) en corporate governance (daaronder begrepen medezeggenschap). Daarnaast houdt hij zich bezig met individueel en collectief ontslagrecht. Constant houdt met enige regelmaat lezingen over het onderwerp beloningsbeleid, bijvoorbeeld voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Foreign Bankers’ Association (FBA). Tevens publiceert hij op dit gebied en geeft hij cursussen voor vakgenoten. Constant is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

M.A.P. (Martin) Vente

M.A.P. (Martin) Vente

Nederlands Compliance Instituut

Martin heeft een ruime ervaring als compliance professional. Na vele jaren in een bancaire omgeving te hebben gewerkt, is hij sinds 2014 senior compliance officer bij het NCI waar hij diverse financiële en niet financiële ondernemingen bij staat met verschillende compliancediensten. Martin is specialist op het gebied van integere bedrijfsvoering, marktmisbruik, CDD en privacy.

De opleiding vindt plaats in het NBC (of een vergelijkbare locatie):

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC NIEUWEGEIN

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleidingen worden 16 PE uren toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

administratief medewerker compliance

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Studieschuld BKR registreren?

Studieschuld BKR registreren?

De discussie omtrent de BKR-registratie van een studieschuld is weer opgelaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die een huis wil kopen een studieschuld verzwijgt. Hypotheekadviseurs- en verstrekkers zijn bij het bepalen van hoeveel iemand kan lenen afhankelijk van de informatie die de klant verstrekt over een eventuele bestaande studieschuld.

Send this to a friend